Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allvarlig och exceptionell störning vid Olkiluoto kärnkraftverk, ingen fara för människor eller miljön

Från 2020
Uppdaterad 10.12.2020 17:26.
Olkiluoto och Onkalo.
Bildtext Vy över Olkiluoto kärnkraftsanläggningar.
Bild: © Lentokuva Vallas Oy

En allvarlig och med finländska mått exceptionell störning inträffade vid kärnkraftverket Olkiluotos andra reaktor i Euraåminne kort efter klockan 12 på torsdagen. Störningen misstänks ha berott på ett fel i reaktorvattnets rengöringsmekanism.

Situationen i reaktorn är under kontroll och ingen har utsatts för fara.

Strålsäkerhetscentralen, Industrins kraft och Social- och hälsovårdsministeriets ministrar, omsorgsminister Krista Kiuru och Aino-Kaisa Pekonen, höll en gemensam presskonferens om situationen på torsdagseftermiddagen.

Jarmo Tanhua vid Industrins kraft uppgav att ingen fanns inne i kraftverksenheten då störningen skedde. Ingen har utsatts för förhöjd strålning.

- Det ser ut som att felet uppstått i reaktorvattnets rengöringsfilter. Filtret ser ut att ha gått sönder och delar av dess radioaktivitet hamnat i reaktorn, sa Tanhua.

Inga anställda arbetar i reaktorenheten under normala omständigheter.

Förhöjd strålningsnivå och automatisk nedstängning

Strålsäkerhetscentralen meddelade vid 13.30-tiden att den fått uppgifter om en allvarlig störning i enheten kring klockan 13.

Energibolaget Industrins kraft meddelade att störningen inträffat klockan 12.22 i den andra reaktorn i Olkiluoto kärnkraftverk, varefter reaktorn hade stängts ner automatiskt. Enligt bolaget har ingen fara uppstått för människor eller miljön.

Enligt bolaget hade isoleringen av det huvudsakliga ångröret skadats och reaktorbyggnaden isolerats.

Störningen hade utlöst en förhöjd strålningsnivå i enheten, som efter det automatiskt stängts ned. Det är oklart exakt hur höga strålningsnivåer det handlade om.

- Gränsen för ett alarm överskreds av en svängning i strålningsnivån. Det är en exceptionell händelse som inte har skett tidigare i enhetens historia, sa Tanhua.

- Anläggningen fungerade som den skulle.

Långsam information

Strålsäkerhetscentralen Stuks chef Petteri Tiippana medgav att det hade dröjt för länge, ungefär en timme, före man informerade om störningen.

Störningen har lett till att beredskapsåtgärder inletts vid anläggningen och också myndigheterna är i beredskap. Bland annat är sjukvårdsdistriktet i Satakunta i beredskap, sa social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Industrins kraft och Stuk fortsätter att undersöka det som skett. I och med en nedstängning har reaktorn fungerat som den ska.

Enligt bägge parter har det inte skett något utsläpp och ingen fara har orsakats för människor eller miljön.

- I omgivningen har man inte uppmätt radioaktivt utsläpp i stor mån, sa Petteri Tiippana och tillade att inga skyddsåtgärder behövs i närheten av reaktorn.

Ungefär 80 personer på Stuk följer med situationen.

– Vi ser inget akut hot, säger Petteri Tiippana i ett pressmeddelande.

Artikeln uppdaterades 10.12.2020 klockan 17.26 med Tiippanas kommentar i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln