Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oro bland Neste-arbetstagare då 140 sägs upp i Sköldvik: "Vi talar trots allt om en högriskanläggning"

Från 2020
Biodieselanläggning med andra produktionsenheter i bakgrunden
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Cirka 140 personer sägs upp vid Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå. Totalt sägs 370 personer upp, eftersom bolagets raffinaderi i Nådendal ska köras ner.

I Borgå är tanken att i framtiden alltmer satsa på förnybar energi och på produkter av återvinningsråmaterial.

I det här skedet är det inte klart från vilka olika avdelningar och produktionslinjer de 140 arbetstagarna ska tas.

- Exakta uppgifter har vi inte. Eller åtminstone känner inte jag till detaljer. Jag känner bara till det totala antalet, säger huvudförtroendeman Sami Ryynänen.

Svårt att motivera arbetstagare

Säkert är i alla fall att produktionen drabbas vilket bland annat kommer att påverka det stora servicedriftstoppet i vår.

- Klart är att stora förändringar och uppsägningar av det här slaget inte precis ökar på arbetseffektiviteten. Jag är rädd för att det blir svårt att få arbetstagare motiverade i samband med det utmanande driftstoppet, säger Ryynänen.

En annan obesvarad fråga är när de stora uppsägningarna ska sättas i verket.

- Enligt min uppfattning kommer de stora förändringarna att ske under en lång tidsperiod - kanske rentav två år. Det finns många frågetecken ännu, säger Ryynänen.

Sami Ryynänen känner också en viss oro för eventuella följder av uppsägningarna.

- Vi talar ju trots allt om en högriskanläggning och när man reducerar personal så uppstår det alltid en oro och rädsla för att händerna inte ska räcka till och kunna fungera i störningssituationer, säger Ryynänen.

Förhoppning inför framtiden

Inom Neste arbetar man som bäst med planer på att bygga till raffinaderiet i Sköldvik med en enhet för förnybar energi.

Det har också talats om att bygga en sådan anläggning i Rotterdam i Nederländerna.

- Jag hoppas för min del att den nya anläggningen skulle byggas i Borgå. Då skulle det skapas arbetsplatser både under byggtiden och när produktionen kommit igång. En sådan nyhet hoppas jag på, säger Ryynänen.

Som ett led i förändringsprocesserna ska Neste nu förnya den operativa proceduren.

Det är orsaken till att en del arbetsuppgifter inte längre behövs.

- Istället skapas nya arbetsformer och vi har i förhandlingarna med personalen kommit överens om heltäckande säkerhetssystem i anknytning till förändringarna, med andra ord: vi stöder vår personal att anpassa sig till förändringarna, säger säkerhets- och inköpsdirektör Hannele Jakosuo-Jansson i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln