Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisaföretagarnas nya ordförande Janine Henriksson-Wiberg ska se till att eurona stannar i hemstaden

Från 2020
Janine Henriksson-Wiberg
Bildtext Janine Henriksson-Wiberg har varit föreningsaktiv företagare i Lovisa i flera år.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Företagarföreningen och staden har tillsammans diskuterat hur de lokala företagarnas liv kan göras lite lättare. Staden ska oftare spjälka upphandlingar i mindre delar så att mindre företag har en chans.

Janine Henriksson-Wiberg tar över ordförandeklubban för föreningen Lovisa Företagare vid årsskiftet.

- Det pirrar lite i magen, för jag har en så otroligt aktiv förening som vill vara i farten och jag vet inte riktigt hur jag ska hinna med.

Företagarföreningen har 225 medlemmar, vilka representerar Lovisas 700 företag.

Trots att coronapandemin drabbat många företag under det senaste året tycker Henriksson-Wiberg att läget är bättre än väntat.

- Vi har inte haft så många restaurangbranscher som har verkat i Lovisa. Vi har mer byggbranscher som det har gått bra för. Jag tror att Lovisabolag i medeltal mår bättre än i resten av Finland.

För tillfället stöder föreningen företagare i hela Lovisanejden med intressebevakning och frågor som berör upphandlingar.

- Vi försöker stöda så mycket vi kan när det gäller upphandlingar. Om eurona rinner ut från Lovisa försöker vi styra om riktningen, så att de stannar kvar i Lovisa, säger Henriksson-Wiberg.

Föreningen diskuterar som bäst med Lovisa stad om att spjälka upp alla upphandlingar som staden sätter ut i små bitar. Då kan mindre lokala företag vara med i upphandlingarna.

Henriksson-Wiberg tycker samtidigt att staden beaktar lokala företagare bättre nu än tidigare.

Föreningen förväntar sig också resultat efter att staden ingått ett nytt utvecklingsavtal med Cursor, utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamnregionen.

Henriksson-Wiberg arbetar själv inom ett familjeföretag i lyftkransbranschen.

- Jag är andra generationen som tvinnar på på bolaget. Min pappa var dykare till yrket, så vi har fortsatt med havsbyggande, och så har vi lyftkransbilar. Vi lyfter på alla ställen där det bara är möjligt, både till havs och på land.

Lovisa vill underlätta för mindre företag

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom bekräftar att staden och företagarföreningen fört diskussioner om att spjälka upp upphandlingar i mindre delar.

- Man är orolig över att mindre, lokala företag inte alltid kan delta i de kommunala upphandlingarna eftersom det är för stora projekt. Jag vet inte om det är entydigt så enkelt, men genom att spjälka upp offerterna öppnas dörren säkert för fler företag, säger Oker-Blom.

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom poserar framför ett skyltfönster i glas
Bildtext Jan D. Oker-Blom säger att staden vill arbeta för att gynna företagare. Arkivbild.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Det går ändå inte att spjälka upp offerter på ett konstgjort sätt, så att en företagare gör lite och en annan gör lite till av samma sak.

- Man måste spjälka upp det på ett logiskt sätt, så att någon tar hand om en viss del av arbetet som är helt avskild.

Oker-Blom förklarar det som att om någon gör grundarbetet, en annan lägger asfalten, en tredje installerar lyktstolparna och en fjärde hämtar kantstenarna så kan det tänkas gå, men det är på gränsen.

Att spjälka upphandlingarna kräver ett visst extra jobb, men målet är att göra så i allt högre grad, säger Oker-Blom.

Lokalt kan inte vara ett kriterium

Alla upphandlingar går inte att spjälka upp.

- Man måste klara av att bilda logiska helheter. Man kan inte heller kringgå upphandlingsreglerna till exempel genom att köpa i små rater eller av flera försäljare bara för att komma under gränserna för när det krävs konkurrensutsättning. Det är inte vår målsättning, konstaterar Oker-Blom.

I konkurrensutsättningen av en upphandling kan man inte ha som kriterium att företaget ska vara lokalt.

Gränsen för när en upphandling enligt lag måste konkurrensutsättas går vid 60 000 euro.

Upphandlingar som är mindre än det regleras inte av upphandlingslagen. De måste ändå följa allmänna principer om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och god förvaltning.

I praktiken innebär det att små upphandlingar konkurrensutsätts i enlighet med den upphandlande enhetens egna anvisningar och bestämmelser.

Enligt Lovisa stads anvisning för små upphandlingar kan man genomföra ett köp som direkt upphandling om värdet understiger 15 000 euro. Man kan alltså köpa tjänsten av företagaren utan att skilt ordna ett anbudsförfarande.

Om värdet är över 15 000 euro, men under det nationella gränsvärdet, så kan man göra en direkt upphandling om det finns särskilda orsaker till det.

Det kan till exempel handla om att kostnaderna för anbudsförfarandet är dyrare än nyttan det för med sig.

Satsar på marknadsföring

Staden kommer också i fortsättningen att konkurrensutsätta större projekt med en bredare helhet.

- Vi har en hel del köp som är via ramavtalen från Hansel, alltså via kommunförbundet, som kommuner köper tillsammans. De är färdigt konkurrensutsatta och upphandlade så gällande dem kan vi inte välja själva, säger Oker-Blom.

- Det som är upp till oss själva att avgöra, det som vi köper för enbart Lovisas del och som bildar logiska helheter och där det går att göra en upphandling, men nödvändigtvis inte en alltför stor upphandling, det är det vi tänker oss att lokala företag i större andel ska kunna ta del av, säger Oker-Blom.

Stadens avtal med Cursor ska gynna företagarna

Henriksson-Wiberg förväntar sig att stadens avtal med utvecklingsbolaget Cursor ska gynna företagarna. Oker-Blom är inne på samma linje.

- Jag tror att vi överhuvudtaget räknar med att vi nu har gjort ett mer omfattande avtal än det vi tidigare hade med Posintra. Vi satsar som stad lite mer och lite hårdare på vår marknadsföring för att få nya företag att etablera sig i Lovisa, säger han.

Enligt Oker-Blom tänker man inte att det är konkurrenter, utan företag som hämtar med sig något nytt och erbjuder samarbetsmöjligheter för lokala företag och en tillväxt som gynnar alla.

- Nu när en ny avtalsperiod inleds och vi har utvecklat avtalets omfattning så torde det gynna företagarna lokalt. Inget fel på Posintra som vi haft, och av Cursor har vi inte så mycket erfarenhet ännu, men på basis av de här premisserna tycker jag att det ser bra ut, säger Oker-Blom.

- Vi kommer att aktivera oss nu med att få ännu bättre tillväxt, såväl bland befintliga företag som med att få nya företag till Lovisa, avslutar han.