Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mari Leppänen valdes till ny biskop för Åbo ärkestift

Från 2020
Uppdaterad 04.12.2020 11:28.
Mari Leppänen, en dam med mörkt hår bakåtkammat i hästsvans, gul tröja och en svart dräkt med prästkrage.
Bildtext Mari Leppänen kommer att bli den första kvinnliga biskopen för Åbo ärkestift.
Bild: Yrjö Hjelt / Yle

På torsdagen valdes Mari Leppänen till ny biskop för Åbo ärkestift. Hon efterträder den nuvarande biskopen Kaarlo Kalliala som går i pension den 31 januari 2021.

Leppänen, stiftsdekan i Åbo ärkestift, valdes till biskop under den andra röstningsrundan med 54,6 procent av rösterna enligt den preliminära rösträkningen. Hennes motkandidat Jouni Lehikoinen, kyrkoherde i Mikaels församling i Åbo, fick 45,1 procent av rösterna. Leppänen fick 565 röster och Lehikoinen 467 röster.

Valresultatet fastställs av domkapitlet fredagen den 4 december.

I den andra omröstningen av biskopsvalet fanns sammanlagt 1 194 röstberättigade. Av de röstberättigade är hälften präster och lektorer i ärkestiftet, och den andra hälften lekmannaelektorer.

En kvinnlig präst står med en blombukett och en bok i famnen.
Bildtext Mari Leppänen hoppas att hon ska kunna inspirera andra kvinnor att våga hitta sin egen plats inom kyrkan.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

Leppänen säger att även om det har varit ett tungt halvår, så anser hon att det också har förberett henne på biskopsarbetet.

- Valresan har pågått i ett halvår, och även om jag har lärt mig mycket och det har varit inspirerande, så är jag också ganska trött.

Leppänen prästvigdes 2012. Hon har varit stiftsdekan i Åbo ärkestift sedan 2019. Tidigare har hon också arbetat bland annat som biskopens specialrådgivare, projektchef för församlingsvalet på Kyrkostyrelsen och som präst i församlingen i Lundo.

Leppänen kommer att bli den första kvinnliga biskopen i Åbo ärkestift, och hon hoppas på att kunna erbjuda ett nytt perspektiv.

Jag tror att många uppskattar att bilden av kyrkan kanske blir mångsidigare. Jag ska försöka vara en bra lyssnare, och jag hoppas att tröskeln för att vända sig till mig ska vara låg.

Leppänen säger att hon känner djup tacksamhet för alla de som har arbetat för att förbättra jämlikheten inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

- Utan det arbetet skulle jag inte vara här i dag. Jag hoppas att jag ska kunna uppmuntra och inspirera de flickor och kvinnor som lever i andliga samfund där man ser negativt på kvinnliga präster, så att de kan hitta sin egen plats inom kyrkan.

Minskar på ärkebiskopens börda

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har nio biskopsstift.

För att minska på ärkebiskopens arbetsbörda instiftades 1998 ett andra biskopsämbete i ärkestiftet.

Ärkebiskopens och biskopens i Åbo arbetsuppgifter är fördelade så, att ärkebiskopen handhar ärenden som gäller hela kyrkan, utländska relationer och på det lokala planet domprosteriet samt Nådendals prosteri.

Biskopen leder domkapitlet och sköter frågor som berör de övriga sju prosterierna i ärkestiftet; Pemars, Vemo, Raumo, Björneborgs, Kumo, Loimaa och Tyrvis prosterier.

Artikeln har 4.12.2020 klockan 11.28 uppdaterats med Mari Leppänens kommentarer.

Artikeln har 4.12.2020 klockan 10.57 preciserats med arbetsfördelningen mellan ärkebiskopen och biskopen i Åbo ärkestift.

Diskussion om artikeln