Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fem nya coronafall i Borgå – läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Från 2020
Uppdaterad 30.12.2020 12:04.
En kvinna som bär ansiktsskydd.
Bildtext Behöver du gå på coronatest så får du en tid ganska snabbt, åtminstone i Borgå och Sibbo. Arkivbild.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland den här veckan. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här finns vår föregående artikel om coronaläget i Östnyland.

30 december kl 12.05: Fem nya coronafall i Borgå

Under de senaste två veckorna har det upptäckts 10 nya fall av corona i Borgå. Idag (30.12) rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL) om fem nya fall i Borgå. I hela landet är de nya fallen 438.

29 december kl 14.50: Stabilt coronaläge i Borgå

I Borgå har coronaläget varit stabilt under de senaste tre veckorna. Det här berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

I dag har ett nytt fall av corona upptäckts. Fallet är det första sedan julafton, då det upptäcktes två nya fall.

Under de senaste två veckorna har det upptäckts 10 nya fall av corona.

Silvennoinen säger att Borgå följer med läget dagligen. Hon hoppas på att invånarna påminner varandra om att följa rekommendationerna och om att ta hand om sin hälsa.

29 december kl 14.20: Coronaläget är lugnt i Lovisa

För tillfället är coronaläget lugnt i Lovisa.

I Lovisa har det enbart upptäckts ett nytt fall av corona under den senaste veckan. Inom de senaste två veckorna har det upptäckts fyra fall av corona. Det här berättar ledande läkare MarikaYlärakkola.

29 december kl. 14.12: 8 nya fall i Sibbo

Under förra veckan upptäcktes 8 nya fall av corona i Sibbo. Det här berättar kommunens chefsläkare Anders Mickos.

Antalet coronafall fluktuerar mycket veckovis i Sibbo. Det här beror på att kommunen är förhållandevis liten.

21 december kl. 19.12: Lugnare coronaläge i Sibbo

Coronaläget i Sibbo har gått i lugnare riktning. Det säger kommunens chefsläkare Anders Mickos.

"Jämfört med tidigare veckor hade vi förra veckan både färre nya konstaterade coronafall och färre personer som exponerats för smittan. Vi upplever att Sibboborna har varit måna om att följa restriktioner och rekommendationer och att det har haft önskad effekt."

Så skriver Mickos i ett e-postmeddelande till Yle Östnyland. Han poängterar ändå vikten av att fortsätta följa restriktionerna och rekommendationerna minst lika bra som hittills.

Epidemin är fortfarande aktiv i Sibbo och Mickos tror det kommer att konstateras nya fall av covid-19 också den här veckan.

Liksom i Borgå går det också i Sibbo ganska snabbt att få tid till coronatest. Enligt Mickos har det så gott som alltid funnits tider till samma dag, eller i varje fall inom ett dygn. Svaren har också kommit inom ett dygn, ofta snabbare.

HUSlabs tesningsplats i Nickby kommer att hålla öppet med tidsbeställning också under julhelgen.

"Vi rekommenderar att alla som får symptom som kunde tyda på corona, söker sig till testning också under helgerna", skriver Mickos.

21 december kl. 16.10: 7 nya fall i Borgå

I Borgå upptäcktes 7 nya fall av coronasmitta förra veckan. Det berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Just nu går det ganska snabbt att få tid till coronatest. Om man kontaktar hälsovården på morgonen så kan man i bästa fall få en tid samma dag, men vanligtvis kan man åka på test inom 24 timmar.

Om det är brådskande kan man få svar på 12 timmar, annars inom ett dygn.

17 december kl. 17.20: Även Lovisa stad förlänger coronabegränsningarna till 10 januari 2021

Lovisa stads kommunspecifika rekommendationer och begränsningar för att stävja coronavirusepidemin fortsätter att gälla över julen och nyår ända till söndag 10.1.2021.

Distansundervisningen i gymnasierna fortsätter efter jullovet 7–8.1.2021.

De lokaler för inomhusmotion som staden förvaltar är stängda fram till 10.1.2021.

