Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

En bisonoxe som vilar sig i en hjortpark i Tyskland

Europas största däggdjur på land håller på att återhämta sig – samtidigt konstateras 31 andra djur- och växtarter nu vara utdöda

Från 2020

Europas största däggdjur på land, europeisk bison, har återhämtat sig. Samtidigt konstateras 31 andra djur- och växtarter nu vara utdöda. Det här framkommer i den internationella naturvårdsunionens IUCN:s uppdaterade ”röda lista”.

Den europeiska bisonen (eller visent, som den också kallas) har haft ett bra år och tack vare insatser för att bevara arten under många år har dess status nu ändrats från "sårbar" till "nästan hotad".

Från år 2003 till år 2019 har arten mer än tredubblats, från 1 800 individer till 6 200.

– Bevaringsframgångarna som syns i den uppdaterade "Röda listan" är konkreta bevis på att världen kan sätta ambitiösa mål för biologisk mångfald och uppnå dem, säger Jane Smart på IUCN.

Förutom bisonen listas 25 andra arter vars status ändrats mot det bättre.

Den europeiska bisonen dog ut i vilt tillstånd för ungefär hundra år sedan och överlevde under tiotals år endast i fångenskap. Idag finns det 47 vilda bisonflockar i Europa, de flesta i Polen, Ryssland och Belarus.

Alla världens sötvattensdelfiner är nu utrotningshotade

Värre har det gått för världens sötvattensdelfinarter. De hotas alla av utrotning.

Den enda sötvattensdelfinen som inte sedan tidigare klassades som "utrotningshotad", den lilla tucuxin från Sydamerika, är nu hotad.

Arten uppges ha minskat till följd av föroreningar, uppdämning av floder, och för att den fastnat i fiskeredskap.

Hajen som försvann

En annan utsatt art är "den förlorade hajen" carcharhinus obseltus, som inte setts till sedan 1934 och befaras vara kritiskt hotad (eller eventuellt utrotad).

Arten beskrevs för första gången formellt under förra året.

Dess livsmiljö, Sydkinesiska havet, är ett av de mest överexploaterade haven i världen och forskare tror att det är osannolikt att hajen klarat trycket under de senaste decennierna.

Också flera andra fiskarter listas som kritiskt hotade eller utdöda.

17 sötvattensfiskarter som levt i Lake Lanao i Filippinerna konstateras nu utdöda (15 arter) eller kritiskt hotade (2 arter).

Orsaken till det här uppges vara introducering av nya rovdjursarter, överfiske och dåliga fiskemetoder.

Den lilla tucuxidelfinen lever i Amazonas flodsystem.

Flera grodarter i nya kategorier

Tre centralamerikanska grodarter har förklarats utdöda på IUCN:s uppdaterade lista.

Samtidigt listas 22 grodarter i Central- och Sydamerika som kritiskt hotade.

Den största orsaken till det här är chytridiomycosis, som är en smittsam sjukdom hos groddjur som förorsakas av en svamp.

Insatser för att skydda kritiska livsmiljöer hjälper flera andra grodarter att återhämta sig.

En av dem är Oaxaca Treefrog som förflyttats från kategorin kritiskt hotad till nära hotad, tack vare åtgärder från lokala samhällen i Mexiko.

Ekar och proteaväxter under hårt tryck

Även växter har satts till på IUCN:s "Röda lista".

Särskilt många proteaväxter har rödlistats. Närmare hälften (637 av 1 464) av proteafamiljens arter har visat sig vara hotade eller kritiskt hotade.

Många av arterna växer på väldigt begränsade områden och hotas av invasiva främmande arter, förändringar av naturliga brandcykler och förlust av livsmiljöer på grund av jordbruk.

Också flera ekarter hör till de nya utrotningshotade växterna.

113 av 430 arter hotas varav nio är asiatiska ekarter som kategoriserats som kritiskt hotade.

De slående blommande proteaväxterna växer på södra halvklotet.

Totalt finns det nu 128 918 växt- och djurarter på IUCN:s röda lista. Av de här hotas 35 765 att dö ut.

Källor: IUCN, The Guardian

Diskussion om artikeln