Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sannfinländarna hoppas på rekord i kommunalvalet - vi kollar läget med partierna i Österbotten

Från 2020
Vasa stadsfullmäktige
Bildtext Arkivbild från Vasa stadsfullmäktige.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Sannfinländarna har vind i seglen, Socialdemokraterna upplever en Sanna Marin-effekt och SFP är nöjda med kandidaternas mångfald. Yle Österbotten har kollat läget i Österbotten inför vårens kommunalval.

Kommunalvalet ordnas i april nästa år. Coronatider eller ej så ska kandidater vaskas fram.

SFP: Ett brett fält

Johanna Holmäng, kretsordförande för SFP i Österbotten, är nöjd med läget.

- Vi har ett brett fält med kandidater. En bra mångfald, flerspråkiga kandidater och ganska jämnt fördelat kvinnor och män, säger Holmäng.

Johanna Holmäng
Bildtext Johanna Holmäng.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Holmäng säger att det ännu finns rum för fler kandidater.

- Vi är inte på något sätt klara med nomineringen.

Går det att peka ut områden eller kommuner där intresset är störst?

- SFP är överlag starka i Österbotten. Vi har nog det bra i alla kommuner, ungefär som det brukar vara.

Holmäng tycker inte att coronaläget försvårat kandidatnomineringen.

- Det mesta sker ju ändå per telefon. Däremot kan jag tycka att människor är mer intresserade av att bidra till samhället, och därför själva också tar kontakt. Jag tycker att det märks i kandidatnomineringen att SFP sitter i regeringen och att folk tycker att krisen skötts på ett bra sätt.

Hur ser det ut med fördelningen mellan redan sittande ledamöter och nya kandidater?

- Vi har fått en hel del unga kandidater, och det är alltid roligt. Samtidigt vill jag poängtera att det är viktigt att ledamöter sitter kvar. Erfarenhet är väldigt värdefullt.

Sannfinländarna: Stort sug

Juha Rantala är valchef för Sannfinländarnas distrikt i Södra Österbotten. Han sitter också i fullmäktige i Vasa.

Rantala säger att Sannfinländarna i valet 2012 hade 241 kandidater i distriktet. 2017 var siffran 331.

- Vårt mål är nu att spräcka 500. Och det är bra på gång, just nu har vi cirka 250 kandidater och efter någon vecka tror jag att vi närmar oss 300, säger Rantala.

Till Södra Österbottens distrikt hör till exempel Kaskö, Kristinestad, Vasa och Korsholm. Jakobstad och Karleby sorterar under Mellersta Österbottens distrikt.

Det är svårt att hitta kandidater i mindre kommuner och på mindre orter. Men på större orter är suget stort, enligt Rantala.

- Till exempel i Vasa, Seinäjoki, Kauhajoki och Kauhava.

För att ta Vasa som exempel hade Sannfinländarna 37 kandidater senast det begav sig, nu har man redan över 40 kandidater. I Korsholm hade man fem och nu har man snart det dubbla.

- Läget stämmer bra med det ökade stödet nationellt. Det här är det tredje valet som valchef för mig och vi märker att intresset är stort, såväl att bli medlem som att ställa upp i kommunalvalet.

Rantala är också ordförande för lokalavdelningen i Vasa.

- Det har hoppat över en hel del folk till oss från andra partier. Framförallt från Centern: fem-sex personer har gått över till oss, en av dem en fullmäktigeledamot i Vasa, säger Rantala.

Bra i Karleby, svårare i Jakobstad

Timo Sillanpää är ordförande i Mellersta Österbotten, dit Karleby och Jakobstad hör.

- Läget i Karleby är bra. Vi har nästan 30 kandidater nu och vi satsar på att få en full lista. Det har vi inte haft i Karleby tidigare.

I Jakobstad är det svårare att hitta kandidater.

- SFP är starka där, konstaterar Sillanpää.

Kokkolan vanhakaupunki ilmasta.
Bildtext Bland annat i Karleby går det bra för Sannfinländarna.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Läget för Vänstern bra i städerna

Antti Knuuttila är ordförande för Vänsterförbundet i Österbotten. Han säger att kandidatläget är tudelat.

- I de större städerna är läget rätt bra. Utmaningarna finns på de mindre orterna, framförallt orter som tappar folk på grund av utflyttning.

Det är i och för sig ingen nyhet. Vänsterförbundet är starkast i städerna.

Det finns fortfarande plats för kandidater i varje kommun, säger Knuuttila. Han bedömer att läget jämfört med senaste kommunalval är lite bättre i städerna och lite sämre på de mindre orterna.

Man har fått med en hel del kandidater som ställer upp för första gången.

Går det att säga något om i vilken stad det ser bäst ut just nu?

- Läget är bra i Seinäjoki, Karleby, Jakobstad... Och i Vasa är läget också helt bra.

Med andra ord de större städerna i Vasa valkrets.

Knuuttila tycker inte att Vänsterförbundets regeringsmedverkan syns på något sätt i deras kandidatuppställning.

KD: "Folk sena med att anmäla intresse"

Kimmo Rantanen är ordförande för Kristdemokraterna i Österbotten. Så här långt har man nått kring 40 procent av kandidatmängden i valet 2017.

