Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

OECD: Slopa pensionsslussen och sänk hemvårdsstödet - annars får Finland inte bukt med statsskulden

Från 2020
En flygbild över centrala Helsingfors i maj.
Bildtext OECD vill att Finland ska bli mer attraktivt för utlänningar. Lycka och grönområden är vi däremot redan bra på.
Bild: Silja Viitala / Yle

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har tagit pulsen på Finland. Det gör de vart annat år. Finland får både ros och ris.

Här är några exempel på vad vi gjort bra och dåligt, och vad OECD tycker vi borde göra åt problemen. Du kan läsa hela rapporten på engelska här.

Det här har vi gjort bra: corona, lycka och grönområden

Finland hör till världseliten när det gäller kampen mot coronaviruset. Endast i Sydkorea har BNP sjunkit mindre än i Finland under krisen.

Dessutom har kampen mot själva smittan varit framgångsrik. Allt tack vare beslutsfattarnas beslutsamhet och befolkningens åtgärder.

Finland hör också till de ekonomiskt mest jämlika länderna i världen. Andelen hushåll som har lägre inkomster än hälften av medianinkomsten är näst längst i världen. Också här ligger vi på andra plats tätt efter Island.

Ofta mäter man ekonomisk ojämlikhet med den så kallade GINI-koefficienten. Mätt med den var Finland är 2018 världens sjätte mest jämlika land, efter Island, Danmark, Belgien, Sverige och Norge.

Vi ligger också i topp när det gäller lycka och tillgång till grönområden. Våra studenter presterar också bra inom sina vetenskapliga områden.

Våra problem: statsskulden, lönegapet och att vi är så ointressanta

Finlands största problem enligt OECD är ingen överraskning: statsskulden.

Det är förståeligt att regeringen tar lån för att bekämpa coronakrisen, men statsskulden ökade redan innan krisen, och något måste göras för att den inte ska skena iväg också efter krisen.

Precis som vårt eget finansministerium lyfter OECD fram vår låga sysselsättning som det största problemet för statsskulden. Jämfört med de övriga nordiska länderna är det främst arbetslösheten bland de äldre som är ett problem.

Trots att vi på många sätt är ett relativt jämställt land sticker löneskillnaderna mellan män och kvinnor i ögonen. Med ett lönegap på 18 procent är Finland fjärde sämst i OECD. Bara Israel, Japan och Korea är sämre.

Vi är inte ett viktigt land för andra länder. Vår export är under 40 procent av BNP. Det är mycket lågt för ett litet land som Finland. Små länder kan inte på samma sätt som stora producera de varor och tjänster de behöver själva. Vi är mera beroende av att vara en del av den globala handeln. Därför är det oroväckande att vi inte i högre grad är integrerade i globala värdekedjor.

Finland har för få investeringar. Då bolagen inte investerar i ny teknik förbättras inte heller arbetets produktivitet. Det gör att inkomstutvecklingen och statens skatteintäkter släpar efter många övriga länder.

Vi må ha ett av världens bästa skolsystem, men efter skolan är antagningen till yrkeshögskolor, högskolor och universitet ett problem. Finland förlorar viktig arbetskraft då unga inte tillräckligt smidigt kommer igång med sin utbildning. Vi förlorar också unga som inte klarar av att hitta en plats i vårt krävande skol- och utbildningssystem. Här borde Finland också bli bättre.

OECD oroar sig också över att hushållens skulder ökar i snabb takt.

Det här tycker OECD vi borde göra

Finland borde gradvis slopa pensionsslussen. Att låta äldre arbetare gå i pension för att kunna hålla kvar unga arbetstagare kan verka rationellt på enskilda företag, men ur samhällets perspektiv har vi inte råd att betala utdragna stöd till äldre arbetslösa. OECD jämför med de andra nordiska länderna som har slopat sina pensionsslussar, och på det sättet fått ner arbetslösheten bland äldre.

Finland borde minska hemvårdsstödet. Det är en kvinnofälla. Hemvårdsstödet utnyttjas till största delen av kvinnor som halkar efter i löneutvecklingen medan de sköter barn hemma. Dessutom går arbetsgivarna miste om deras arbetskraft. Ett alternativ för att jämna ut inkomstskillnaderna mellan könen kunde vara att få män att använda en större andel av stöden.

Förnya arbetslöshetssystemet genom en gemensam försäkringsfond för alla. Eller något annat system som gör det lättare för alla att få arbetslöshetsersättning på lika villkor. Vårt nuvarande system diskriminerar deltidsarbetare och personer med atypiska anställningsförhållanden.

Finland måste bli bättre på att locka till sig kompetent arbetskraft från andra länder. Av någon orsak känner sig många utlänningar inte hemma i Finland. Här är vi sämre än andra nordiska länder. Det leder till att våra företag har svårt att hitta kompetent arbetskraft och minskar deras möjligheter att verka i Finland och anställa infödda finländare.

OECD förstår att det inte är rätt tid att strypa stöden medan Finland är mitt uppe i coronakrisen. Men Finland borde inte dröja med strukturella reformer som tar tid att genomföra, och kan underlätta Finlands väg efter krisen.

Diskussion om artikeln