Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

I stället för att fira slutet av året med evenemang firar Lovisa i år med ljuskonst – Lovisabo: Det är en mycket bra idé för att muntra upp människor

Från 2020
Marjo En
Bildtext Lovisabon Marjo Ehn tycker att ljuskonst är ett bra sätt att muntra upp människor i dessa ovanliga tider.
Bild: Milena Hackman / Yle

Förutom den traditionella julbelysningen som pryder stadens gator bjuder Lovisa stad i år på något lite extra i ljusväg för att pigga upp staden.

På grund av coronaläget avbokades alla offentliga evenemang och staden valde därför att bjuda Lovisaborna på ljuskonst.

Konstnären Alexander Reichstein har smyckat kyrkoparken utanför Lovisa kyrka med sitt konstverk Dags att flyga.

Konstverket gjordes ursprungligen för Berlins ljusfestival, men nu finns verket utställt i Lovisa fram till trettondagen, den sjätte januari.

Ljusinstallationen "Dags att flyga".
Bildtext "Dags att flyga" föreställer ett antal figurer som ser ut att ligga i sängar. Figurerna är upphängda i träden och ser ut att sväva i luften i kyrkoparken.
Bild: Milena Hackman / Yle

Lovisabon, Sinikka Kostiainen, berättar att hon har beundrat konstverket hemifrån. Hon kan se konstverket från ett fönster där hemma, eftersom hon bor alldeles bredvid kyrkoparken.

– Verket är verkligen beundransvärt, säger Kostiainen.

Kostiainen är inte bara förtjust i konstverket Dags att flyga utan hon är även nöjd med julprydnaderna på torget.

Hon säger att det är fint hur den stora julgranen som står vid mitten av torget först var belyst med gröna lampor och nu har dekorerats med julljus. Hon verkar överlag vara nöjd med julbelysningen i staden.

– Skattepengarna behövs också för viktigare saker.

Julgran och Lovisa torg.
Bildtext På Lovisa torg står en stor julgran klädd med julljus.
Bild: Milena Hackman / Yle

Offentliga evenemang ställs in och istället bjuds det på ljuskonst

Kurre Tallqvist tycker att det är bra att alla offentliga evenemang ställts in i år.

– Man ska vara sträng de här tiderna, säger Tallqvist.

Också han verkar vara nöjd med julbelysningen som pryder gatorna och tycker att staden har dekorerats i lämplig mängd.

– Belysningen är bra.

Lovisabor verkar vara glada över julbelysningen

Marjo Ehn har ännu inte bekantat sig med ljuskonsten men verkar vara positivt överraskad.

– Det är en mycket bra idé för att muntra upp människor nu i dessa tider då julen också är annorlunda från det normala, säger Ehn.

Ehn anser att juldekorationerna på Alexandersgatan och Drottninggatan är fina. Hon tycker annars också att Lovisa är en mycket vacker stad och är mycket nöjd med julbelysningen.

– I en så här liten stad lägger man märke till dekorationerna.

Julbelysning på gata i Lovisa.
Bildtext På gatorna i Lovisa har man hängt upp juldekorationer.
Bild: Milena Hackman / Yle

Nu fattas bara snön för att skapa ordentligt med julstämning

Ulla Lindström är ute med sina barnbarn Shani och Shirin. Hon tycker också det är fint med julbelysningen.

– Jag tycker allra mest om de ljusen som lyser i fönstren här i husen på vardera sidan om torget, men de skulle komma fram bättre om det skulle finnas snö på marken, säger Lindström.

Hon tycker inte att det behövs mera julbelysning än det finns just nu.

– Jag tycker att det är helt okej så här. Det är en småstad.

Ulla Lindström med hennes barnbarn.
Bildtext Ulla Lindström tycker att snö på gatorna skulle lyfta fram julbelysningen ännu mera.
Bild: Milena Hackman / Yle

Staden uppdaterar principer för offentlig konst

Lovisa stad uppdaterar sina principer för offentlig konst utomhus. Tanken är att det ska bli lättare att integrera konsten i planeringen, genomförandet och beslutsfattandet i staden.

Enligt den förnyade lagen om kommunernas kulturverksamhet är främjandet av offentlig konst en del av stadens uppgifter.

Därför inrättar staden en arbetsgrupp som ska ha hand om beredningen och genomförandet av ärenden som handlar om offentlig konst.

Nämnden för fostran och bildning behandlade principerna den 25 november.

Olika principer måste uppfyllas

Nämndmedlemmarna fick framför sig en lång lista med olika tillståndsprinciper som måste uppfyllas för att man ska kunna ställa ut ett konstverk på en offentlig plats i staden.

De flesta principerna handlar om att se till att man planerat utförandet ordentligt så att konstverket inte ställer till med några olägenheter.

Till exempel ska ett upphängt konstverk inte kunna fall ner i huvudet på någon förbipasserande, och fästanordningarna ska inte skada miljön eller byggnader.

Konstverken delas upp i permanenta och tillfälliga. Konstverk som ställs ut permanent granskas noggrannare. De ska tåla tidens tand och vara relevanta i årtionden.

Från början fanns också krav på att konstverket ska ha Lovisakoppling och uppfylla god smak med bland principerna, men de avlägsnades av nämnden.

Diskussion om artikeln