Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undersökning: Svenska Yles innehåll minskar finlandssvenska tidningarnas livsrum – direktör Törn-Mangs: Ingen gynnas av att vårt webbinnehåll blir svårare att hitta och använda

Från 2020
Uppdaterad 10.12.2020 14:16.
Yles flaggor, radiotornet syns i bakgrunden.
Bildtext Yles kostnadsfria innehåll har väckt debatt i medievärlden. Nu visar en ny undersökning att Svenska Yles lokalrapportering direkt konkurrerar med de svenskspråkiga mediehusen.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Svenska Yles regionala innehåll konkurrerar med de finlandssvenska dagstidningarna och försvagar deras långsiktiga överlevnad, uppger Medieförbundet med hänvisning till en ny undersökning som förbundet låtit göra.

Enligt undersökningen har en "betydande andel" av tidigare prenumeranter avslutat sin dagstidningsprenumeration delvis på grund av Yles innehåll.

Av dem som svarat på undersökningen har ungefär tolv procent avslutat en prenumeration under det senaste året – och 22 procent av dem uppgav att Yles digitala nyhetsinnehåll påverkade deras beslut.

Undersökningen är gjord av advokatbyrån Avance och den är beställd av Medieförbundet och tidningshusen HSS Media, KSF Media och Förlags Ab Sydvästkusten, som en följd av diskussionen om rundradiolagen.

Medieförbundet är en intresseorganisation för den kommersiella mediebranschen i Finland.

Ny Yle-lag siktar på att begränsa textinnehåll

Regeringen förbereder för närvarande en ändring av Yle-lagen. Till ändringen hör bland annat att Yles webbinnehåll i framtiden ska bygga på rörlig bild och ljud.

Svenska Yles regionala nyheter skulle enligt regeringens förslag ändå inte omfattas av den ändringen, eftersom utbudet på svenskspråkiga regionala webbnyheter inte är så stort.

Men enligt Medieförbundets undersökning skulle ett undantag inte vara motiverat eftersom Svenska Yles regionala textbaserade innehåll konkurrerar direkt med dagstidningarnas webbartiklar.

– Det här undantaget skulle äventyra de svenskspråkiga dagstidningarnas framtid, säger Medieförbundets direktör Jukka Holmberg i ett pressmeddelande.

Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs är av annan åsikt. Hon hänvisar till att public service-uppdraget utgår från att tjänsterna ska stärka demokratin och kulturen.

– Innehållet ska vara fritt tillgängligt för alla oberoende av inkomster och var de bor, säger hon.

Tidningar
Bildtext Undersökningen beställdes av Medieförbundet och tidningshusen HSS Media, KSF Media och Förlags Ab Sydvästkusten .
Bild: YLE/Malin Lindholm

Kostnadsfritt innehåll har väckt debatt

Det är det skattefinansierade innehållet som har väckt debatt i medievärlden. Undersökningen visar att 52 procent av respondenterna skulle läsa mera av dagstidningarnas digitala innehåll om de inte hade tillgång till Yles webbnyheter.

Johanna Törn-Mangs säger att Svenska Yles digitala lokalrapportering kan gynna de kommersiella mediehusen.

– Vi gör god lokaljournalistik, som i sin tur ökar intresset för finlandssvenska frågor. Undersökningar har visat att intresset och betalningsviljan för kommersiella medier är högre i de länder som har stark public service, säger hon.

Den här undersökningen verkar följa ett liknande mönster. Ungefär 67 procent läser regionala nyheter på Yles hemsida medan hela 90 procent läser dem på dagstidningarnas webbplatser.

Cirka 57 procent läser regionala nyheter på både dagstidningarnas och Yles hemsidor.

Johanna Törn-Mangs står framför en svart vägg med vit Svenska Yle-logga på.
Bildtext – Det ligger i vårt intresse att ha ett mångsidigt medielandskap med konkurrens om nyheter och utveckling, säger Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs.
Bild: Yle/Sarah Lönnqvist

Vill se mera samarbete

Tom Simola, vd för Förlags Ab Sydvästkusten och chefredaktör för Åbo Underrättelser, säger till nyhetsbyrån SPT att det är bra att det nu finns material som visar att Svenska Yles skattefinansierade regionala verksamhet påverkar konkurrensen och orsakar störningar på marknaden.

Enligt Johanna Törn-Mangs är det i allas intresse att ha ett mångsidigt medielandskap.

– Ansvarsfull och effektiv användning av skattepengar kräver att vi ser till att vårt innehåll når vår publik. Ingen gynnas av att Svenska Yle gör sitt webbinnehåll svårare att hitta och använda, säger Johanna Törn-Mangs.

Innehållet ska vara fritt tillgängligt för alla oberoende av inkomster och var de bor

― Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs

Svenska Yle vill se mera samarbete och nya metoder för att arbeta tillsammans i framtiden.

– Vi vill gärna samarbeta mera med kommersiella mediehus. Tillsammans ska vi värna om den journalistik som finns på svenska i Finland, säger Törn-Mangs.

Propositionen om Yle-lagen ska ännu diskuteras i riksdagen. Hur förändringen av lagen kommer att se ut vet ingen ännu.

– Vi följer så klart riksdagens beslut och vi har beredskap för en eventuell förändring, säger Törn-Mangs.

De senaste åren har Svenska Yle flyttat fokus från text till audio och video. I dag publiceras 40 procent färre texter per dag än för tre år sedan.

Fotnot: Enligt Journalistreglerna (punkt 6) bör journalister klargöra sammanhanget för publiken då de "behandlar saker som är av stor betydelse för deras eget medium, koncernen eller dess ägare". Lagförslaget kan komma att ha en inverkan på Yles verksamhet, och man kan därmed hävda att vi är jäviga att rapportera om frågan. Vår bedömning är ändå att planerna har ett stort allmänintresse i och med de potentiella följderna för hela det finländska medielandskapet.

Artikeln uppdaterades 10.12 klockan 12.05. Texten"22 procent av dem uppgav att de gjorde det på grund av Yles utbud" ändrades till "22 procent av dem uppgav att Yles digitala nyhetsinnehåll påverkade deras beslut".

Diskussion om artikeln