Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Markägare i Västnyland väntar ännu på ersättning för det nergrävda naturgasröret

Från 2020
Ett gasrör grävs ner rakt över en åker.
Bildtext Bilden är tagen i Ingå i slutet av augusti 2018. Här grävs ett gasrör ner rakt över en åker.
Bild: Marica Hildén / Yle

Markägare i Ingå, Sjundeå och Lojo har ännu inte fått betalt för områden där naturgasröret grävts ner. Coronaepidemin fördröjde förrättningarnas terrängsyner i våras och nu skjuts slutsammanträdet upp på grund av de senaste coronarestriktionerna.

Ungefär 60 fastigheter i Ingå, Sjundeå och Lojo berörs av Baltic Connectors nergrävda naturgasrör som alltså går mellan Ingå och Paldiski i Estland.

Meningen var att slutsammanträdet skulle hållas på torsdagen (3.12), men nu är den nya tidtabellen att mötet hålls senast i mars 2021.

- Vi blir säkert tvungna att dela upp förrättningen i mindre helheter så att mötena kan hållas, berättar lantmäteriingenjör Mikael Still vid Lantmäteriverket.

Förrättningarna har sammanlagt fördröjts med ungefär ett halvt år på grund av coronaläget. Annars har allt, enligt Mikael Still, förlöpt i normal takt.

Ersättningarna till markägarna ska betalas inom tre månader efter slutsammanträdet.

Summorna fastställs på förrättningens slutsammanträde.

Vissa markjobb har gjorts ännu den här hösten

Markägarna hade i början av projektet, när Baltic Connector fick områdena i sin besittning för att börja bygga gasledningen, möjlighet att begära förskottsersättning. Ingen ville ha pengarna på förhand.

Byggnadsarbetena påbörjades våren 2018 och pågick fram till slutet av 2019. Ännu i år har det gjorts nödvändiga reparationer av bland annat täckdiken.

- De senaste reparationerna har gjorts så sent som i höst, berättar lantmäteriingenjör Mikael Still.

Baltic Connector får inte äganderätt till området, det är fortsättningsvis markägaren som äger området. Däremot har företaget rätt att hålla gaslinjen på servitutsområdet.

Odla är okej, men att plantera skog ovanpå röret är förbjudet

På åkermark får man odla servitutsområdet som vanligt, eftersom gasröret ligger på cirka 1,2 meters djup och därmed inte förhindrar jordbruket.

På skogsområde får det däremot inte växa träd på servitutsområdet, eftersom rötterna kan skada röret. Dessutom får man inte spränga eller gräva i närheten av röret utan att först kontakta företaget, förklarar Mikael Still på Lantmäteriverket.

Om en markägare är missnöjd med ersättningsbeslutet kan man överklaga till jorddomstolen. Är man ännu missnöjd efter jorddomstolens dom kan sakägaren ansöka om besvärstillstånd från Högsta domstolen.

Diskussion om artikeln