Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill veta hur farliga skolvägar kommunens elever har

Från 2020
Skoltaxi
Bildtext I Ingå ska kommunen ta reda på om skolvägen är så pass farlig att eleven kan få skolskjuts trots att denna inte är berättigad till det.
Bild: YLE/Maria Helsing

I Ingå kan elever eventuellt få skolskjuts i framtiden trots att vägen till skolan inte är tillräckligt lång för det. Det kan bli så då Ingå nu ska ta reda på hur farliga skolvägar kommunens elever har. Kommunen tänker ta i bruk ett program som jämför olika faktorer och bedömer om en skolväg är farlig.

Ingå kommunfullmäktiges första viceordförande Katja Posio från socialdemokraterna fick i somras med sig majoriteten av fullmäktigeledamöterna när hon i en motion föreslog att kommunen börjar kolla upp skolvägarnas farlighet med hjälp av något verktyg.

Om vägen är farlig, kan en elev beviljas skoltransport trots att hen inte bor så långt borta som kommunen i vanliga fall förutsätter för att en elev ska få rätt till skolskjuts.

Bildningschefen Merja Olkinuora är med på noterna och säger att Ingå ska konkurrensutsätta sina skolskjutsar i början av nästa år. Också då är det nyttigt att veta mer om skolrutternas trygghet.

Skolvägsprogrammet Koululiitu används redan i 160 kommuner i Finland. Programmet räknar ut hur trygg en väg är. Kalkylen bygger på tolv variabler, till exempel vägbeläggning, tillåten körhastighet, mängden tung trafik och belysning.

Både bildnings- och välfärdsnämnden och kommunstyrelsen tycker det är god idé.

Ingå har därför beslutat att ta i bruk Koululiitu-programmet från början av 2021. Det kostar drygt 500 euro per år att använda programmet.

Diskussion om artikeln