Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sex män som festade ihop placerades i samma poliscell – JO påpekar att corona-avstånden inte uppfylldes

Från 2020
tutkintavankilan käytävä ja sellien ovia
Bildtext Männen placerades i samma rum hos polisen trots att alla rum var lediga. Arkivbild.
Bild: Laura Hyyti / Yle

En grupp män placerades efter en lägenhetsfest i samma tillnyktringscell fastän alla celler var lediga. En av männen klagade till justitieombudsmannen. Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att coronasäkerheten inte uppfylldes.

En grupp bestående av sex män och två kvinnor togs i förvar av polisen en fredagseftermiddag i april 2020. Alla var berusade vid tidpunkten.

De greps efter att polisen tre gånger kallades till lägenheten på grund av oljud och störande beteende.

De fördes sedan till huvudpolisstationen i Vanda där männen placerades i en förvaringslokal och kvinnorna i en annan.

Beslut om det här togs av en av vakterna som JO i sitt utlåtande kallar vakt B.

Kände inte av symptom av coronavirus

Vakt B motiverar placeringen med att övriga frihetsberövade personer i så fall inte kan smittas och att gruppen redan kunde ha utsatts för smitta när de umgicks i lägenheten.

Därtill motiverar vakten beslutet med att veckoslutet närmade sig och att cellerna kanske inte räcker till om alla placerades i egna celler.

I samband med ankomsten till polisstationen hade alla uppgett att de inte kände av coronavirusliknande symptom.

Alla i samma cell trots att samtliga celler var lediga

En av männen i gruppen kritiserar att de alla placerades i samma rum trots det rådande coronaläget.

I lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen står att de frihetsberövade i mån av möjlighet ska placeras i enmansceller.

Vid tidpunkten var alla 10 förvaringsrum för frihetsberövade lediga. Enligt JO var det således möjligt att placera alla i en egen cell.

JO skriver i sitt utlåtande att han har förståelse för att vakt B försökte vara förutsägande men att alla sex män placerades i samma lilla rum, trots att det fanns flera lediga rum, var överdrivet.

Var och en hade under två kvadratmeter i rummet. I den här situationen är det omöjligt att hålla avstånd, konstaterar JO.

Fastän männen uppgett att de är symptomfria så bör man beakta att covid-19 smittar också bland symptomfria personer.

JO konstaterar att det var mycket osannolikt att gruppen hade hållits kvar över natten eftersom de greps på eftermiddagen.

"Dåligt övervägt alternativ"

Enligt JO finns det ingen anledning att misstänka att Östra Nylands polisinrättning inte på ett allmänt plan skulle ha förberett sig för coronaläget vid för förvaring av frihetsberövade. I det här fallet har man ändå kommit fram till ett dåligt övervägt alternativ, konstaterar JO.

Ett bättre alternativ hade varit att placera männen så att maximalt två män satt i samma rum och att männen erbjudits ansiktsskydd.

Polisen konstaterar att de i framtiden kommer fästa uppmärksamhet vid huvudregeln att i mån av möjlighet placera alla i enskilda celler.

JO betonar i sitt utlåtande att lagen förbjuder att fler personer placeras i samma cell om det orsakar fara för de frihetsberövade.

JO konstaterar i sitt avgörande att han förmedlar sin uppfattning om fallet till vakt B och polisinrättningen och att det inte finns behov för fler åtgärder.