Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå vill kunna flytta personal mellan olika jobb smidigare - förbereder samarbetsförhandlingar

Från 2020
Exteriör av Borgå simhall
Bildtext Personalen i de enheter som stängs ner - till exempel simhallen - ska smidigt kunna förflyttas till andra enheter och sektorer.
Bild: Yle/Stefan Härus

Coronaläget har försämrats efter en lugnare sommar och höst, och spridningen av smittan har ökat kraftigt också i Borgå.

Stadsstyrelsen ska därför behandla inledandet av samarbetsförhandlingar.

Vid förhandlingarna strävar man framför allt efter att komma överens om förfaranden som gör det möjligt att flexibelt förflytta stadens personal till andra uppgifter.

Detta eftersom arbetsmängden och behovet av arbetskraft på vissa arbetsplatser ökar, medan arbetet på andra arbetsplatser avbryts eller minskar i och med att till exempel lokaler stängs.

Borgå stad har till exempel beslutat hålla bibliotek samt kultur- och idrottslokaler stängda fram till den 20 december.

En städare torkar golv i ett rum på en bäddavdelning.
Bildtext En socionom som arbetar inom barnomsorgen kan i stället arbeta inom vården om daghemmet stängs på grund av coronaviruset.
Bild: Marica Hildén / Yle

Exceptionella arrangemang nödvändiga

Samtidigt behöver staden kunna sköta kritiska funktioner, såsom vårdarbete, utbildningstjänster, samt omsorg om äldre och barn - vilket kräver resurser.

- För närvarande är det svårt att förutse hur lång tid det allvarliga skedet av pandemin kommer att ta och hur länge exceptionella arrangemang inom serviceverksamheten kommer att behövas. Vi måste därför på förhand förbereda oss på möjligheten att situationen drar ut på tiden och att exceptionella arrangemang måste fortsätta också på våren, säger Borgå stads personaldirektör Anu Kalliosaari.

Under vårens coronavåg, förflyttade staden en del personal till kritiska tjänster i enlighet med det allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet.

Avtalet gör det möjligt att tillfälligt förflytta en arbetstagare för högst åtta veckor.

Kund i ett bibliotek
Bildtext Var kan en bibliotekarie arbeta så länge biblioteken håller stängt på grund av coronarestriktionerna?
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Permitteringar kan bli aktuella

Om kommunen vill flytta en anställd för mer än åtta veckor förutsätter det arbetstagarens samtycke eller att arbetsgivaren har uppsägningsgrund.

- Därför blev vi i våras tvungna att avbryta den tillfälliga förflyttningen av personal efter åtta veckor och arbetstagaren återvände till sin uppgift för en vecka eller två. Efter det här förlängdes förflyttningen igen för vissa arbetstagare, säger Kalliosaari.

Om en arbetstagare inte samtycker till förflyttning eller om han eller hon inte kan förflyttas till en annan uppgift, kan staden överväga att helt eller delvis permittera arbetstagaren.

– Nu är det nödvändigt att komma överens om ett sätt att smidigare och snabbare än för närvarande kunna förflytta personal till andra uppgifter än de som de normalt har - också över uppgiftområdes- och sektorgränserna, säger Kalliosaari.

Personalförflyttningarna ska nu behandlas inom ramen för ett samarbetsförfarande för att man vid behov ska kunna fortsätta förflyttningar utan avbrott och inte behöva avbryta dem efter åtta veckor.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte på måndag (07.12).