Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företagare i Östra hamnen vill gärna förlänga sin säsong - det går inte utan vatten vintertid

Från 2020
Brygga i Hangö
Bildtext Längst ut i Östra hamnen på en pir ligger en bränslestation och en populär sommarrestaurang.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

I Östra hamnen i Hangö finns det krögare som gärna skulle vilja förlänga sin säsong. Men för tillfället täcker inte det kommunala vatten- och avloppsnätet hela hamnområdet.

- Vi har alltid haft som mål att ha vår sommarrestaurang Bryggan öppen året om. De här senaste åren har ju förfrågningarna bland våra kunder ökat enormt.

Det säger krögare Mats Rehnström som tillsammans med sin fru Petra Rehnström driver två restauranger och ett sommarkafé i Östra hamnen.

Kaféet HSF Marine ligger i samma byggnad som gästhamnskontoret, så det stänger då båtsäsongen tar slut.

För att ha jobb hela året delar de sin tid mellan Restaurang HSF som serverar lunch under vinterhalvåret och nämnda sommarrestauranger. Om sommaren är det börsnoterade Noho partners som har verksamhet i HSF-paviljongen.

Förutom restaurangerna erbjuder de catering och under åren har Rehnströms byggt upp en beredskap att bredda verksamheten ytterligare.

Det enda som i praktiken står i vägen för deras planer att förlänga Bryggans öppettider, är att den ligger på en plats där det inte finns rinnande vatten året om.

- Så är det, vattenfrågan är det enda som hindrar oss.

Fokus på förlängd säsong

De senaste åren har utbudet av nybyggda fritidsbostäder ökat lavinartat i Hangö.

Allt fler besöker staden utanför högsäsong och det planeras ett nytt svithotell till Fabriksudden som ligger ett stenkast från Östra hamnen.

I stadens nya strategi fram till år 2025, betonar man också turismens betydelse som en av de nya starka näringarna som man satsar på.

Talar man om turism är Östra hamnen svår att kringgå. Ambitionen är att göra den till den till den bästa gästhamnen i Finland igen.

Ett led i att skapa en infrastruktur som gör det möjligt att utveckla tjänster är den nya detaljplanen för Östra hamnens område.

Planeringen inleddes för flera år sedan men har ännu inte kommit i mål.

Medan den är under arbete får också de företagare som idag verkar i hamnen vänta på långa arrendekontrakt, vilket skapar en viss osäkerhet.

Förmodligen kommer inte heller frågan om ett heltäckande elnät samt vatten- och avloppsnät att lösas förrän planen är klar.

Två företag på samma tomt

I dagsläget täcker det kommunala vatten- och avloppsnätet inte hela hamnområdet. De områden som ligger så att säga längst ut har endast tillgång till rinnande vatten sommartid.

Det handlar om gästhamnsbryggorna samt den pir där Restaurang Bryggan och en bränslemack för båtar ligger; den plats som Hangöborna brukar kalla Essobryggan.

Den är dock till skillnad från båtbryggorna en fast konstruktion och platsen är även inritad som en tomt i den nuvarande detaljplanen.

Det är den lokala företagaren Niklas Rosvall som driver bränslemacken och äger fastigheten där Bryggan hyr in sig.

Män på restaurang
Bildtext Krögare Mats Rehnström och företagarkollegan Niklas Rosvall vill höja servicenivån i Östra hamnen i Hangö även höst, vinter och vår.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Företagarna skulle gärna tillsammans, via sina respektive företag, arbeta för att betjäna såväl Hangöbor som besökare en större del av året.

- Förr började säsongen för båtsport vid midsommar och slutade när skolorna började. Här ser man en klar förlängning, konstaterar Niklas Rosvall.

Höstarna blir varmare och säsongen längre

Men när staden stänger av vattnet på hösten och spolar rören rena så finns det inga förutsättningar för företagarna att hålla öppet längre.

