Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukhusen vädjar till vårdarna: Vaccinera er mot corona även om det är frivilligt

Från 2020
Uppdaterad 11.12.2020 17:39.
Person iklädd skyddmundering tar blodprov av person som ligger på en sjukhussäng.
Bildtext En vårdare på ÅUCS med skyddsutrustning vårdar en patient under coronapandemin i våras.
Bild: Lehtikuva

Att låta sig vaccineras mot coronaviruset rekommenderas starkt. Vi frågade de större sjukhusen i landet vad de tänker ifall vårdare väljer att inte vaccinera sig.

Kan vårdare vägra ta coronavirusvaccin?

2:59

– Det är frivilligt att ta vaccinet, det finns inte en sådan lag som skulle tvinga någon att ta det, säger Peter Nieminen, chefsöverläkare på Vasa centralsjukhus.

Nieminen påpekar ändå att det rekommenderas starkt att vaccinera sig. Han har inte märkt att någon i personalen skulle vara negativt inställd till vaccinet.

– Det har inte varit något fenomen, visst kan det finnas några som vägrar ta vaccin, men de är inte många.

Peter Nieminen, chef för operativa ansvarsområdet på Vasa centralsjukhus.
Bildtext Chefsöverläkare Peter Nieminen har inte hört att någon inom personalen på Vasa centralsjukhus skulle motsätta sig ett vaccin mot coronaviruset.
Bild: Vasa centralsjukhus bildbank

Nieminen konstaterar att det speciellt i norra delarna av Österbotten varit vanligare att vägra ta vaccin, men i år har flera tagit influensavaccinet jämfört med tidigare år.

– Vi vet ännu inte hur mycket vaccin vi får. I bästa fall kan vi vaccinera alla vårdare som är "på frontlinjen" och tar emot patienter. Vi använder oss av skyddsutrustning tills alla är vaccinerade säger Nieminen.

Olika åtgärder för vårdare som inte vaccineras

Den gemensamma nämnaren för flera universitetssjukhus och Vasa centralsjukhus är att man ännu inte grundligt diskuterat vaccineringen av personalen.

Sjukvårdsdistrikten har olika tillvägagångssätt när en vårdare väljer att inte vaccinera sig.

– Den som väljer att inte ta vaccinet befrias inte från sina arbetsuppgifter. Vårdare fortsätter att utföra sina egna arbetsuppgifter med full skyddsutrustning, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare på Åbo universitets centralsjukhus ÅUCS.

Pietilä säger att ÅUCS tillämpar samma tillvägagångssätt för vaccinvägrare för coronavaccinet som för influensavaccinet.

Närbild på Mikko Pietilä.
Bildtext Mikko Pietilä, chefsöverläkare på ÅUCS, säger att vårdare som låter bli att vaccinera sig inte byter arbetsuppgift. Däremot ska de använda full skyddsutrustning.
Bild: Marie Söderman/Yle

Andra åtgärder vid HUS

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, berättar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi om ett annat förfaringssätt i situationer där en vårdare inte vill bli vaccinerad.

– De som inte tagit vaccinet kan inte arbeta på avdelningar med patienter som hör till någon riskgrupp, det vill säga som har nedsatt immunitet. I sådana fall omplaceras vårdaren och får tillfälligt andra arbetsuppgifter säger Mäkijärvi.

Han anser att det inte sätts någon press på de anställda, den fasen är redan förbi.

– Personalen förstår vikten av att ta ett vaccin, men var och en fattar givetvis sina egna beslut, säger Mäkijärvi.

Å ena sidan förstår han oron bakom den snabba utvecklingen av vaccinet – å andra sidan inte. Utvecklingen av det här vaccinet har genomgått alla de stadier som krävs men det akuta behovet av vaccin har försnabbat processen.

Chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi, HUS.
Bildtext Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi säger att de omplacerar vårdare som av en eller annan orsak väljer att inte vaccineras mot coronaviruset.
Bild: Yle/Anna Savonius

Han betonar att ifjol vaccinerade sig 95 procent av vårdarna inom HUS, vilket tyder på en stark vilja inom vårdbranschen att vaccinera sig.

Som Mäkijärvi ser det är vaccinet det enda som kan ta oss ur pandemin och han rekommenderar varmt alla att ta vaccinet.

Handlar inte enbart om överlevnad

Johan Smeds är anestesiläkare på Vasa centralsjukhus och var under våren placerad på intensivvårdsavdelningen.

– Vi har sett det här värsta sjukdomspanoramat på intensiven. När man jämför alternativen så är vaccinet befogat. Ifall vi ska få ut all nytta av vaccinet krävs det att en tillräckligt stor del av befolkningen tar det, säger Smeds.

Han säger också att den negativa inställningen till vaccin minskat en del på regional nivå på grund av de mässlingsfall som förekom för ett och ett halvt år sedan.

Smeds poängterar att det inte handlar om enbart överlevnad utan att det finns personer som fått så svåra efterverkningar av coronaviruset att de har svårt att återgå till ett normalt liv.

Enligt THL:s undersökning gjord av Taloustutkimus, som kom ut på onsdagen svarade 64 procent av finländarna att de skulle vaccinera sig, resten har antingen inte kunnat avgöra eller har varit tveksamma till vaccinet.

Därför är under 30-åringar mest skeptiska till coronavaccinet - Spela upp på Arenan

Rättelse 11.12 kl.17:39: "Norra Österbotten" ändrat till "norra delarna av Österbotten".

På andra språk