Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oljevägens och Brobölevägens korsning ska få trafikljus samt gång- och cykelväg - Sibbo kommun och staten delar på kostnaderna

Från 2020
Bilar i en korsning.
Bildtext Korsningen vid Oljevägen och Brobölevägen ska få trafikljus och nya körfiler. Arkivbild.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Korsningen vid Brobölevägen och Oljevägen i Sibbo ska saneras och förbättras. Både bilburna och fotgängare beaktas. Projektet på 1,2 miljoner euro har beviljats statens KUHA-finansiering.

De senaste åren har hastigheten begränsats till 70 kilometer i timmen och körbanorna har breddats för att förbättra trafiksäkerheten. Kameror har också installerats före korsningen.

Trots det sker det fortfarande trafikolyckor i korsningen och därför ska den nu få trafikljus, nya körfiler och arrangemang för gång- och cykelväg.

- Det var ju också förra veckan en olycka där. Jag råkade själv köra förbi så kommunen har påskyndat det här och det är enbart positivt att det här projektet förverkligas, säger Kaj Lindqvist (SFP), kommunstyrelsens ordförande.

En man står vid sidan av en landsväg.
Bildtext Kaj Lindqvist är nöjd över att korsningen saneras. Arkivbild.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Det här efter förhandlingar mellan kommunen och NTM-centralen i Nyland.

- Det är en sak vi har tagit upp i varje förhandling vi har haft med NTM-centralen, att den här korsningen är den farligaste i Sibbo för tillfället. Det måste göras förbättringar.

Ingen rondell

I förhandlingarna mellan kommunen och NTM-centralen i Nyland har representanterna från Sibbo önskat en rondell, men centralen anser att en rondell försvårar den tunga trafiken.

- Men det är en mycket bra lösning med trafikljus och skild gång- och cykelväg.

I Sibbos Facebookgrupp uppger kommunfullmäktiges ordförande Heikki Vestman (Saml) att diskussionen om de exakta arrangemangen fortsätter under planeringsfasen.

Heikki Vestman
Bildtext Heikki Vestman önskar att projektet kan påbörjas redan nästa år.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Kostnaderna uppskattas till 1,2 miljoner euro varav staten står för hälften, kommunen för den andra hälften.

Det är ett så kallat KUHA-projekt som innebär en långsiktig finansiering för små och kostnadseffektiva projekt.

Projekten ska bland annat främja cykling, gång- och kollektivtrafik, logistiska förbättringar och bullerbekämpning.

- Om man ser allmänt på principer så borde ju staten erlägga beloppet till hundra procent. Det borde ju vara huvudregeln, men i praktiken har det visat sig att om kommunerna önskar försnabba sådana här projekt har kommuner varit tvungna att delta i finansieringen.

Lindqvist nämner också insatser i gång- och cykelvägen mellan Nickby och Jokivarsi samt Nickby och Söderkulla där kommunen har stått för planeringskostnaderna.

Finansieringen för Oljevägens och Brobölevägens korsning är uppgjord för 2021-2023.

- Jag har förstått att planeringen redan har börjat vid NTM-centralen, så tidtabellen borde vara realistisk. Det är ju ett statligt projekt, så det är i sista hand staten och NTM-centralen som avgör tidtabellen. Men ju snabbare desto bättre, säger Lindqvist.

Lättrafikled byggs i Sibbo mellan Nissbacka och Nickby.
Bildtext Kommunen har deltagit ekonomiskt i planeringen av gång- och cykelvägar i Sibbo. Arkivbild.
Bild: Yle / Leo Gammals

Tekniska direktören Ilari Myllyvirta har fått i uppdrag att utreda ärendet tillsammans med NTM-centralen.

- För kommunens del kommer det här upp till behandling i det skedet som det blir en budgetfråga, säger Lindqvist.

Eftersom NTM-centralen också planerar förbättringar på sträckan Brobölevägen - Söderkullavägen och en ny gång- och cykelled mellan Nickby och Söderkulla väcks frågan om inte de två projekten kunde förenas.

- Det är ju skilda projekt eftersom det är skilda anslag, men samtidigt som man planerar hur gång- och cykelleden ska skötas vid Oljevägen så är ju planeringen i gång också för leden till Söderkulla. Där har kommunen meddelat sin vilja att betala för planeringen för att påskynda projektet, säger Kaj Lindqvist.

Hoppas man inte glömmer bort fotgängarna

Stefan Borgman bor invid korsningen och ser dagligen hur trafiken löper längs de båda vägarna. Han ser den planerade saneringen som ett steg i rätt riktning.

- Det är en stor korsning och livlig trafik och allt som kan förbättra trafiksäkerheten är nog en bra sak. Hoppas förstås att man inte glömmer bort fotgängarna, säger Borgman.

Stefan Borgman är ny ordförande för Meto, skogsbranschens experter
Bildtext Stefan Borgman önskar att fotgängarna inte glöms bort när den besvärliga korsningen byggs om.
Bild: Meto

Enligt Borgman finns det inte rum för fotgängare överhuvudtaget i korsningen i nuvarande skick.

- Bilarna tar lite innerkurva, framför allt om man kommer från Kervo, så det kan vara lite svårt emellanåt att hinna undan.

Borgmans allmänna intryck är att korsningen redan har blivit tryggare efter de åtgärder som vidtagits, men konstaterar samtidigt att trafiken är livlig i alla riktningar.

- Det har blivit bättre sen hastigheten sänktes och kamerorna har nog hjälpt. Men så här när jag själv har varit på distansarbete och följt med på ett annat vis, så nog uppstår det ju farliga situationer ganska ofta.

Man har liksom inte riktigt tid att vänta tills det blir tomt i korsningen.

― Stefan Borgman

Det är sällan Borgman hör bromsar tjuta, men han upplever att dagens bilister har lite för bråttom och att tröskeln för att använda signalhornet är lägre än förut.

- Man har liksom inte riktigt tid att vänta tills det blir tomt i korsningen. Och i vissa fall verkar det vara lite kutym i dagens läge. Det finns de som är ganska snabba med att tuta.

Stefan Borgman har inga preferenser när det gäller de planerade trafikarrangemangen, vare sig det blir rondell eller trafikljus.

- Trafikljus är säkert bra, då vet man åtminstone vems tur det är att åka iväg från korsningen.

Bil kör i korsning
Bildtext Snart kommer korsningen förhoppningsvis att se annorlunda ut. Arkivbild.
Bild: Yle / Fredrika Sundén

Borgman minns att man för 20 år sedan konstaterade att det inte var möjligt att bygga rondell vid korsningen, eftersom det går en jordgasledning in i området. Han vet inte om det stämmer ännu idag.

- I dagens läge kan man koppla bort trafikljusen på natten. Det är ju jobbigt för den tunga trafiken som kommer från Sköldvik, om man måste stanna i korsningen och sedan accelererar iväg upp för backen mot Kervo så går det sakta, säger Borgman.

Han är däremot inte orolig för att mängden avgaser eller vägdamm ska öka nämnvärt om fler fordon får accelerera eller om det uppstår köer vid ljusen.

- Det är så pass livlig trafik i dagens läge att det blir nog ändå dammigt på fönstren så på det sättet sker det säkert inte så stora förändringar, säger Stefan Borgman.

Diskussion om artikeln