Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

“Det verkar finnas brist på förtroende mellan personalen och ledningen” - ny rapport om Nya barnsjukhuset avslöjar flera brister

Från 2020
Färgrann fasad på en stor vit sjukhusbyggnad.
Bildtext Enligt rapporten verkar en del av problemen som uppstått beror på problem i ledningen. Arkivbild.
Bild: Matti Myller / Yle

En ny rapport om Nya barnsjukhuset i Helsingfors visar att inledningen på sjukhuset har varit en tung erfarenhet för personalen. Enligt rapporten verkar en del av problemen som uppstått bero på problem i ledningen.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ledning bestämde i september 2019 att inleda en utredning om den kritik som har riktats mot Nya barnsjukhuset.

Yle avslöjade att personalen på barnsjukhuset har klagat på en orimlig arbetsbörda, resursbrist och incidenter där patientsäkerheten har äventyrats.

Situationen på Nya barnsjukhuset har i den färska rapporten granskats med olika indikatorer. Därtill har personalen intervjuats och en personalenkät har utförts.

- Syftet med intervjuerna och enkäten var att bilda en helhetsuppfattning över verksamheten bakom siffrorna, säger HUS förvaltningsöverläkare, Teppo Heikkilä som utarbetat rapporten, i ett pressmeddelande.

En sjukskötare går genom ett sjukhus.
Bildtext Enligt rapporten är personalen engagerad men känner sig oförmögen att göra sitt jobb så som de vill. Arkivbild.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Av rapporten framgår att det finns uppenbara skillnader mellan de uppmätta indikatorerna och de erfarenheter som personalen har berättat om.

- Personalens förväntningar på det nya sjukhuset var höga, delvis kanske till och med överdimensionerade. De gamla problemen har minskat men de har ersatts av nya utmaningar i den nya byggnaden, säger Heikkiklä i pressmeddelandet.

Av rapporten framgår inga utmärkande situationer eller tillvägagångssätt som skulle ha äventyrar patientsäkerheten.

Trötthet bland personalen oroar

Enligt rapporten är personalen engagerad men känner sig oförmögen att göra sitt jobb så som de vill. Personalen upplever också att de inte uppskattas eller får tillräckligt med tack för sitt arbete.

Den största oron bland de intervjuade var att personalen tröttnar och slutar på sjukhuset.

Intervjuerna avslöjar också att personalen inte ännu till fullo har accepterat och implementerat alla nya principer och metoder på en praktisk nivå, såsom patientcentrerad vård eller effektiv användning av sjukhuslokalerna.

- Det verkar som att en del av problemen som uppstått beror på problem i ledningen på olika nivåer i organisationen. Stora förändringar och utmaningar inom ledningen syns i hur förmännen orkar. Det verkar finnas brist på förtroende mellan personalen och ledningen, säger Heikkilä.

Förslag: Mer vikarier och extern utredning

Bland förbättringsförslagen i rapporten konstateras att införandet av de nya tillvägagångssätten fortfarande är på hälft och att det ännu finns utmaningar i användningen av byggnaden.

För att utveckla dem behövs tätt samarbete mellan personalen och olika aktörer, står det i pressmeddelandet.

Heikkilä föreslår tilläggsresurser för vikarier och att en arbetsgrupp tillsätts för att noggrannare granska vårddimensioneringen med tanke på de nya tillvägagångssätten på sjukhuset.

Ett patientrum på nya barnsjukhuset
Bildtext Införande av alla nya tillvägagångssätt på sjukhuset är fortfarande på hälft. Arkivbild.

Dessutom konstateras att mer fokus bör riktas på personalens välmående, ork och samhörighet.

- Sjukhusledningen är ett område som behöver utvecklas. Förmännens kompetens måste utvärderas och utvecklas på ett målinriktat och planerat sätt. Därtill föreslår jag att HUS låter göra en extern utvärdering med utvecklingsförslag av hur enheten för sjukdomar hos barn och unga styrs, säger Hekkilä i pressmeddelandet.

Rapportens beställare, HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, är nöjd med rapporten och förbättringsförslagen.

- I rapporten framgår värdefull information för att förbättra situationen på Nya barnsjukhuset. Jag kommer att föra vidare dessa förbättringsförslag, säger Mäkijärvi i pressmeddelandet.

Rapporten kan i sin helhet läsas på HUS webbplats.

Diskussion om artikeln