Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs sparpaket 2021 är nu på målrakan - stadsstyrelsen dämpar sparåtgärderna på barn och unga i nästa års budget

Från 2020
Lastensuojelun lakikirja
Bildtext Raseborg satsar bland annat på nya tjänster inom barnskyddet.
Bild: Päivi Leppänen / Yle

Raseborgs budget för år 2021 landar på ett plus på 374 000 euro. Satsningar på barn och unga har varit en röd tråd i budgetarbete, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Efter totalt 12 timmars arbete under två måndagar lyckades stadsstyrelsen i Raseborg slå fast ett förslag till budget för år 2021.

Med ett plusresultat på 374 000 euro blev det en budget som når målsättningarna, säger Anders Walls.

- Det är en av de tuffare budgetar som vi har gjort, men jag tycker att helheten är bra.

Med ett sparkrav på 4,5 miljoner euro inom verksamheten har man varit tvungen att jobba hårt för att nå ett plusresultat. Överlag innebär nästa års budget att servicenivån för raseborgarna försämras.

Anders Walls lyfter ändå fram att stadsstyrelsen har försökt satsa på barn och unga i nästa års budget. Dels handlar det om att inte göra så stora besparingar, dels om att göra vissa satsningar.

Det innebär bland annat anslag för en ny tjänst för en psykolog och socialarbetare inom barnskyddet, säger Walls.

- Det är ganska stora satsningar som förhoppningsvis ger resultat både mänskligt och ekonomiskt.

Föreningsstödet minskar inte

Stadsstyrelsen gick emot stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag till budget för år 2021 på en del punkter.

Det gäller bland annat förslaget att staden enbart ska ta emot 50 sommarjobbare i stället för 100, som antalet varit i år. Stadsstyrelsen föreslår nu att antalet sommarjobbare nästa år blir 75.

Stadsstyrelsen föreslår också att ungdomsgårdarna fortsättningsvis ska ha kvällsöppet och att föreningsstödet inte minskar.

Inte heller förslaget om morgon- och eftermiddagsvård och Raseborgstillägget gick enligt beredningen.

Raseborgstillägget minskas alltså inte och morgon- och eftermiddagsvården ska spara in 60 000 euro i stället för det föreslagna 120 500 euro.

- Det är jätteviktigt att våra unga har framtidstro och att det finns meningsfull sysselsättning, säger stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm (SFP).

Biblioteken i Tenala och Bromarv blir kvar

Det har förekommit en rätt synlig dragkamp mellan stadsdirektören och bildningsnämnden om filialbiblioteken i Tenala och Bromarv.

Ragnar Lundqvist har upprepade gånger föreslagit att de läggs ner, medan nämnden har velat hålla dem kvar.

Politikerna i stadsstyrelsen väljer nu att gå på nämndens linje. Anders Walls påpekar att biblioteket i Tenala finns i en nybyggd byggnad och att det inte är länge sedan staden sålde biblioteksbyggnaden i Bromarv.

- Vi tycker att man måste vara konsekvent. Man kan inte göra en investering och några år senare dra in verksamheten.

Vidare påpekar Walls att staden måste erbjuda en likvärdig service i stadens olika delar.

- Vi håller vi på och bygger ett nytt skolcentrum med bibliotek i Svartå. Så för att kunna ha samma service i Tenala och Bromarv så är det skäligt att filialbiblioteken finns kvar där.

Också stödet för materialkostnader för biblioteken har höjts i stadsstyrelsens förslag till budget.

Pengar för att utreda ersättning för morgon- och kvällståg

När det gäller den tekniska sektorn har stadsstyrelsen bland annat valt att inte minska på anslaget för allmänna områden så mycket som stadsdirektören föreslagit.

- Jag tror att vi alla har noterat det fina arbete som våra parkarbetare gör i stan. Det vill vi att hålls kvar, säger Ander Walls.

