Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Rapport: Höj lönerna för att lösa bristen på svenskspråkig daghemspersonal

Från 2020
Uppdaterad 02.12.2020 16:51.
En daghemsgrupp utomhus.
Bildtext Media har flera gånger rapporterat om bristen på behörig svenskspråkig personal på daghemmen. Arkivbild.
Bild: Rami Moilanen/ YLE

En rapport av tankesmedjan Magma har tagit reda på orsakerna till den stora bristen på behörig personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen. Slutsatsen är bland annat att en ökning av antalet studieplatser inte är en lösning på problemen.

Bristen på behörig svenskspråkig personal inom småbarnspedagogiken i Helsingforsnejden har varit påtaglig under en längre tid.

Yle Huvudstadsregionen har i ett flertal omgångar rapporterat om den akuta bristen, som bland annat gjort att daghem varit stängningshotade och att föräldrar övervägt att placera sitt barn i finskspråkiga daghem i stället.

Rapporten är sammanställd av frilansjournalisten Lina Laurent. För rapporten har hon intervjuat 50 lärare och barnskötare och andra experter och tagit del av vardagen i tre olika daghem i huvudstadsregionen.

I grunden handlar det om vem och vad samhället vill satsa på

Hennes slutsats är att det inte finns en entydig lösning, men att en höjning av lönen vore en väsentlig del av pusslet.

- Att skapa fler studieplatser inom småbarnspedagogik är inte lösningen på problemet då existerande studieplatser inte fylls. I stället måste man se på frågan som en helhet där många pusselbitar ingår. I grunden handlar det om vem och vad samhället vill satsa på, säger Laurent.

Enligt Laurent är lönen en central fråga och det är därför en höjning av lönen för alla yrkesgruppen är hennes första åtgärdsförslag.

- Lönen är något som både studerande, de som jobbar i branschen, utbildningsanordnare och facket tagit upp.

Porträtt på journalisten Lina Laurent i skärgårdsmiljö
Bildtext Frilansjournalisten Lina Laurent har sammanställt rapporten för Magma.
Bild: Lina Laurent / privat

Enligt henne borde lönerna inom branschen höjas successivt med minst 500 euro i månaden.

- Det är en siffra som de intervjuade har tagit upp. Man anser att lönen borde ligga kring åtminstone 3000 euro för att lönen ska kännas attraktiv och för att den skulle gå att jämföra med andra branschers löner som går att få med samma utbildning, säger Laurent.

Dessutom säger rapporten att en satsning på att förbättra arbetsförhållandena inom småbarnspedagogiken är önskvärd.

- Personalens välmående och trivsel går hand i hand med kvaliteten på småbarnspedagogiken. Därför måste man värna om personalen; uppmuntra, utmana och lyssna på den, säger Laurent.

Johanna Asplund är lärare i småbarnspedagogik vid daghemmet Trollebo i Vanda.

På hennes arbetsplats har man för tillfället tillräckligt många anställda men situationen varierar mycket.

- Just nu har vi tillräckligt med personal på pappret, men frågar du mig igen om någon månad kan jag inte lova att svaret är det samma, säger Asplund.

Hon håller med rapporten om att en löneförhöjning vore på sin plats, men hon efterlyser också mer kontinuitet bland de vikarier som jobbar på daghemmet.

- Vi har många duktiga vikarier, men det påverkar mycket om det är någon bekant eller om det är en okänd. Tyvärr finns det mycket i verksamheten som vi inte kan göra med en ny vikarie.

Hon hoppas nu att rapporten leder till konkreta åtgärder.

- Det är bra att det görs utredningar men det är inte första och knappast sista utredningen som görs. Vi gör ett tungt och krävande jobb och kraven blir bara högre. Samtidigt syns det inte uppskattning från samhällets sida i vår lönenivå.

En kvinna i glasögon i en lekpark.
Bildtext Johanna Asplund håller med rapporten om att lönen är den mest aktuella frågan i personalkrisen.
Bild: Yle

I Magmas rapport ingår även ett flertal andra strategier för att åtgärda problemet med personalbristen, till exempel att åtgärda den könssegregation som finns inom branschen.

Över 95 procent av lärarna, socionomerna och barnskötarna inom småbarnspedagogiken är kvinnor.

Under årens lopp har ett flertal projekt i huvudstadsregionen strävat till att råda bot på personalbristen.

Redan 1997 uttryckte Nylands svenska landskapsförbund oro för en kommande brist på personal, något som återges i den nya rapporten.

Artikeln uppdaterad 2.12 kl 16:33 med kommentarer av Lina Laurent. Uppdaterad 2.12 kl 16:51 med kommentarer av Johanna Asplund.

Diskussion om artikeln