Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hovrätten: Krocken mellan rälsbussen och militärfordonet i Skogby var en olycka - chauffören frias på alla åtalspunkter

Från 2020
Uppdaterad 10.12.2020 15:05.
En räslbuss kör på en räls.
Bildtext Plankorsningen har stängts för trafik efter olyckan.
Bild: Paula Tiainen / Yle

Hovrätten i Helsingfors har beslutat att fria beväringen som körde militärfordonet i Skogbyolyckan för åtal om tre dödsvållanden och ovarsamhet i trafiken. Tingsrättens dom från ifjol står fast.

Beväringen friades från alla åtal, om äventyrande av trafiksäkerheten, tre dödsvållanden och tjänstgöringsbrott eller tjänstgöringsbrott av oaktsamhet.

Hovrätten konstaterar i sin dom att det först i utredningarna efter olyckan kom fram att man från lastbilschaufförens säte inte kunde se en från höger kommande rälsbuss i tid. Det berodde på vägens och tågbanans korsningsvinkel och lastbilens konstruktion.

Hovrätten anser ytterligare, att det inte är bevisat att kollisionen kunde ha undvikits genom att till exempel öppna lastbilens sidofönster för att se bättre eller höra eventuella varningssignaler från rälsbussen.

“Orimliga krav kan inte ställas på beväringar”

Åklagaren har rätt i att Försvarsmakten utgår ifrån att en beväring är skyldig till extra omsorgsfullhet och försiktighet i trafiken. Men hovrätten konstaterar att man inte kan ställa orimliga krav på beväringschaufförer i motormarscher.

Chaufförerna ska ha en verklig möjlighet att fungera i enlighet med stadganden, regler och direktiv. Ansvaret för att föreskrifterna om trafiksäkerhet följs hör primärt till Försvarsmakten, enligt hovrätten.

Lastbilen ägs av Försvarsmakten som borde ha förvissat sig om hurudan sikten från förarhytten var. Åklagaren föreslog i hovrättsbehandlingen att beväringen borde ha öppnat sidofönster eller dörren till höger. Ett annat förslag var att den åtalade borde ha sänt en utkik för att se eller höra om det var säkert att korsa järnvägsspåret.

Det kan man inte förutsätta av en beväring, skriver hovrätten. Under sin militärtjänst handlar en beväring enligt order, inte självmant, på eget bevåg.
I värsta fall hade beväringen fått direkt och personlig synnerligen negativ respons, citerar hovrätten ett vittne från Försvarsmakten.

Överklagande?

Den åtalade beväringen har redan friats en gång i tingsrätten, och nu av hovrätten.

Riksåklagaren har möjlighet att inom 60 dagar anhålla om rätt att överklaga i Högsta domstolen. Häradsåklagaren Marianna Semi kunde inte på torsdagen svara på om det sker. Beslutet fattas på riksåklagarämbetet när man noggrant har analyserat domen.

Hovrättsrådet Nina Wilkman som ledde rättegången kan inte kommentera enskilda fall. Hon hänvisar till domen, som är extra detaljerad. Fallet har varit omdiskuterat och kan ha prejudikatvärde, det vill säga bli avgörande också i framtiden.

Försvarsadvokaten Mikko Puhakka är mycket glad över detta andra frikännande, liksom den åtalade. Fallet är unikt, men nu har hovrätten detaljerat tagit ställning till frågan. Det var en mycket beklaglig olycka, där det inte fanns några skyldiga, konstaterar Puhakka.

Beslutet att inte ändra tingsrättens beslut är riktigt, säger Mikko Puhakka, som inte vill spekulera om det ännu blir en fortsättning. Åklagaren behöver arbetsro för det beslutet.

"Ingen överdimensionerad tidsanvändning för försvaret"

Hovrätten godkände också räkningen för den åtalades rättegångskostnader. Hovrätten konstaterar liksom försvarsadvokaten att ärendet är unikt och har väckt stort intresse också i media.

Åklagaren ansåg att försvarets tidsanvändning var överdimensionerad. Försvarsadvokaten hade enligt åklagaren använt för mycket tid till att allmänt diskutera fallet med “personer som var intresserade av ärendet”.

När beväringen frias på alla åtalspunkter ska också hans rättegångskostnader ersättas av staten. Hovrätten godkänner försvarsadvokatens faktura på 14 846,95 euro, det vill säga arvode på 110 euro per timme.

Tre beväringar dog i olyckan

Det var i oktober 2017 som tre beväringar dog och fem skadades efter att ett militärfordon och en rälsbuss krockade i Skogbykorsningen.

Västra Nylands tingsrätt förkastade i fjol åtalen mot beväringen som körde militärfordonet. Åklagaren tog fallet till hovrätten.

Vi livebloggade i oktober då hovrätten behandlade fallet. Här kan du läsa om hovrättens första dag.I den här artikeln hittar du rapporteringen från den andra dagen.

Texten har kompletterats under dagen, bland annat med uttalanden från försvarsadvokaten och åklagaren.