Vatten behövs för att laga mat och betjäna båtgästerna.

Hangös tekniska direktör Jukka Takala säger att det så kallade sommarvattnet hänger kvar från den tid då Finland hade fyra tydliga årstider.

Hav och sol
Bildtext Till och med december kan bjuda på sol och öppet hav.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Vattenrören ut till bryggorna ligger inte lika djupt som det kommunala nätet och om vattnet fryser riskerar rören att spricka.

- Men om man tänker att den här klimatförändringen gör att det inte kommer sådana vintrar som förut och det skulle vara möjligt att hålla hamnen öppen lite längre, så tippar jag att vi inom kort måste göra någonting, säger han.

Finns inte i investeringsbudgeten

Men för tillfället finns det inga medel reserverade för en sådan investering.

- Det kan vara ganska dyrt och det är så vitt jag vet inte heller klart vem som skall betala det. Är det staden som satsar eller företagare som vill förlänga sin aktivitet, frågar han retoriskt.

Företagarna å sin sida tycker att den grundläggande infrastrukturen borde falla på stadens lott. Den är en förutsättning för att utveckla turismen och förlänga säsongen.

Måste kartlägga olika alternativ

Hangös tekniska direktör Jukka Takala påpekar att det också är en hel del som skall beaktas innan man bygger ut det befintliga nätet.

Förutom kostnadsfrågan bör man utreda hur man bäst drar rören.

På väg ut mot bränslebryggan finns en del berg, vilket kan innebära att man behöver spränga bort en bit för att utvidga rörnätet.

man i blå kavaj ute vid havet
Bildtext Jukka Takala säger att det kräver lite jobb att fixa vatten året om i hela Östra hamnen, men det är ingen omöjlighet.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Ett annat alternativ kunde vara att värmeisolera de nuvarande rören, men oberoende av vilket alternativ man väljer måste man ha klart för sig vad som är bäst.

- Och om det blir väldigt kostsamt och staden står för fiolerna så kanske det avspeglas i företagarens markarrende, funderar han.

Kunde göras etappvis

I första hand tänker företagarna att vattnet kunde dras ut till tomten där de verkar.

Däremot tycker de kanske inte att det skulle vara motiverat att dra kommunalt vatten ut till gästbryggorna.

Gästhamn
Bildtext Även om havet svallar öppet behöver inte alla bryggor vattenposter så här års.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Trots att båtsäsongen blivit längre, finns det kanske tillsvidare inte behov av vatten till gästbryggorna.

Jukka Takala är inne på samma linje.

Han säger att det förmodligen vore möjligt att förverkliga en utvidgning etappvis. Oberoende av årstid, är det viktigt att vattnet rör på sig.

Hoppas på dialog

Företagarna har i alla fall närmat sig staden med sina tankar och hoppas nu på en dialog.

Niklas Rosvall ser ett ökat behov av att kunna betjäna besökare utanför den egentliga sommarsäsongen.

- Det här är en så viktig hamn för båtfolket. Det skulle vara viktigt för många att kunna stanna och tanka eller tömma septiktanken här innan de åker vidare eller tar upp båten för vinterförvaring, säger han.

Bojar i en hamn
Bildtext På andra sidan Östra hamnen i Hangö, på Drottningberg, byggs flera nya bostadshus vilket betyder att trycket på service ökar.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

- Senast idag såg jag två nya båtar lägga till medan vi serverade lunch, bekräftar Mats Rehnström.

Både Rehnström och Rosvall säger att servicenivån borde höjas ett snäpp varje år och att tillgång till vatten skulle vara ett steg i rätt riktning.

Även coronavåren har lämnat avtryck i hur folk besökt Hangö, då många sökt sig till udden för att njuta av havet och naturen.

- Snart räcker inte heller det nuvarande serviceutbudet till om det fortsätter så här, konstaterar företagarna.

Diskussion om artikeln