För Anders Walls har frågorna om kollektivtrafiken krävt extra tankeverksamhet. Morgon- och kvällståget mellan Karis och Helsingfors kommer inte att fortsätta då den nuvarande avtalsperioden går ut.

Men stadsstyrelsen valde i alla fall att reservera pengar för att utreda om man kan ersätta den tågtrafiken till exempel med buss.

I motsats till stadsdirektörens förslag valde stadsstyrelsen också att delvis hålla kvar regionbiljettstödet och systemet med Eazybreak.

Totalt ska 70 000 euro användas för Eazybreak och stadsbiljetten plus att man skall utreda ersättande trafik för det sena natttåget.

En ansträngande process

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist är också nöjd med hur budgeten för nästa år ser ut. Då processen började i somras såg det väldigt dystert ut och förslaget låg ordentligt på minus.

Efter det har man arbetat upp sig genom att både titta på sparåtgärder och föra samarbetsförhandlingar, säger Lundqvist.

- Det har varit jättetungt för hela organisationen att komma fram till det här resultatet. Men det resultat som vi nu har är rätt bra.

Generellt sett handlar sparåtgärderna om saker som inverkar på servicenivån för Raseborgs invånare - både äldre och yngre, säger han.

- Nog har det på det hela taget varit ansträngande och tungt. Sektor- och avdelningschefer har jobbat hårt för att hitta sparåtgärder.

Nämndernas sparförslag räckte inte

Då nämnderna skulle behandla stadsdirektörens sparförslag returnerades de med betydligt färre sparåtgärder.

Det skulle ha inneburit att budgeten hade landat på minus 1,3 miljoner euro, vilket inte kom i närheten av stadsstyrelsens krav på nollresultat eller bättre.

- Därför blev jag tvungen att ändra nämndernas beslut i min beredning, så det blev en tvärvändning så att vi skulle landa över noll. Så jag har gått emot nämndernas beslut i många fall, säger Ragnar Lundqvist.

Stadsdirektören tycker ändå inte att nämndernas insats har varit onödig. Processen har väckt diskussion och politikerna har framfört sina åsikter till stadsstyrelsen.

- Stadsstyrelsen har tagit till sig åsikterna och gjort vissa ändringar som går mera mot nämndernas beslut, men inte till fullo. Så kanske det har varit en bra diskussion även om det har gått upp och ner.

Risk för att bli kriskommun kvarstår

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist har starkt fört fram behovet att åtminstone nå ett nollresultat för att Raseborg inte ska bli en kriskommun.

Risken för att få status som kriskommun är även med den nuvarande budgeten överhängande, säger Anders Walls.

- Men sen finns det möjlighet att ansöka om dispens, men då måste vi kunna påvisa att vi jobbar med ekonomin i tillräckligt hög grad och har en trovärdig plan för underskottet ytterligare ska minska.

Därför är det extra viktigt att göra en plusbudget fortsätter han.

- Men det kommer att kräva åtgärder och säkert också extraordinära inkomster för att minska på det kumulativa underskottet.

För tillfället ligger Raseborgs kumulativa underskott på 11,2 miljoner euro. När Raseborg grundades låg det på minus 25 miljoner euro. Som bäst har det varit år 2017 med ett underskott på 2,3 miljoner euro.

Satsningar runt om i kommunen

Raseborg investerar också en hel del nästa år, poängterar stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.

- Vi har många investeringar för tillväxt och positiv utveckling, säger han.

Han lyfter bland annat upp trafiklösningen i Läpp som en viktig satsning på näringslivet och trafiklösningar som hänger ihop med elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

Både i Svartå och Skogby kommer övergångar att avlägsnas med ganska små budgetmedel från staden.

- Vi satsar också på Fokushuset i Karis och Svartå skolcentrum, och vi har också valt att försnabba tidtabellen för äldreboendet i Ekenäs. Så det finns olika satsningar runt om i kommunen.

Budgetförslaget ska ännu behandlas i stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln