Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utländska råvarornas andel i skolmaten i Lojo kunde halveras – pengarna räcker inte till

Från 2021
Uppdaterad 21.01.2021 10:33.
lunchportion med potatis och köttfärssås
Bildtext Fullmäktigemotion önskar halvera andelen utländska råvaror av den mat som tillreds för skolelever i Lojoskolorna.

Det är möjligt att höja andelen inhemska råvaror i måltiderna som tillreds i Lojo. Men i så fall måste anslagen höjas.

Det är svaret till en fullmäktigemotion där politiker från Centern önskade att staden halverar användningen av utländska råvaror.

Politikerna skrev i sin motion att fartygen som kommer med råvaror från utlandet orsakar stora utsläpp. De tyckte också att inhemska råvaror är både bättre och renare.

Tjänstemännen vid Lojo stad har nu gått igenom fakta och det visar sig att tre fjärdedelar (77 procent) av råvarorna som Lojo i dag använder i sina kök är inhemska om man mäter enligt vikten. Allt kött och alla köttprodukter är inhemska.

Av frukterna är en stor del utländska.

Däremot använder Lojo inte längre ris utan i stället kokas havre. Soja kan ofta ersättas med inhemska baljväxts- eller havreprodukter.

Svårt att hitta inhemska dietprodukter

Men när det gäller dietprodukter är det ibland svårt att hitta en inhemsk variant.

Tillredningsmetoden i Lojo ställer också höga krav på hållbarheten och därför duger inte den inhemska varianten alltid. Det här gäller för till exempel matgräddsprodukter. Men inhemska varianter söks hela tiden.

Som slutsats konstaterar tjänstemännen att det är möjligt att halvera användningen av utländska råvaror genom att använda mer ost, fisk och fetter från Finland. Men då räcker inte pengarna till utan anslagen måste höjas.

Stadsstyrelsen har godkänt svaret och motionen är nu slutbehandlad. Så något beslut om att sänka andelen utländska råvaror fattades i det här skedet inte.

Tillägg 21.1.2021: Då Lojo stadsfullmäktige behandlade motionen 20.1 röstade ledamöterna om huruvida motionen skulle vara slutbehandlad eller inte. Med rösterna 32-18 beslutade stadsfullmäktige att motionen inte är slutbehandlad.

Diskussion om artikeln