Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mörskom i kläm mellan två landskap - coronarekommendationerna kommer från många håll

Från 2020
Kommundirektörerna i Mörskom och Pukkila
Bildtext Mörskom kommun vill att alla som utnyttjar kommunala tjänster använder munskydd. Bilden föreställer kommundirektör Sam Vuorinen (arkivbild).
Bild: Jari Kovalainen / Yle

- En liten kommun som Mörskom kan inte jämföras med Helsingfors.

Det säger Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen. Han är inte nöjd med att Mörskom omfattas av samma coronarestriktioner och -rekommendationer som övriga Nyland.

Mörskom är en del av landskapet Nyland, men sjukvården sköts av en samkommun i Päijänne-Tavastland.

- Situationen är inte direkt problematisk men nog konstig i och med att social- och hälsovårdsservicen för Mörskomborna kommer från Päijänne-Tavastland. Ändå talar man om rekommendationer och restriktioner ur nyländsk synvinkel, säger Vuorinen.

Nu är trots allt både Nyland och Päijänne-Tavastland i fasen för samhällsspridning men direktiven från de två landskapen är inte identiska. Det här påverkar bland annat de kommuninvånare som pendlar.

- Mörskomborna pendlar till Helsingfors men också till Lahtis. För dem är det svårt att förstå vilka rekommendationer som gäller, i synnerhet som rekommendationerna kommer med olika innebörd från två olika håll, säger Vuorinen.

Borde Mörskom få andra anvisningar än till exempel städerna i huvudstadsregionen?

- Vi borde ta restriktionerna i bruk i rätt tid. I större städer finns det mera människor och situationen där kan vara en helt annan än den är hos oss. Vi ska inte strunta i direktiven men ta dem i bruk i rätt tid, då när situationen så kräver, säger Vuorinen.

Uudenmaan maakuntaraja.
Bildtext Mörskom hör till Nyland men underlyder hälsovården i Päijänne-Tavastland.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Situationen kan förändras snabbt

Mörskom finns inte med på THL:s lista över hur många som insjuknat i olika kommuner i Finland. Orsaken är att THL uppmärksammar enbart kommuner med över 5 fall.

Hur ser du på kommunens chanser att bibehålla situationen som den är?

- Jag skulle inte ge statistiken så mycket värde. Man kan vara coronasmittad utan symtom. Då låter man inte testa sig, vilket gör att ett eventuellt positivt resultat inte syns i statistiken, men situationen kan förändras snabbt om man inte agerar förnuftigt, säger Vuorinen.

Också egna direktiv

Som det är nu kommer instruktionerna från tre olika håll: från sjukvårdsdistriktet, från THL och från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

- Om vi får direktiv från regionförvaltningsverket kan vi inte agera på eget sätt. Det kan vi däremot om direktiven kommer från de två övriga eftersom de bara är rekommendationer, säger Vuorinen.

Kommuner är olika och det innebär också att Mörskom gör upp sina egna direktiv.

- Vi följer oftast de anvisningar vi får, men små justeringar kan vi behöva göra eftersom kommuner och organisationer har olika utgångsläge, säger Vuorinen.

kommunhuset i mörskom
Bildtext Mörskom vill vara en vardagstrygg kommun.
Bild: YLE/Stefan Härus

Ett vardagstryggt Mörskom

Ett exempel på det som Vuorinen talar om är Lovisa stads beslut att ännu inte stänga offentliga lokaler som idrottshallar och bibliotek.

Det har man inte heller gjort i Mörskom, men nog infört en viss begränsning. Till exempel är biblioteket öppet men läsesalen är stängd.

Dessutom får man inte besöka biblioteket i mer än 15 minuter.

- Vi har tagit i bruk de instruktioner vi fått från Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, förutom vad gäller rekommendationen om munskydd. Vi kräver att alla som utnyttjar kommunala tjänster använder munskydd för att vi också behöver skydda personalen, säger Vuorinen.

Trots att de coronarelaterade restriktionerna och rekommendationerna kommer från tre olika håll, verkar Mörskom ha hittat en fungerande linje då det gäller att hålla coronaepidemin stången i kommunen.

Men så välkomnar också Mörskom besökare till kommunens webbplats med orden “Välkommen till ett vardagstryggt Mörskom”.

Under den hälsningen beskrivs kommunen med orden “Mörskom är ett tvåspråkigt landsbygdssamhälle med fokus på vardagens säkerhet”.

Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen: Invånarna vet inte alltid vilka coronadirektiv de ska följa

6:30

Diskussion om artikeln