Den organiserade inne- och utehobbyverksamheten i grupp för över 18-åringar är avbruten. Hobbyverksamheten för under 18-åringar kan fortsätta endast utomhus på tidigare beviljade turer.

Motionsplatserna utomhus kan användas av kommuninvånarna då de inte är upptagna för barns och ungdomars gruppverksamhet. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda.

Det rekommenderas att högst 10 personer åt gången vistas i offentliga lokaler, såsom museet, biblioteken och ungdomslokalerna. Säkerhetsföreskrifterna ska följas i dessa lokaler. Vi rekommenderar att munskydd används.

Alla offentliga och allmänna sammankomster inomhus och utomhus är förbjudna i kommunerna inom HUS sjukvårdsdistrikt fram till 10.1.2021.

Rekommendationen om att inte ordna privata sammankomster med fler än 10 deltagare gäller fram till 10.1.2021. Med privata sammankomster avses till exempel familje- och släktsammankomster och fester under jultiden.

Också besöksförbudet på sjukhusets avdelning gäller fram till 10.1.2021. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, dessa besök ska man komma överens om separat med vårdpersonalen.

17 december kl. 17.10: Sammankomstbegränsningarna i Kymmenedalen förlängs till 10 januari - tillställningar med över 10 personer förbjudna

Kymmenedalens och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden nefinner sig fortfarande i coronaepidemins samhällsspridningsfas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger därför begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i områdena till och med den 10 januari.

Enligt besluten som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 17 december förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus för fler än 10 (tio) personer inom Kymmenedalens och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Besluten är i kraft under tiden 21.12.2020 - 10.1.2021. Med besluten förlängs de sammankomstbegränsningar som har gällt i områdena sedan den 1 december.

Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

15 december kl. 17.10: Sammankomstbegränsningarna i Nyland förlängs till 10 januari - tillställningar med över 10 personer förbjudna

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt befinner sig enligt den regionala coronasamordningsgruppens senaste bedömning fortfarande i coronaepidemins samhällsspridningsfas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger på grund av detta begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i området till och med den 10 januari.

Enligt det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 15 december förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus för fler än 10 (tio) personer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft under tiden 19.12.2020 - 10.1.2021. Med beslutet förlängs de sammankomstbegränsningar som har gällt i området sedan den 30 november.

Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Du kan läsa mer här.

15 december kl. 16.35: Också Borgå fortsätter med coronarestriktionerna till den 10 januari

Liksom Sibbo och Lappträsk meddelar också Borgå att de gällande restriktionerna och rekommendationerna kommer att fortsätta vara i bruk till den 10 januari.

Staden följer intensivt utvecklingen av coronaläget och informerar på trettondagsveckan om fortsättningen av restriktioner och rekommendationer.

– Att restriktionerna fortsätter att gälla innebär bland annat att allmänna lokaler, såsom biblioteken och kultur- och idrottslokalerna, håller stängt till den 10 januari. Tyvärr är läget sådant att begränsningarna för användningen av olika lokaler inte ens delvis kan lindras, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i stadens pressmeddelande.

– Coronaläget har i Borgå varit lugnt under de senaste veckorna och vi vill därför tacka Borgåborna för att de har följt anvisningarna och rekommendationerna. Coronaepidemin är dock inte över. I Nyland är antalet nya smittor stort och risken för spridning av epidemin är fortfarande mycket hög i regionen, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Juletiden innehåller risker med tanke på coronaläget. Vi uppmuntrar Borgåborna att fira julen bara med en liten krets av de närmaste och att ha kontakt med andra närstående och vänner på andra sätt. Vi vill särskilt påminna om att personer som hör till riskgruppen måste skyddas från eventuella smittor, fortsätter hon.

I Borgå fortsätter gymnasierna, medborgarinstitutet, konstskolan och Borgånejdens musikinstitut med distansundervisning till den 8 januari och information om fortsättningen ges på trettondagsveckan.

