Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Varför får jag besöka barer men inte studera i bibliotek? Ni frågade oss om coronaviruset – här är svaren

Från 2020
Uppdaterad 04.12.2020 12:39.
Munskydd på granitskulpturerna på Helsingfors centralstation.
Bildtext Statyerna Helsingfors centralstation följer rekommendationerna om munskydd.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Vi fick in många frågor gällande coronaviruset. Här är svaren på ett urval av dem.

Var hittar man en konkret lista på alla gällande restriktioner?

Restriktionsdjungeln kan kännas snårig, speciellt eftersom restriktionerna snabbt kan ändras. Institutet för hälsa och välfärd har samlat alla sjukvårdsdistrikts coronasidor där de aktuella rekommendationerna listas här.

Svenska Yle har också samlat all info gällande restriktionerna i de svenskspråkiga regionerna i den här artikeln.

En person med munskydd står på busshållplatsen.
Bildtext Munskydd har blivit den nya normen i år.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Munskyddstvång förbjudet

Varför är det tillåtet att handla i matbutiker utan ansiktsskydd?

Finsk lagstiftning tillåter inte munskyddstvång.

Butikerna har inte heller befogenheter att kräva att kunderna använder munskydd och det finns inte heller lagar som skulle göra det möjligt för personalen att stoppa människor från att besöka en butik utan munskydd. Därför kan affärerna endast rekommendera att kunderna använder munskydd.

På regeringshåll har munskyddstvång diskuterats i olika etapper, men enligt statsminister Sanna Marin (SDP) vill man undvika en situation där folk bötfälls för att de inte skyddar sig.

Var står det att det är förbjudet att gå på gym i Nyland?

Det är inte förbjudet att gå på gym i någon region i Finland. I många regioner har ändå kommunerna beslutat att hobbyverksamheten de ordnar pausas i och med smittrisken.

Det rekommenderas att privata aktörer följer i samma spår och stänger motions- och fritidslokaler, alltså till exempel gym. Det är alltså återigen frågan om en rekommendation, inte tvång.

Mitt gym har öppet, måste jag betala avgiften fast jag inte vill gå dit på grund av restriktionerna?

Enligt Konsumentverket lönar det sig att först försöka diskutera på egen hand med gymmet ifall de kan gå med på ett lägre pris eller en avgiftsfri förlängning på din gymtid i och med coronasituationen.

Ifall du är missnöjd med vad ditt gym erbjuder kan du reklamera, men i princip har gymmet rätt att kräva full avgift så länge de kan erbjuda de tjänster du betalat för.

Sprayflaskor på ett litet bord.
Bildtext Handdesinfektionsmedel på gymmet är inte ovanligt i dagens läge.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

En jul vi sent glömmer

Får jag fira jul i år?

Det får du, men tänk till ett extra varv innan du bjuder hem hela tjocka släkten! Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man inte firar jul i grupper som är större än tio personer.

Det är också viktigt att se till att folk iakttar god hand- och hosthygien på julafton. Och fira inte jul med andra människor ifall du har symptom!

Får jag fira jul med mina barn som flyttat hemifrån?

Så länge alla är friska och tänker på hygienen går det bra att fira jul med dina utflugna ungar.

En del sjukvårdsdistrikt har rekommenderat att man inte reser mellan distrikt för att hindra smittspridningen, men det är inte förbjudet att resa inom landets gränser.

Om ditt barn bor utomlands, men fortfarande är finsk medborgare, har hen alltid rätt att återvända till sitt hemland. Det kan ändå vara värt att notera att hemresan kan bli svår eftersom många länder stängt gränserna för dem som inte är medborgare.

Julgubben matar en ren.
Bildtext Julgubben får ta det lugnt i jul, säger Institutet för hälsa och välfärd.

Får jag bjuda mormor/farfar/någon annan som är i riskgruppen?

Det får du, men tänk efter! Coronaviruset är lika farligt för riskgruppen vare sig det är jul eller inte. Kunde du fira med personerna på distans på något sätt? Kan ni ta en promenad i stället för att ses hemma hos någon?

Får julgubben komma på besök?

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att julgubben inte stiger över dörrtröskeln i år. I stället kan man hälsa på honom genom fönstret eller utomhus på säkert avstånd.

Hur är det med resandet?

Får man åka till Sverige på arbetsresa utan frivillig karantän?

Långt svar: Om du regelbundet (minst en gång i veckan) åker till Sverige för att jobba gäller inte rekommendationen om frivillig karantän på tio dagar.

I andra fall rekommenderas karantän, men den kan förkortas genom att göra ett coronatest genast när du anländer till Finland och ett andra test tidigast 72 timmar efter det första testet. Om resultatet av båda testerna är negativt kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Kort svar: Frivillig karantän är just det, frivillig!

Hur kommer reserestriktionerna mellan Sverige och Finland (sannolikt) att ändra?

Ända tills Sverige klassas som ett grönt land enligt trafikljusmodellen kommer reserekommendationerna gälla.

För att klassas som grönt ska ett land ha en incidens på högst 25 fall/100 000 invånare/14 dagar. Incidensen sjunker sannolikt då vi får ett vaccin.

Trafikskyltar med texten "Sverige" och "Finland" vid snöig gräns i Torneå
Bildtext Vid gränsen Torneå-Haparanda pendlar många mellan Sverige och Finland för arbete.
Bild: Jari Peltoperä / Yle

Varför får jag dansa i barer men inte plugga i biblioteket?

Varför stängs bibliotek/teatrar/skolor då restauranger och barer får hålla öppet?

Det här är en invecklad fråga, med ett invecklat svar.

Just nu är det regionala samordningsgrupper i kommuner och sjukvårdsdistrikt som bestämmer om begränsningar och rekommendationer, ofta utgående från rekommendationer av Institutet för hälsa och välfärd.

