Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå firar 675 år 2021 - men hur gammal staden är vet egentligen ingen

Från 2021
En muffins med jättemånga tårtljus i. Placerad utanför domkyrkan i Borgå.
Bildtext Vilket år är Borgå fött? Det vet man faktiskt inte och kommer kanske aldrig att få veta.
Bild: Yle/Lone Widestam

Borgå har födelsedag 3 december - men vi vet inte hur många ljus som ska sättas på tårtan eftersom det är oklart vilket år Borgå är fött.

I skolan fick vi lära oss att Borgå grundades 1346, men historieforskning visar att det kanske inte stämmer. Handlar det om ett misstag - att 1346 egentligen borde vara 1546?

Sanningen om hur gammal staden är har ifrågasatts flera gånger. Diskussionen tar speciellt fart då ett jubileumsår närmar sig. Nu är det dags igen. År 2021 fyller Borgå 675 år, eller så inte.

En av de första städerna i Finland

Är Borgå kanske inte så gammalt och vist som man trott? Bäst att ta allting från början.

På medeltiden hörde vi till Sverige - Borgå var en av sex medeltida städer i Finland.

Det är Borgås läge vid vattnet som gör att Borgå uppstått som en av de första städerna i Finland.

Borgå å på 1890-talet. Eklöfska huset.
Bildtext Borgå Ångbåtshamn var belägen vid Ågatan. Att Borgå byggdes vid ån och ligger nära till havet är och har varit väldigt betydelsefullt för staden. På 1840-talet var sjötrafiken livlig till och från Borgå.
Bild: Museiverket/Ståhlberg K. E. Se uppgifter om bilden i Museiverkets samling Kuvakokoelmat.fi: https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/viewHK19580401:347

Borgå har varit en viktig knutpunkt för sjöfarten - handelsfartyg seglade från Tyskland till Åbo och Viborg, och så till Borgå som ligger lämpligt mittemellan på sydkusten.

Stensböle gods är det tidigaste som hittas omnämnt i skrifter

Det finns tecken på liv i Borgå redan från 1200-talet.

Det framkommer ur boken Gamla staden i Borgå - Bebyggelse och sociala miljöer intill mitten av 1800-talet, skriven av Carl Jacob Gardberg.

Vilka som som var de allra första Borgåborna är svårt att säga, men enligt Gardberg var det den svenska befolkningen som invandrade till sydkusten och Borgå - efter det andra svenska korståget kring 1239.

Det antas att kusten var obebyggd eftersom man började kalla det för ett nytt land - Nyland.

I de skrifter som finns kvar nämns Borgå för första gången 1327. Då säljs Stensböle gods till kyrkoherden Henrik i Borgå. Fem år senare nämns Stensböle gods i Borgå socken.

svartvitt fotografi av Stensböle herrgård. Stora björkar skymmer sikten.
Bildtext Stenböle herrgård har många år på nacken. Det finns skriftlig vittnesbörd ända från början av 1300-talet om Stensböle gård.
Bild: Museiverket/Ståhlberg K. E. Se uppgifter om bilden i Museiverkets samling Kuvakokoelmat.fi: https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/viewHK19390412:418

Omnämnandet av Borgå socken antyder att staden Borgå fötts och börjar växa fram. Socken betyder ett område utanför staden som har kyrka och prästgård, det vi nuförtiden kallar för församling eller kommun.

Människor har börjat samlas och en stad växer fram. Det är ändå inga bevis på att Borgå har grundats.

En 3:a eller en 5:a har stor betydelse i det här fallet

Ända sedan 1846 har man firat Borgås födelsedag. Och man har utgått från att staden fick stadsrättigheter av kung Magnus Eriksson, och därmed grundades, 1346.

Enligt Gardberg är uppgifterna felaktiga. Han skriver i sin bok: “Det handlar om ett besvär som Borgåborna sände till landshövdingen 1698” och där hänvisades det till årtalet 1346.

Men, skriver Gardberg vidare, då man kollar med andra motsvarande dokument visar det sig att det handlar om en felskrivning och att årtalet borde vara 1546.

Och då det var dags för jubileum 1846 firade man Borgås 300-årsdag. Då utgick man ifrån det privilegium som Borgå fick av Gustav Vasa den 3 december 1546.

Det här framkommer ur boken Borgå stads historia som handlar om problematiken runt Borgås stadsrättigheter och som är skriven av Torsten Edgren och Carl Jacob Gardberg.

Två historieböcker om Borgå
Bildtext I de här böckerna kan man förkovra sig i hur gammalt Borgå egentligen är.
Bild: Hannele Tenhovuori

Alla är åtminstone överens om att den 3 december är Borgås födelsedag - men vilket år Borgå grundades är fortfarande oklart.

Och det är ju ofta så då man blir äldre att man låter bli att nämna hur gammal man är. Antagligen följer Borgå det mottot...

1346 fortsätter att spöka

Både i festtalet för 1846 års jubileum och i Borgå tidning påpekas att 1346 är året då Borgå är grundat. Man påpekar att det är ganska sannolikt men att det inte finns något dokument som kan bevisa det.

