Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stopp för sammankomster med fler än 10 personer i Nyland, helst ska man inte träffa andra alls – här är coronarestriktionerna som gäller från och med i dag

Från 2020
Människor i munskydd går ut ur en metro i Helsingfors.
Bildtext I dag träder flera restriktioner och rekommendationer beträffande coronaviruset i kraft i Nyland.
Bild: All Over Press

Inga publikevenemang med över 10 personer får hållas, privata sammankomster rekommenderas inte. Offentliga utrymmen stängs och hobbyverksamhet för vuxna läggs på paus. Här är de coronarestriktioner som gäller i Nyland från och med i dag.

Nyländska coronarestriktioner och rekommendationer från och med måndag 30.11

Restriktionerna och rekommendationerna gäller fram till 20.12. Om läget inte har förbättrats kan det bli fråga om en förlängning.

  • Publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus förbjuds – med vissa undantag. Absolut nödvändiga evenemang med högst 10 deltagare får ordnas – exempelvis lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten.
  • Privata evenemang rekommenderas inte. Begränsa närkontakterna till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med det här. Privata evenemang omfattar också familjeträffar. Speciellt människor i huvudstadsregionen rekommenderas inte resa till en annan kommun/stad för att träffa sin familj.
  • Offentliga lokaler stängs. Kommunala utrymmen som är öppna för allmänheten stängs helt och hållet. Det gäller exempelvis lokaler för inomhusidrott, simhallar, kulturhus, museer och ungdomslokaler.
  • Hobbyverksamheter för vuxna stoppas. Samtlig hobbyverksamhet som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda (i vissa kommuner över 20 år) avbryts. Verksamheten ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas följa samma begränsningar. Hobbyverksamhet för barn kan fortsätta enligt övervägande.
  • Distansarbete rekommenderas. Om inte distansarbete är möjligt rekommenderas användning av munskydd i alla arbetslokaler, även då det är möjligt att hålla avstånd.

Restriktionerna och rekommendationerna har dryftats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, coronakoordineringsgruppen i Nyland samt kommunerna.

Undervisningen på andra stadiet sker på distans från och med senare i veckan

  • Andra stadiets utbildning (gymnasier, yrkesskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet) övergår till distansundervisning senare i veckan. Datumet varierar i olika kommuner på grund av pågående provvecka i gymnasier.
  • Yrkeshögskolor och universitet fortsätter med distansundervisning. Bland annat Helsingfors universitet och Åbo Akademi har redan meddelat att distansstudier rekommenderas under hela vårterminen.

Diskussion om artikeln