Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle-enkät: SFP:s och Samlingspartiets riksdagsledamöter missnöjda med social- och hälsovårdsreformens finansieringsmodell

Från 2020
Två sjukskötare i munskydd.
Bildtext Bland annat en del Esbopolitiker befarar att vårdreformens finansieringsmodell kommer att påverka servicen i kommunen negativt. Bild från anestesiavdelningen vid Jorvs sjukhus.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Finansieringsmodellen för social- och hälsovårdsreformen skaver fortfarande inom regeringen. Frågan är om rika kommuner med frisk befolkning mister pengar till fattigare kommuner med sjukare kommuninvånare.

Enligt en enkät som finska Yle gjort bland riksdagsledamöterna är missnöjet med vårdreformens finansieringsmodell extra stort inom Svenska folkpartiet.

Hälften av SFP:s riksdagsledamöter anser att stora kommuner förlorar för mycket på reformen, som går ut på att staten fördelar pengar till landskapen bland annat utgående från åldersstrukturen och sjukligheten i landskapet.

Det här var något som partiet tog upp redan i beredningsskedet, och riksdagsledamöterna är fortfarande av samma åsikt.

Också inom oppositionspartiet Samlingspartiet finns det många missnöjda riksdagsledamöter.

Majoriteten av riksdagsledamöterna som besvarade Yles enkät om vårdreformen anser ändå att finansieringsmodellen är fungerande. Särskilt inom Centern och SDP är man rätt nöjd med uppgörelsen.

Av de gröna riksdagsledamöterna är ungefär hälften nöjda och hälften missnöjda med modellen, medan majoriteten i det största oppositionspartiet Sannfinländarna stöder regeringens modell.

Tar inte storstäders utmaningar i beaktande

I och med social- och hälsovårdsreformen kommer välfärdsområdena att svara för landets social- och hälsovårdsservice. De får sin finansiering i huvudsak av staten, och pengarnas fördelning påverkas av hur friska kommuninvånarna är.

Uträkningar visar att Nyland och Österbotten kommer att förlora på den här modellen, medan den kommer att innebära mer medel för Östra och Norra Finland.

Enligt SFP:aren Eva Biaudet från Helsingfors tar finansieringsmodellen som Institutet för hälsa och välfärd jobbat fram inte storstäders utmaningar i beaktande.

- Barnskyddet, bostadslösheten, tillväxten och flerspråkigheten skapar utmaningar för servicen i Helsingfors, vilket modellen inte noterar tillräckligt väl, uppskattar Biaudet.

Eva Biaudet i riksdagen
Bildtext Bland annat SFP-politikern Eva Biaudet är oroad för servicens framtid i storstäderna.
Bild: Yle

Gröna Esbopolitikern Tiina Elo anser att finansieringsmodellen kommer att ha en betydande negativ inverkan på ekonomin och investeringsmöjligheterna i tillväxtcentrumen.

- Till exempel i Esbo sjunker intäkterna till hälften, men investeringsbehovet inte minskar just alls, säger Elo.

Fördelningen i vinnare och förlorare inte så entydig

SDP-ledamoten Aki Lindén från Åbo, före detta vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, poängterar att finansieringsmodellen i verkligheten är mer komplicerad, och indelningen i vinnare och förlorare inte är så entydig som media låtit förstå.

Centerns riksdagsledamot Joonas Könttä från Jyväskylä anser att pengarna ska sättas dit där vårdbehovet är störst.

- Jag tycker att det är rättvist att finansieringen koncentreras till områden där människor är sjukast och behöver mest hjälp. Vi måste ta hand om alla finländare, oberoende boningsort, säger Könttä.

Joonas Könttä haastateltavana.
Bildtext Joonas Könttäs parti Centern är nöjd med hur pengarna fördelas för framtidens välfärdsområden.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Yles enkät om social- och hälsovårdsreformens finansieringsmodell besvarades av 135 riksdagsledamöter.

Av dem ansåg 78 att vårdreformens finansieringsmodell inte kommer att leda till att tillväxtcentrumen förlorar pengar i samband med reformen, medan 39 ledamöter ansåg det motsatta. 18 riksdagsledamöter kunde inte ta ställning till frågan, en tredjedel av dem var sannfinländare.

Regeringen ger sitt förslag på vårdreform till riksdagen i dag på tisdagen.

Källa: Yle Uutiset

Diskussion om artikeln