Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå satsar allt mera på förebyggande missbrukarvård - Bildningschefen: “Vi ska jobba för alla åldrar i kommunen”

Från 2020
Man håller i tändare och marijuana
Bildtext Ingå kommun har nu en arbetsgrupp som ska jobba ännu mera med förebyggande missbrukarvård. Det ska riktas till alla åldersgrupper i kommunen.
Bild: lev dolgachov

I Ingå har det hittills inte funnits en arbetsgrupp som koordinerar arbetet med den förebyggande missbrukarvården. Men nu har det ändrats: en arbetsgrupp håller just nu på att skapa en verksamhetsplan för hur man ska gå tillväga i kommunen.

Ingå har nu en mångprofessionell arbetsgrupp för att koordinera den förebyggande missbrukarvården och det regionala nätverksarbetet.

Kommunerna ska enligt lagen ha ett organ som ansvarar för organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet. Ingå kommun inte haft en sådan grupp, men nu är arbetet i gång.

Arbetet med verksamhetsplanen i gång

Arbetsgruppen består av representanter från grundtrygghets- och bildningssektorn.

Gruppen har träffats några gånger och ska nu i december börja göra upp en verksamhetsplan, berättar Ingås bildningschef Merja Olkinuora.

Hon har ännu inte sett på de förslag som de olika sektorernas representanter har kommit med.

- Vi tittar på alla åldersgrupper i Ingå och funderar ut vad som gjorts och vad som behöver åtgärdas.

Den mångprofessionella arbetsgruppen ska sedan koordinera samarbetet mellan sektorerna inom kommunens förebyggande missbrukarvård. Planen ska också utvärderas: hur har den förebyggande verksamheten genomförts i kommunen.

Planen torde vara klar i vår.

Alla Ingåbor involveras i arbetet

Men arbetsgruppen tittar alltså inte enbart på de ungas välmående i Ingå, utan på hela befolkningen.

Arbetet med verksamhetsplanen bygger på en motion som lämnades in till fullmäktige i maj. Där önskade man att det det regionala samarbetet inom ungdomssektorn förstärks.

I grundtrygghetssektorns och bildningssektorns svar på motionen konstateras att de ungas behov beaktas, men att det förebyggande arbetet riktas till alla invånare.

- Det gäller även barn, barnfamiljer, vuxna och äldre.

Regionalt samarbete finns redan

Samtidigt vill man också i motionen att det regionala samarbetet med förebyggande arbetet inom missbrukarvården förstärks.

Merja Olkinuora konstaterar att Ingåborna rör sig så pass mycket över kommungränsen att det redan finns ett naturligt samarbete åt alla väderstreck.

- Ingå är speciellt så till vida att vi har gemensam socialbyrå med Sjundeå, vi har elever i Virkby och Lojo och samarbetar med Raseborg och Hangö. Arbetsgruppen börjar inte från noll.

Merja Olkinuora ger ett exempel på samarbete över kommungränserna som redan startat tack vare arbetsgruppen:

- Vi hade en person från Hangö som deltog i arbetsgruppens möte och berättade hur de kommit i gång med sin grupp och vad de gjort.

Förebyggande arbete finns redan

Ingå kommun jobbar med förebyggande arbete bland unga trots att det inte funnits en arbetsgrupp med en specifik uppgift.

Merja Olkinuora ger exempel på vad Ingå kommun gör redan nu:

  1. Ingås ungdomsarbetare har förstärkt samarbetet med årskurserna 7-9 i Virkby. Det betyder att de är med i skolorna. Det arbetet måste avbrytas i våras då skolorna övergick till distansundervisning, men återupptogs i höstas.
  2. En ungdomsarbetare besöker varje vecka årskurserna 1-6 i hela kommunen och ordnar verksamhet för yngre ungdomar.
  3. Ungdomsarbetarna finns inte bara i ungdomsgården, utan rör sig också i centrum. De är även närvarande i biblioteket på kvällarna. Det är inte möjligt just nu då biblioteket inte är meröppet.
  4. Ingå kommun har också kontakt med församlingens ungdomsarbete för att fördela resurserna på ett smart sätt. Församlingens ungdomsarbetare finns också tidvis på ungdomsgården.

Det här gör vi oavsett om det finns en arbetsgrupp som koordinerar den förebyggande missbrukarvården eller inte, säger Merja Olkinuora.

"Vi når inte alla"

Ingå kommun når en del av ungdomarna, men inte alla, säger Olkinuora.

- Vi når inte alla av naturliga skäl, och det är inte heller vårt mål. Det finns ungdomar som har sitt nätverk på annat håll genom sina hobbyer. Men vi försöker visa att det finns vuxna som unga kan prata med om det behövs.

Merja Olkinuora hoppas att arbetsgruppen ska få mera struktur på det förebyggande arbete som redan görs i Ingå.

- Då man får upp ögonen så kan man jobba bättre, men ibland händer det att det då visar sig finnas mera jobb än vi trodde. Men det är en förbättring redan då man får mera struktur på arbetet, sedan måste man se till att göra något med det resultat man får.

Diskussion om artikeln