50 år senare, den 3 december 1896 firar Borgå 350 års jubileum. Historikern Torsten Hagman fick då i uppdrag att skriva en historisk överblick om Borgå och dess öden. Också han noterar 1346 men ifrågasätter årtalet.

schabloner används för att plantera årtalen
Bildtext Varje år planterar Borgå stad blommor vid åstranden med årtalet då Borgå är grundat, Borgå stads vapen och det aktuella året.
Bild: YLE/ Lone Widestam

Hagman nämner också möjligheten till att ett misstag har begåtts och att man har bytt ut en 5:a mot en 3:a.

Men han kommer också med en teori om att det riktiga året kan vara 1347 eller 1348 eftersom det var då Magnus Eriksson var på besök i Borgå.

Borgå nöjde sig ändå länge med att i officiella sammanhang prata om att staden hade grundlagts på 1300-talet. Det gjorde man ända fram till så sent som 1940-talet.

Brevet som inte finns

Då det var dags för jubileumsåret 1946 utsågs en jubileumskommitté.

Den föreslog att Borgå då firar ett 600-års jubileum, det här efter att en del av kommitténs medlemmar glömt bort alla tvivel kring 1346 och när Borgå egentligen är grundat.

Inför jubileet skriver kommitténs sekreterare en text i Borgåbladet: “konung Magnus Eriksson, härskare över Sverige och Finland, en av de stora lagstiftarna i Norden, som år 1346 undertecknade brevet med stadsrättigheter åt Borgå”.

Det hänvisas till ett brev. Men till vilket brev?

Texten väcker reaktioner och än en gång ifrågasätts hur gammalt Borgå är.

I en artikel i Borgåbladet konstaterar Wahlroos att 1346 är osannolikt, att han likt historiker Hagman mera tror på 1347 eller 1348. Han skriver att det samtidigt har varit väldig många betydelsefulla händelser -46.

Gustav Vasas privilegier kungjordes 1546. År 1746 ingår i domkapitlets sigill. År 1846 firades det första stadsjubileet och då sjöngs Runebergs “Vårt land” för första gången offentligt.

svartvitt sigill. Det ser ut som Borgå vapen i form av bokstaven C, som urskiljs i mitten.
Bildtext Under medeltiden var det självklart att varje ort med stadsrättigheter skulle ha ett sigill med stadens vapen. Sigillet på bilden är från 1423.
Bild: Borgå museum/ bildarkiv

Mysteriet är svårt att lösa

Att Borgå grundades 1346 finns bara som små spår här och där under historiens lopp och det är antagligen här skon klämmer.

Det finns inga tydliga spår. Inget gulnat och dammigt dokument med stämpel och underskrift där det konstateras att Borgå är grundat 1346.

I boken Borgå stads historia konstateras att årtalet 1346 nämns endast en gång! Och det är så sent som år 1698.

Och då handlade det om vem som har rätt att använda Borgå kyrka och att “staden ifrån sin första fundation år 1346 allt intill denna dag varit lika delaktig med socknen i samma kyrka”.

kyrkogatan på 1890-talet
Bildtext Ett tidshopp 130 år bakåt i tiden. Kyrkogatan på 1890-talet. Arkivbild
Bild: Museiverket/Ståhlberg K. E. Se uppgifter om bilden i Museiverkets samling Kuvakokoelmat.fi: https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/HK19580401:348

Historien berättar ändå att Magnus Eriksson besökte Borgå 1347, eftersom det då finns ett brev som är skrivet i Borgå i hans namn. Antagligen är Borgå alltså grundat på 1300-talet, men exakt vilket år?

Viktiga dokument och brev har antagligen förstörts vid de stora bränderna 1508, 1571 och 1590.

Stor fest på kommande

2021 blir det hur som helst stort jubileum i Borgå då staden firar 675 år.

Festförberedelserna är i full gång. Borgå har gått in för att räkna åldern från 1346.

Dessutom är det tradition att födelsedagen firas extra stort med 25 års mellanrum.

- För 25 år sedan firades Borgå stort i och med stadens 650 årsjubileum, jag ifrågasätter inte året. Tvärtom, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Hon har läst Borgås historia och diskuterat saken med museichef Marina Catani. Kukkonen anser att Borgå har en unik och rik historia och att det är något att vara stolt över.

675 års jubilaren firas med ett ordentligt kalas. Mer info om jubileet hittar du på stadens webbplats.

1346 är inte skrivet i sten. Det finns inte heller svart på vitt. Vi kommer kanske aldrig att få veta. Hur som helst är Borgå gammalt och unikt, med en lång och intressant historia.

Så fram med kalashattarna, serpentinerna och garnera tårtan med 675, för 2021 smäller det.

Källor:
Artikeln baserar sig till stora delar på text ur boken Borgå stads historia 1 - Borgåtraktens förhistoria Medeltiden och 1500-talet, av Torsten Edgren och Carl Jacob Gardberg och boken Gamla staden i Borgå - Bebyggelse och sociala miljöer intill mitten av 1800-talet, skriven av Carl Jacob Gardberg.

Diskussion om artikeln