Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Planeringen för koloniträdgården i Humleberg framskrider - sommarparadiset vid Veckjärvi träsk kan förverkligas i sommar

Från 2020
Åkermark på vintern med gångar i mitten.
Bildtext Om något år torde hela området längs leden Solskenet vara kolonilotter med små stugor.
Bild: YLE / Leo Gammals

Planerna för koloniträdgården i Humleberg i Borgå framskrider. Borgå traditionella koloniträdgårdsförening hoppas att de första stugorna kan börja byggas kommande sommar.

Den 23 oktober avslog Helsingfors förvaltningsdomstol de besvär som hade lämnats in mot koloniträdgården i Humleberg.

När Yle Östnyland pratar med Borgå traditionella koloniträdgårdsförenings ordförande Pilvi Saarenpää har domen ännu inte fått laga kraft, men hon väntar på bekräftelsen vilken dag som helst.

Därför vågar Saarenpää nu se framåt och prata om planerna som legat på is under besvärstiden.

- Nu ser det riktigt bra ut och som att vi kommer igång med att ingå hyresavtal för lotter i början på nästa år. Under våren får vi förhoppningsvis förberett så att de första stugorna kan resas redan på sommaren, säger Pilvi Saarenpää.

Eija och Pilvi på en bänk i solskenet.
Bildtext Ordförande Pilvi Saarenpää och sekreterare Eija Oksanen arbetar för att de första stugorna ska kunna byggas i Humleberg nästa år. Arkivbild.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Föreningen grundades i februari 2012 och beviljades en planeringsreservering för området i oktober samma år.

- Det har gått nio år sedan några ivriga personer inledde det här projektet. Föreningen grundades och besiktigade några av stadens områden, men fastnade till sist för tomten i Humleberg, berättar Saarenpää.

I juni 2015 bestämde stadsutvecklingsnämnden att området kan utarrenderas till POPS rf. Detaljplanen trädde i kraft i juni 2018.

- Det innebar att vi kunde planera mera detaljerat lotternas placering och vi hade många möten med stadsplaneringen om infrastrukturen som fördes i god anda och förlöpte smidigt.

Kommunalteknik byggdes på området under vintern 2018 och våren 2019, bland annat en parkeringsplats och bassänger för dagvatten som staden sköter om.

Bassäng för dagvatten.
Bildtext Bassängen för dagvatten och annan infrastruktur byggdes 2018.
Bild: YLE / Leo Gammals

I besvären till förvaltningsdomstolen framfördes bland annat en oro för att belastningen på Veckjärvi träsk som ligger strax intill ska öka.

- Inget kommer att läcka ut i Veckjärvi träsk. Vi använder inga växtgifter eller giftiga bekämpningsmedel. Vi har också bassänger för dagvatten och kommer att använda komposttoaletter, säger Pilvi Saarenpää.

I maj 2019 fattades så det officiella beslutet att staden arrenderar ett cirka 2,5 hektar stort område av den aktuella tomten till föreningen för 30 år.

Föreningens medlemmar får hyra lotter

Staden arrenderar tomten och föreningen hyr ut kolonilotterna.

- Du kan reservera en lott genom att bli medlem i föreningen. Det finns en blankett för det på föreningens webbplats. Du behöver inte vara Borgåbo för att få hyra en lott, utan medlemmar från andra kommuner kan också göra det, säger Pilvi Saarenpää.

Enligt detaljplanen får Humleberg bestå av sammanlagt 60 kolonilotter där stugornas våningsyta blir i medeltal 30 kvadratmeter.

Det är hyresgästerna som söker om bygglov för sina stugor. Föreningen kan vid behov hjälpa till med att ge råd och tips.

Förutom stugan är det också tillåtet att slå upp två lättare byggnader om fem kvadratmeter som växthus, lusthus, förråd, pergola eller lekstuga.

- Några lotter är redan reserverade, så det finns lotter kvar. Om efterfrågan är väldigt stor finns det en option på att förstora området. Då kan vi först hyra ut 15 lotter till och sedan fler om det finns behov.

En stor sten invid en gång i åkerlandskap.
Bildtext En gemensam bastu ska byggas i skogspartiet bakom stenen.
Bild: YLE / Leo Gammals

Inledningsvis byggs cirka 30 lotter på båda sidor om gången från parkeringen vid Humlebergsvägen ner mot leden som kallas Solskenet.

I den andra fasen byggs 15 lotter till på tomtens vänstra sida, längs med gången som fått namnet Vindsuset.

Det är föreningens årsmöte som slår fast hyrorna, men Saarenpää antar att den kommer att ligga någonstans kring 800 euro per år.

- Stugan är ju trots allt den stora utgiften, vare sig man bygger den själv eller köper en modul som slås upp på tomten. Det går säkert en 10 000 euro till den, men är ju stugägarens egen.

Tomt med högt gräs och gångar på vintern.
Bildtext De första lotterna byggs på båda sidor om gången som leder ner till huvudleden Solskenet.
Bild: YLE / Leo Gammals

I december 2020 råder lugn och ro vid området som enligt planerna ska förvandlas till en livlig koloniträdgård med många medlemmar som firar sina somrar här.

Vardagen kommer onekligen att åtminstone sommartid förändras radikalt också för grannarna som bor mitt emot området, på andra sidan Humlebergsvägen.

Saarenpää vill ändå tro att hyresgästerna följer gemensamma ordningsregler och hyresavtalen, till exempel att inte överlåta eller hyra ut stugan till tredje part eller som airbnb.

- De får inte överlåtas till någon annan eller hyras ut vidare. Hyreskontraktet tillåter inte det. Om sådan verksamhet förekommer sägs kontraktet upp omedelbart.

Däremot ska man få bo i stugorna under sommarmånaderna och delta i de gemensamma aktiviteter som föreningen ordnar, till exempel talko och bada bastu.

- Jo här ska man få tillbringa hela sommaren för det är ju hyresgästerna som själva bygger sina stugor. När sommarsäsongen tar slut stängs vattnet av så det är inte möjligt att vara här på vintern, säger Pilvi Saarenpää.