Då hade man 178 kandidater och i dagsläget har man 67 anmälda. Målet är att nå en högre siffra än år 2017.

- 200 är målet. Traditionellt här i Österbotten, och kanske främst i Södra Österbotten, anmäler folk sitt intresse rätt sent.

Rantanen har svårt att i det här skedet säga mycket om var intresset är större och var det är mindre.

- Men om vi tar t.ex. Seinäjoki, som jag har koll på eftersom jag är därifrån, så nominerade vi 10 kandidater på höstmötet. I förra valet hade vi totalt 15 kandidater. Så på det sättet känns det som att vi har en helt bra fart på. Men det är inte lätt att rekrytera kandidater, det måste jag säga.

Är Kristdemokraterna traditionellt starka i städerna eller på mindre orter?

- Det har varit lite varierande. Men vi är nog starka i rätt många små kommuner, säger Rantanen.

Som goda exempel fungerar Larsmo och Pedersöre. I Karleby och Jakobstad har man fem respektive fyra platser.

- I Vasa har vi ännu inte värst många kandidater, säger Rantanen.

Fulla listor i Larsmo och Pedersöre

Till exempel Karleby, Larsmo och Pedersöre sorterar under kretsen i Mellersta Österbotten.

Ordförande Hanna-Lea Ahlskog är nöjd med kandidatmängden.

- Vi har många nya namn och ungefär 90 kandidater just nu. Vi siktar på fulla listor i Larsmo och Pedersöre. De jobbar aktivt med kandidatrekryteringen, så jag är nöjd. I Karleby siktar vi på 40 kandidater och det verkar helt realistiskt.

Ahlskog jobbar med rekryteringen i Karleby och där är så här längt en tredjedel av kandidaterna såna som ställer upp för första gången.

Equity, Larsmo
Bildtext I Larsmo är Kristdemokraterna numera det största partiet. Och i vårens kommunalval ställer Samlingspartiet upp en kandidat i Larsmo.
Bild: Nathalie Lindvall

Samlingspartiet ställer upp i Larsmo

Riikka Varila är verksamhetsledare för Samlingspartiets krets i Österbotten.

- Speciellt i Vasa har kandidatnomineringen gått mycket bra, där har det gjorts ett jättejobb och vi kommer att gå till val med en lång lista.

- Österbotten är i övrigt ett utmanande område för oss men jag kan med glädje meddela att vi kommer att ha en kandidat i Larsmo, där har vi inte haft någon på hela 2000-talet.

Det finns en beställning på Samlingspartiets politik, menar Varila.

- Visst påverkar gallupresultaten men nog vet ju de flesta att valen förs lokalt. Så klart att det ger en extra boost om det är medvind i gallupen, men det är ännu så pass länge till valet att jag tror inte det finns orsak till oro för Samlingspartiets del.

SDP: Sanna Marin-effekt

Nils-Johan Englund är ombudsman för Finlands Svenska Socialdemokrater.

- Med tanke på hurudant det här året har varit och hur coronan har påverkat så har kandidatnomineringen ändå gått lite bättre än vad jag trodde i somras. Men nog finns det ännu jobb kvar att göra.

Nils-Johan Englund utanför Yle i Vasa.
Bildtext Nils-Johan Englund.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Englund tycker att folk nu har en mer positiv inställning till SDP än för fyra år sedan.

- Dels är det en Sanna Marin-effekt vi ser, många lyfter fram henne som en bidragande orsak, men också att man är medveten om det goda arbete som regeringen gjort nationellt. Folk följer med och uppskattar arbetet helt enkelt.

De gröna försöker etablera sig även på landsbygden

Tuula Närvä är ordförande för Finlands svenska Gröna och kommunalpolitiker i Vasa.

- Det kan hända att vi inte får kandidater i alla kommuner, men målet är att få bra kandidater i så många kommuner som möjligt.

De gröna har historiskt sett varit starkare i städerna än på landsbygden. Också i Österbotten är Vasa det absolut starkaste fästet för partiet, men nationellt håller De gröna på att etablera sig också på landsbygden och det arbetet pågår också i Österbotten.

- Större städer är inte viktigare än mindre orter för de gröna, alla kommuner är lika viktiga, säger Närvä.

Centern: Väyrynen kan hjälpa till

Merja Rintamäki är fullmäktigeledamot i Vasa och medlem i Centerns kretsstyrelse i Södra Österbotten.

- Läget är utmanande, vi kommer ju inte ut på gator och torg och i kontakt med folk på samma sätt som förr i det här läget. men i stället har vi träffats i mindre grupper och framför allt ringt och pratat med potentiella kandidater.

Att Centern i Vasa har drabbats av en del avhopp till Sannfinländarna är inte nödvändigtvis enbart en dålig sak:

- Det ger utrymme för andra kandidater att ta plats.

Merja Rintamäki ställer också sitt hopp till Paavo Väyrynen, som blivit vald till ordförande för Centerns svenskspråkiga distrikt.

- Paavo är en man som delar åsikterna, men jag är övertygad om att Centern har mycket att vinna av Väyrynen här, jag tar emot honom med öppna armar.