Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukhuspersonal som utsatts för smittorisk uppmanades att gå på jobb men inte åka kollektivt eller handla i butiken – Tehy lämnar in klagan

Från 2020
Taysin julkisivu.
Bildtext Tehy lämnar in klagan angående Tammerfors universitetssjukhus.
Bild: Antti Eintola / Yle

Personal vid Tammerfors universitetssjukhus som hade utsatts för smittorisk beordrades ändå att gå på jobb. Nu reagerar hälsovårdsbranschens fackförbund Tehy, och har lämnat in en klagan till riksdagens justitieombudsman.

Läkare och annan vårdpersonal hade utsatts för covid-19-smitta på Tammerfors universitetssjukhus, men arbetsgivaren gav order om att dessa personer skulle försättas i "tillämpad karantän".

Enligt det konceptet skulle arbetstagarna inte få handla i butiker eller resa kollektivt, men nog få gå till sin arbetsplats.

Den här sortens direktiv bryter enligt Tehy mot smittskyddslagen. Tehy har därför lämnat in en klagan till riksdagens justitieombudsman.

– Arbetsgivaren tog en medveten risk. Människor som arbetar i vårdbranschen efter att ha utsatts för covid-19-smitta utgör en risk för både patienter och personal, säger Juho Kasanen, jurist vid Tehy.

Klagan kan läsas i tidningen Tehy.

Enligt Tehy råder det brist på utbildad vårdpersonal och läkare vid sjukhuset i Tammerfors.

Övriga anställda vid sjukhuset försätts i karantän och får inte gå på jobb om de har utsatts för smitta.

Det här förfarandet uppges vara i bruk också i andra sjukvårdsdistrikt, säger Juho Kasanen till tidningen.

"Personal får beordras på jobb om verksamheten så kräver"

Raija Ruoranen, HR-chef vid sjukhuset i Tammerfors, förklarar agerandet med hänvisning till direktiv som getts av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

– Om man inte på annat sätt kan upprätthålla verksamheten inom en hälsovårdsenhet kan en person som utsatts för smitta – men som inte har konstaterat bära på coronaviruset – fortsätta jobba eller återvända till sitt jobb innan karantänen är slut, säger Ruoranen.

Patienter med svåra immunologiska problem ska dock inte skötas av dessa anställda.

Enligt Ruoranen rör det sig om 2-3 fall som Tehy har fört fram.

– Den här typen av situationer kan uppstå mycket plötsligt och då måste man fatta snabba beslut. Vi har inte en sådan rörelsefrihet att vi skulle kunna lösgöra resurser utan att någon annan verksamhet lider.