Regionförvaltningsverket informerar separat om restriktioner som gäller publika evenemang.

Alla Borgås restriktioner och rekommendationer hittas här på stadens webbplats.

15 december kl. 14.15: Sibbos coronarestriktioner förlängs till den 10 januari

De skärpta coronavirusrestriktionerna och rekommendationerna fortsätter att gälla i Sibbo fram till 10.1.2021.

Kommunen har beslutat att förlänga de rekommendationer och restriktioner som trädde i kraft i slutet av november till 10 januari för att hindra spridningen av coronaviruset.

Till exempel Allaktivitetshallen och skolornas gymnastiksalar förblir stängda och det är inte tillåtet att vistas i biblioteken.

Du kan läsa mer här på Sibbos webbplats.

15 december kl. 13.20: Lappträsk förlänger begränsningar till den 10 januari

En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk smittades förra veckan av coronaviruset. Smittkedjan har spårats. Invånaren har inte varit i kontakt med andra invånare.

Enligt bedömningen från läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar har omfattande tester tagits på både invånarna i den lilla enheten i fråga samt den utsatta personalen. Inga flera fall av smitta eller vidare smitta har upptäckts i dessa screeningtester.

De exponerade har satts i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Situationen övervakas aktivt och vid behov fortsätter testningen på bedömning av läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

För att trygga invånarnas integritet berättar kommunen inte närmare vilken enhet det gäller. Närstående till invånarna och personalen har kontaktats och fått direktiv om tillvägagångssätten i ärendet.

För att förhindra spridning av infektioner uppmanar Lappträsk kommuninvånarna att följa begränsningarna och rekommendationerna.

Begränsningarna har förlängts till den 10.1.2021. Bland annat är alla kommunens idrottsutrymmen stängda, och ungdomsarbetet fungerar endast på distans.

Du hittar mer information här på kommunens webbplats.

14 december kl. 13.25: Fem fall av coronavirus i Pyttis

Pyttis har nu fem konstaterade fall av coronavirus, och syns därmed för första gången i THL:s statistik över konstaterade coronavirusfall i Finland.

På THL:s coronakarta syns inte kommuner med mindre än fem konstaterade fall.

11 december kl. 14.40: Klienterna är skyldiga att använda munskydd inom social- och hälsovårdens enheter i Borgå fr.o.m. den 14 december

Förordningen gäller till utgången av året.

Skyldigheten att använda munskydd gäller bland annat hälsostationen, rådgivningar och socialarbetets enheter.

Borgå stad rekommenderar att klienten har eget munskydd, men enheterna inom social- och hälsovårdssektorn är beredda att vid behov ge klienten ett munskydd.

Med den strängare skyldigheten strävar staden till att kunna säkerställa tillgången på social- och hälsovårdspersonal under coronan.

10 december kl. 15.53: Årskurserna 7-9 fortsätter med närundervisning fram till jullovet

Grundskolan i Borgå fortsätter med närundervisningen fram till jullovet.

Skolornas hösttermin i Borgå slutar den 18 december.

Just nu undervisas andra stadiets studerande på distans, medan elever i grundskolan har närundervisning.

Stadens coronagrupp slog på torsdagseftermiddagen fast att årskurserna 7-9 inte ska studera på distans.

Enligt chefsläkaren Kati Liukko finns det inte behov av distansundervisning, eftersom läget under de senaste dagarna varit lugnare än vid månadsskiftet.

Staden beslutar snabbt om ändringar ifall det är nödvändigt.

10 december kl. 12.08: Invånare på privat vårdenhet i Lappträsk har smittats av coronaviruset

En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk har smittats av coronaviruset. Det här är det första konstaterade fallet av smitta hos en invånare i en vårdenhet i Lappträsk.

Spårning av smittkedjan pågår. Invånaren har inte varit i kontakt med de övriga invånarna. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar bedömer vilka i den ifrågavarande enheten som kommer att testas.

Närstående till invånarna och personalen kommer att kontaktas och får vidare direktiv den vägen.