Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvarkenprojekt fick utmärkelsen Arctic Award

Från 2020
Uppdaterad 11.12.2020 12:01.
Vasa hamn i kvällssolen.
Bildtext I Vasa hamn bygger man som bäst kajen för den nya Kvarkenfärjan.
Bild: Anna Wikman / YLE

Projektet Future Cleantech Solutions tilldelades på onsdagen priset Arctic Award 2020. Priset delas årligen ut till innovativa projekt som har en koppling till de arktiska områdena och som gynnar de arktiska samhällena.

Future Cleantech Solutions är ett samarbete mellan aktörer i Vasa och Karleby i Finland samt Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå i Sverige.

- Vi är otroligt glada över priset, säger Triinu Varblane, finländsk projektledare för Future Cleantech Solutions och internationell affärsutvecklare på teknologicentret Merinova.

- Vi strävar efter att agera brobyggare och utveckla nya metoder för näringslivet att göra affärer tillsammans. Vår långsiktiga vision är knyta ihop företag i Kvarkenregion med varandra och den övriga världen på ett klimatvänligt och jämställt sätt, säger Varblane.

Enligt juryns motivering tilldelas projektet priset bland annat för att man har utvecklat en samarbetsmodell som förnyar cleantechaffärerna i Kvarkenregionen och svarar på de behov som finns i glesbefolkade områden.

- Det är viktigt att vi kan stödja tillväxten hos företag genom den här typen av projekt. Speciellt viktigt är det i det läge vi nu befinner oss i, säger Mika Konu, verkställande direktör på Merinova.

– Projektet främjar affärs- och samarbetsmöjligheter inom en bransch som är viktig för Österbotten. Det är ett lysande exempel på gränsöverskridande samarbete och vi är glada att det uppmärksammas på det här sättet, säger Stefan Rannanpää, specialplanerare vid Österbottens förbund som är en av projektets finansiärer.

Det är ett lysande exempel på gränsöverskridande samarbete och vi är glada att det uppmärksammas på det här sättet.

Stefan Rannanpää

Såväl Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek som Karlebynejdens dito Kosek är också med och finansierar projektet.

– Det pågår stora industriella investeringar inom cleantech- och energisektorn i Kvarkenregionen. Nästa år får vi dessutom en ny färja mellan Vasa och Umeå som ytterligare förstärker de logistiska färdigheterna, säger Vaseks vd Stefan Råback.

– Vi är väldigt glada över vinsten även här i Karleby, och jag gratulerar hela projektteamet för det fina arbetet för att främja samarbetet, stärka näringslivet och öka regionens livskraft, säger Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Projektet Future Cleantech Solutions startade i början av 2019 och håller på till slutet av 2021. Arctic Awards delas ut av Arctic Cooperation, ett samarbete mellan fem EU-samarbetsprogram i de arktiska områdena.

Artikeln har kompletterats med kommentarer av projektet Future Cleantech Solutions finländska projektledare Triinu Varblane och teknologicetret Merinovas vd Mika Konu 11.12.2020 klockan 11.58.

Diskussion om artikeln