Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åldersdiskriminering eller en ekonomisk trygghet? Berätta om dina erfarenheter av pensionsslussen!

Från 2020
Kuljetuspalveluyritys Speed Depot Hollolan yli 60-vuotias työntekijä Esko Parikka, Hollola, 13.11.2018.
Bildtext Ger pensionsslussen äldre arbetstagare en ekonomisk trygghet eller leder den till åldersdiskriminering på arbetsplatsen?
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Pensionsslussen innebär en viss ekonomisk trygghet för många äldre uppsagda. Men systemet gör att åldersdiskrimineringen är stor - äldre arbetstagare löper högre risk att bli uppsagda. Har du erfarenhet av pensionsslussen - skriv till oss och berätta!

Frågan om pensionsslussen är högaktuell. Regeringen ska fatta beslut före jul. Systemet kommer antagligen att slopas. Tanken är att det ska ersättas med satsningar på äldre i arbetslivet.

Pensionsslussen går ut på att äldre arbetstagare som sägs upp har rätt att få inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd tills de fyller 65. De som är födda åren 1957-1960 har rätt till pensionssluss från 61-års ålder. Den nedre gränsen har höjts flera gånger. Det betyder att de som är födda år 1961 har den här rätten först efter att de har fyllt 62.

Pensionsslussen har länge varit omdebatterad, eftersom den vid sidan om ekonomisk trygghet leder till åldersdiskriminering. Eftersom äldre arbetstagare har en tryggad ekonomi så sägs de upp i högre grad än andra.

Regeringens målsättning är att sysselsätta 10 000-12 000 fler arbetstagare som har fyllt 55. Inom regeringen finns olika åsikter om pensionsslussen.

Vänsterförbundet vill inte ta bort systemet, medan de andra partierna utgår från att uppsagda arbetstagare kan kompenseras på annat sätt, genom till exempel vidareutbildning. Målsättningen är att fler arbetstagare ska stanna längre kvar i arbetslivet.

Vi önskar få in personers egna berättelser om pensionsslussen, för våra kommande artiklar och inslag. Vill du berätta om dina erfarenheter - gå in på webbformuläret här!

Diskussion om artikeln