Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya rör sätts in i stålrör från 1930-talet i Gamla stan i Ekenäs - arbetet snart klart

Från 2020
Ett rör från 1930-talet som grävts upp på Linvävaregatan i Ekenäs.
Bildtext Det har varit läckage i de gamla stålrören i en del av Gamla stan i Ekenäs. Plaströr läggs in i de gamla stålrören, men vid Vassbukstorget har en del av röret från 1930-talet helt tagits bort.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Arbetet med att sanera läckande vattenrör i en del av Gamla stan i Ekenäs är snart färdigt. Nya plaströr har satts in i stålrör från 1930-talet.

Raseborgs Vatten sanerar rör för hushållsvatten i Gamla stan i Ekenäs. Det är rör längs Linvävaregatan, delar av Barckens gränd och Södra Strandgatan som måste saneras på grund av läckage.

De gamla stålrören från 1930-talet byts inte ut, utan de nya plaströren sätts in i de gamla rören.

En del av ett rör från 30-talet har ändå helt och hållet bytts ut vid korsningen Linvävaregatan-Vassbukstorget. Röret ligger på marken intill bryggorna och man kan se hur slitet det är på utsidan.

Rör saneras på Linvävaregatan i Ekenäs.
Bildtext Linvävaregatan i Gamla stan i Ekenäs. Här borde man komma fram igen vecka 50.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

De äldsta rören för hushållsvatten i Gamla stan i Ekenäs är från 1930-talet då de första vattenledningarna drogs till området.

Viveca Blomberg som är styrelsemedlem i föreningen Gamla stan i Ekenäs berättar att det gamla vattentornet på Kvarnbacken då togs i bruk.

- Det användes ända till 1977 då det nya vattentornet började användas.

Inga föremål under markytan den här gången

Då man gräver i Gamla stan i Ekenäs måste man ta i beaktande att det kan dyka upp gamla föremål.

Den svenska kungen Gustav Vasa tilldelade Ekenäs stadsrättigheter år 1546. Staden var då en liten fiskeby på den udde som nu kallas Gamla stan. De äldsta husen i Gamla stan är från 1700-talet.

- Vi har inte hittat några föremål den här gången, säger Klara Eklund som är direktör för Raseborgs Vatten.

Vattenverket behövde inte kontakta Västra Nylands landskapsmuseum före saneringen började, men det hör till att meddela museet om något spännande skulle dyka upp.

Viveca Blomberg minns att det hittats fint porslin på Stora Kyrkogatan och fragment av gamla kritpipor på Linvävaregatan vid tidigare arbeten.

- Det visar att det bodde lite förmögnare människor vid Stora Kyrkogatan och hantverkare längs gränderna.

Gamla rör som är kvar ska saneras

Raseborgs vatten har inte en heltäckande dokumentation över åldern på rören i Gamla stan. Men det verkar som om det ännu finns rör från 1930-talet, och de saneras troligen under de närmaste åren, säger Klara Eklund.

Klara Eklund och Viveca Blomberg vid Linvävaregatan i Gamla stan i Ekenäs.
Bildtext Raseborgs Vattens direktör Klara Eklund berättar att man inte hittade några fynd från förr på Linvävaregatan. Viveca Blomberg från föreningen Gamla stan i Ekenäs brukar guida på området.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Då man ser längs Linvävaregatan så ser den väldigt uppgrävd ut, men så är det egentligen inte.

Raseborgs Vatten har valt en schaktfri metod då rören saneras. Linvävaregatan är så smal att det skulle bli krångligare om marken grävs upp, det skulle också betyda att det behövs tyngre maskiner.

Med den schaktfria metoden behöver vattenverkets entreprenör inte gräva upp marken då det nya plaströret skjuts in i det gamla stålröret.

Däremot måste entreprenören gräva en del då ventilerna till hushållen förnyas.

Vattenproverna godkända

Raseborgs Vattens direktör Klara Eklund hoppas att vattendistributionen kommer i gång nästa vecka (vecka 50).

Vattenprover visar att vattenkvaliteten är bra. Under arbetets gång har invånarna fått vatten via en ledning som dragits till hushållen från Vassbukstorget.

Det finns flera ställen i Gamla stan där vattenledningar behöver saneras. Klara Eklund räknar upp Stora Kyrkogatan och Södra Strandgatan.

Även dagvattenrör borde byggas då de saknas på vissa ställen.

60 000 euro kostar den här saneringen

Allt det här kräver planering och pengar i investeringsbudgeten. De här 200 metrarna som nu saneras i Gamla stan kostar tiotusentals euro.

- Vi uppskattar att slutsumman blir cirka 60 000 euro. Då räknar vi med återställandet samt den asfaltering som troligen görs först i vår.

Klara Eklund och Viveca Blomqvist om saneringen av vattenrör i Gamla stan i Ekenäs

9:03

Diskussion om artikeln