Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill inte bli en kriskommun – är det de här åtgärderna som ska rädda staden?

Från 2020
En spargris med glasögon på sig bredvid en griffeltavla med en bild av Raseborgs stads vapen på sig.
Bildtext Spargrisen har aldrig blivit fylld. Nu kämpar Raseborg för att få ett överskott i bokslutet.
Bild: Mostphotos \ Yle

Lagstadgade verksamheter upprätthålls i många fall till minimum. Raseborg både hyvlar och tar till släggan, men det ser inte ut att vara nog.

Sparkraven i Raseborg har under höstens lopp ökat. Tidigare var kraven att stadens skulle spara två miljoner euro på personalen och två miljoner på verksamheten. Nu krävs det att Raseborg ska spara 4,5 miljoner på verksamheten.

Det betyder att stadens servicenivå på många håll sjunker eller störtdyker.

Alltsedan Raseborg grundades 2009 har staden haft ett underskott. I början var den cirka 25 miljoner euro.

Raseborg har under hela sin existens levt med sparprogram.

Som bäst var ändå situation år 2017 när underskottet var 2,3 miljoner euro och staden hoppades på ett överskott under följande år.

Så blev det inte. Underskottet har tvärtom växt och var vid bokslutet 2019 drygt elva miljoner euro.

När får en kommun status som kriskommun?

I kommunallagen från 2015 står att ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Omskrivet till vanlig svenska betyder det att Raseborg, som hade ett underskott år 2015, borde uppnå ett överskott senast efter år 2020.

Så lär det inte bli.

Om underskottet inte är täckt vid bokslutet 2020 riskerar Raseborgs alltså bli en kriskommun.

Det kan ännu finnas en möjlighet att undvika stämpeln eller statusen som kriskommun på grund av den pågående coronapandemin.

Eftersom kommunernas ekonomi har försämrats under pandemin är det möjligt att en tvåårig tidsfrist ges till kommuner som riskerar att bli kriskommuner.

Då ska kommunen kunna påvisa en trovärdig plan med olika åtgärder.

Åtgärderna som lyfter Raseborg ur krisen?

Till stadsstyrelsens möte på måndagen (30.11) kom stadsdirektör Ragnar Lundqvist med bland annat följande nygamla sparförslag:

 • Tenala filialbibliotek stänger i april 2021.
 • Bromarv filialbibliotek stänger i juli 2021.
 • Anslaget för bibliotekens samlingar ska minskas med 89 000 euro.
 • Idrottens föreningsunderstöd ska minskas med 20 000 euro.
 • Ungdomsverksamhetens personalkostnader ska skäras ned med 20 000 euro.
 • Social- och hälsovårdsnämnden som gått med osthyveln genom all sin verksamhet och service ska skära ned ytterligare 200 000 euro.
 • Medborgarinstitutet ska banta ner sin budget med sammanlagt 77 000 euro. Det betyder bland annat att staden drar in en tjänst som kurssekreterare, minskar undervisningstimmarna och skippar den tryckta broschyren.
 • Musikinstitutet ska skära ned sammanlagt 62 000 euro. I summan ingår bland annat minskandet av övertimmar och smågruppsundervisning.
 • Från och med hösten 2021 ska Raseborg inte erbjuda morgonverksamhet, vilket beräknas spara 120 500 euro.
 • Miljö och byggnadsnämnden ska säga upp en miljöinspektör, vilket ska spara 50 000 euro.
 • Anslaget för underhåll av trafikleder höjs inte. Det betyder att budgeten minskas med 65 000 euro.
 • Anslaget för underhåll av fastigheter höjs inte. Budgeten minskas med 250 000 euro
 • Anslaget för personalkostnader inom lokalvårdaren höjs inte. Budgeten minskas med 150 000 euro.
 • Byabussen slutar köra från sommaren 2021.
 • Staden slutar köpa tidiga och sena tågturer till och från Helsingfors.
 • Tv-sändingarna från fullmäktigemötena slopas
 • Biljettstödet för tågpendling och anslaget för stadsbiljettstödet i lokaltrafiken stryks
 • Satsningar på personalens välmående slopas och företagshälsovården krymps.

Raseborgs stadsstyrelse möttes på måndagen (30.11) och möts igen om en vecka för att diskutera vidare och besluta om nästa års budget och ekonomiplanen för åren 2021-2023.

Diskussion om artikeln