Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jämförelse: Lågavlönade finländare beskattas mindre än lågavlönade i Sverige

Från 2020
Uppdaterad 10.12.2020 12:48.
Personer jobbar på ett kontor. Bilden är fotograferad ovanifrån.
Bildtext Finland har sträng beskattning men lågavlönade kommer lite lättare undan än i Sverige.
Bild: Alamy / All Over Press

Finland är ett av de strängaste länder när det kommer till att beskatta verkligt högavlönade, visar en färsk jämförelse. Däremot beskattas lågavlönade snällare i Finland än i till exempel Sverige.

För en finländare som i året tjänar 45 000 euro, alltså 3 750 euro i månaden, och som inte har en familj ligger inkomstskatten på 31,1 procent.

I de 17 länder som Skattebetalarnas centralförbund jämförde med Finland har hela 12 länder lägre beskattning.

I fem länder var inkomstskatterna högre; Danmark, Tyskland, Österrike och Italien. Belgien toppar listan med en inkomstskatt på 37,6 procent.

För dem som i Finland tjänar 29 200 euro i året, alltså runt 2 400 euro i månaden, ligger skatteprocenten på 22,8 och är hyfsat nära medeltalet av jämförelseländernas skatteprocent.

Sverige beskattar lågavlönade strängare än Finland

I Sverige är inkomstskatten för en person med 45 000 euro i årslön 26,4 procent. Det här betyder att svensken får behålla över 2 000 euro mer av sin inkomst än finländarna.

Svenskarna kan däremot inte skratta hela vägen till banken eftersom man i Sverige beskattar de lågavlönade strängare än i Finland.

I Norden har Danmark i sin helhet de största inkomstskatterna förutom när det kommer till dem som tjänar mest i jämförelsen, då är det Finland som har strängaste skatteprocenten.

Norges inkomstskatter är lägst i Norden, oberoende vad inkomsttagaren tjänar.

Bara två länder beskattade höginkomsttagare hårdare än Finland

Beskattningen är ofta progressiv vilket betyder att inkomstskatteprocenten stiger i takt med inkomsterna.

Det här gör att det också blir svårare att jämföra inkomstskatterna sinsemellan, eftersom förändringarna ser olika ut i olika länder.

Då Skattebetalarnas centralförbund ställde de verkligt högavlönade mot varandra visade det sig att Finlands beskattning är bland den absolut strängaste.

De som tjänar 69 200 i året, alltså runt 5 770 euro i månaden, har en skatteprocent på 48,2 procent i Finland. Bara två länder i Europa beskattar de högavlönade strängare, Italien (50,4 procent) och Belgien (52,8 procent).