Också Regionförvaltningsverket kan komma med bestämmelser enligt regioner.

Vi tar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där coronasituationen är som värst, som exempel. Här lyder begränsningarna: Stängda offentliga lokaler och begränsat personantal på publika evenemang.

Bibliotek och skolor faller under kategorin offentliga lokaler. I Helsingfors har coronakoordineringsgruppen bestämt att offentliga lokaler ska hålla stängt – så biblioteken följer den bestämmelsen.

Teatrar är ju inte offentliga lokaler, så varför har de då stängt nu?

Jo, för att Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över tio personer. Teaterföreställningar är just det: offentliga tillställningar. Därför håller teatrarna tyvärr stängt.

Nu till restaurangerna, som är öppna. Restauranger och barer är varken offentliga lokaler eller offentliga tillställningar. De är privata näringar och deras verksamhet måste regleras genom lag.

Genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar har statsrådet i förordningar kunnat bestämma om krav och skyldigheter gällande kundernas vistelse i restaurangernas lokaler.

Regionförvaltningsverket har sedan gett anvisningar till restauranger enligt områdenas smittläge. Mera än så kan deras verksamhet inte för tillfället begränsas.

Inte ens beredskapslagen som trädde i kraft i mars gjorde det möjligt att begränsa de privata näringarnas verksamhet.

Då restaurangerna stängde på våren var det möjligt eftersom riksdagen klubbade igenom en separat lag med begränsningar, beredd av Arbets- och näringsministeriet och (enligt praxis) granskad av grundlagsutskottet.

Två personer dricker öl i en restaurang.
Bildtext Ölen flödar ännu i kranarna på barer och restauranger.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Varför har man inte gjort mera för att underlätta för att man inte ska behöva gå i butiker eller resa alls? Maten handlar jag via nätet utan problem, men att lägga till ett par bastuöl går inte. Då måste jag gå till butiken.

För att en affär ska få sälja alkohol behövs ett detaljhandelstillstånd. Ett sådant tillstånd gäller bara en viss plats, inomhus.

Det är orsaken till att du kan beställa vin från Alkos hemsidor men ändå måste hämta dem från en viss plats, och orsaken till att du inte får beställa öl från mataffären till dörren.

Varför gäller restriktionerna stora områden?

Varför har man vanligtvis ett helt landskap som gräns för restriktioner? Kommunvisa restriktioner skulle ju vara bättre.

Kommunerna bär huvudansvaret för att bekämpa smittspridningen i sina områden. Regionförvaltningsverken kan ändå utfärda restriktioner som gäller ett helt sjukvårdsdistrikt ifall restriktionerna behövs i flera kommuner i distriktet. Det är orsaken till att de flesta restriktioner gäller hela sjukvårdsdistrikt.

Men det finns också restriktioner och rekommendationer som gäller mindre områden i sjukvårdsdistrikten. Till exempel rekommenderar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att människor inte reser mellan städerna i distriktet allt för mycket.

Myndigheternas ansvarsområden

Varför begränsa begravningar, då man inte begränsar butiksbesök?

Begravningar är inte begränsade, utan där gäller regionsvisa rekommendationer om privata evenemang.

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp rekommenderar att inte ordna familjeträffar överhuvudtaget, medan Österbottens grupp rekommenderar att inte överskrida maximigränsen på 20 personer.

I begravningar i huvudstadsregionen rekommenderas att bara de allra närmaste deltar. Men det är som sagt en rekommendation.

Ett dukat julbord.
Bildtext I år rekommenderar myndigheterna att julmiddagen endast dukas fram för de allra närmaste släktingarna.
Bild: Yle/Strömsö

Hur kommer det sig att min skola planerar en julföreställning för ungefär 100 personer? Kommer det vara tillåtet/ok?

Det är inte tillåtet om den ska ordnas inom de närmaste tre veckorna. Däremot är förhoppningen att man ska kunna lätta på restriktionerna kring jul, men det är helt beroende på om smittspridningen är mera under kontroll eller inte.

Julföreställningen kan ordnas om publiken delas upp i grupper, men 100 deltagare i publiken kommer knappast vara möjligt baserat på de restriktioner som funnits under hösten. Om publiken följer med hemma bakom datorskärmen är det en annan femma.

Varför lägger man vissa åldersgrupper av elever på distansundervisning medan man håller andra kvar i skolan?

Eleverna i lägre årskurser har närundervisning eftersom deras färdigheter och inlärning kanske inte har utvecklats så att de kan arbeta självständigt ännu. Är någon elev i den grundläggande utbildningen i karantän har hen rätt till distansundervisning.

Bilden visar Pfizer-logon, en glasburk med covid-19-vaccin och en spruta.
Bildtext Finland köper 3,5 miljoner doser av Pfizer/Biontech-vaccinet.
Bild: AFP / Lehtikuva

Coronavaccination är inte obligatorisk

När vaccinet väl kommer, hur ska man se till att en tillräckligt stor andel faktiskt också vaccinerar sig?

I Finland är vaccination inte obligatoriskt, men motståndet är litet. Det vi vet är att vaccinet kommer att vara gratis och tillgängligt för alla som vill vaccinera sig – fast inte till att börja med.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds enkät våren 2020 kunde fyra av fem finländare över 65 tänka sig att ta vaccinet. De yngre var mera osäkra, men en ny enkät kommer att publiceras snart.

Kan det orsaka problem om en tillräckligt stor del av befolkningen inte tar coronavaccinet?

Vi vet ännu inte hurdan skyddseffekt ett coronavaccin har på nationell nivå. Det beror på hur många som tar vaccinet. Men vacciner är allmänt accepterade i Finland och brukar bidra till flockimmunitet.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.

Diskussion om artikeln