Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå blir utan planerade pengar för Marsuddenplanen - fullmäktige godkände minuset i kassan efter livlig diskussion om tjänstemannamiss

Från 2020
Uppdaterad 10.12.2020 11:15.
En vy över de tomter som planeras i Pickala-Marsudden med tomt nästan ner till vattnet.
Bildtext Marsudden finns i de östra delarna av Sjundeå.
Bild: Marica Hildén / Yle

Sjundeå kommun hade räknat med att i år kunna håva in 1,2 miljoner euro tack vare den godkända delgeneralplanen för Pickala-Marsudden.

De här pengarna uteblir eftersom kommunens planer för Pickala-Marsudden mött motstånd och lett till en besvärsprocess som fortsätter nästa år.

De planerade intäkterna för pågående år bestod av betalningar för markanvändning (800 000 euro) och tomtförsäljning (400 000 euro).

Flera besvär

Åtta besvär har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol efter att Sjundeåfullmäktige i maj beslutade att godkänna delgeneralplanen för Pickala-Marsudden.

Besvärsprocessen vid förvaltningsdomstolen drar ut till nästa år.

Kommunfullmäktige i Sjundeå godkände i går (7.12) att tekniska sektorns inkomster blir 1,2 miljoner mindre än budgeterat i år.

Tekniska nämndens verksamhetsbidrag för 2020 sänktes därmed från 1 152 154 euro till -47 846 euro.

Tjänstemannamiss ställde till livlig diskussion

Sjundeåfullmäktige tog sitt beslut efter en utdragen diskussion som handlade om en miss från tjänstemännens sida.

Kristian Parviainen (SDP) föreslog att ärendet remitteras för ny behandling på grund av den här missen. Parviainen påtalar att det i föredragningslistan inför fullmäktigemötet står att förvaltningsdomstolen ännu inte har bett kommunen om ett genmäle i ärendet. Den uppgiften visade sig vara felaktig.

Under fullmäktigemötet blev det klart att förvaltningsdomstolen hade skickat begäran om genmäle redan i juli, men då hade domstolens meddelande hamnat i kommunens digitala skräpkorg.

Det här hade politikerna ändå inte informerats om. Efter att Sjundeåtjänstemännen i höstas bad förvaltningsdomstolen om tilläggstid har kommunen nu tid på sig till den 18 december att lämna in sitt genmäle.

Parviainens förslag om att remittera hela ärendet röstades ner. I stället godkände kommunfullmäktige Merja Laaksonens (SFP) förslag att fullmäktige godkänner ärendet med ett tillägg.

Kommunfullmäktige godkände alltså att tekniska nämndens verksamhetsbidrag för 2020 sänks med 1,2 miljoner euro från 1 152 154 euro till -47 846 euro.

Som ett tillägg uppmanar fullmäktige ändå styrelsen att låta utreda hur ärendet har behandlats inom kommunen och förmedlar utredningen till fullmäktige.

Socialdemokraterna Kristian Parviainen, Arja Alho och Satu Tarnanen samt sannfinländaren Paula Tuominen anmälde avvikande åsikt i frågan.

Korrigering 10.12.2020 klockan 11.15: Paula Tuominens parti är Sannfinländarna, inte SDP som det felaktigt stod tidigare.

Diskussion om artikeln