Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

5G är statens lösning på glesbygdens nätverksproblem – kortsiktigt och opålitligt enligt glesbygden

Från 2020
Uppdaterad 15.04.2021 16:11.
Bredband till landsbygden. Här grävs det för fiberkabel.
Bildtext Hit kommer snart bredband med fiberkabel.
Bild: YLE Axel Rappe

Kommunikationsministeriet vill skynda på utbyggnaden av snabba bredband till landsbygden. Enligt en lag som klubbades igenom i onsdags ska nu också mobila bredband få statliga stöd. Tidigare fick bara fibernät det. På landsbygden tvivlar många ändå på att mobila nät ska vara tillräckligt snabba.

Finland ligger långt efter de andra EU medlemsstaterna när det gäller bredband till landsbygden. EUs målsättning är att alla hushåll inom EU ska ha bredband med åtminstone 100 Mbit/sek hastighet år 2025, därför vill nu staten skynda på utbyggnaden.

Men på landsbygden har många erfarenheter av att mobila bredband är opålitliga. I somras lät Wilhelm af Heurlin i Pargas installera fiberanslutning efter att i flera år kämpat med 4G.

– Det var inget du kunde lita på.

Sommargäster belastar nätet

Enligt Wilhelm af Heurlin kunde det ibland fungera hur bra som helst men på sommaren var det problem.

Wilhelm af Heurlin och sonen Edward är nöjd med sitt fiberbredband.
Bildtext Wilhelm af Heurlin med sonen Edward är nöjd med sitt fiberbredband.
Bild: YLE Axel Rappe

– Då är här mera sommargäster och det betyder att det mobila bredbandet är långsamt.

Det är kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) som driver frågan och det är det mobila bredbandet 5G som ska lösa problemen.

Målsättningen är att alla ska få en minimihastighet på 100 megabit per sekund. Men mobila bredband är asymmetriska, det vill säga det går inte att samtidigt ladda upp och ned lika mycket material. Så frågan är om hastigheten räcker?

– Det räcker för nuvarande behov men behoven ökar ju hela tiden, konstaterar Harakka.

Ny antenn med 5G

Med kraftigare mobilt bredband kan det bli nödvändigt att byta antenn eller modem för att kunna ta emot de högre frekvenserna.

Kritiken från fältet är därför att det här är kortsiktiga lösningar som missgynnar glesbygden, men ministern håller inte med.

liikenne  ja viestintäministeri timo harakka
Bildtext Kommunikationsminister Timo Harakka är för mobilt bredband för landsbygden.
Bild: Markku Rantala / Yle

– Finlands utbyggnad av 5G ligger före övriga Europa. Jag tror att i en snar framtid kommer 5G att vara lösningen för alla hem, säger Harakka.

De tre stora är i en nyckelroll

Kommunikationsministeriet har också ingått ett så kallat åtagande med de tre stora teleoperatörerna DNA, Telia och Elisa samt med deras intresseförbund FiCom om att påskynda byggandet av supersnabba bredbandsförbindelser.

– De tre stora teleoperatörerna är i en nyckelroll men så klart är också andra operatörer välkomna att bygga ut mobilnätet, förklarar Harakka.

Åtagandet ska ses som en viljeyttring efter många år med misslyckade bredbandsprogram äntligen kunna åtgärda eftersläpningen av bredband till glesbygden.

– Vi ska varje år stämma av situationen för att se hur långt vi har kommit, berättar Harakka.

De stora teleoperatörernas intresseförbund FiCom hoppas att man då också ska kunna lösa problem som förhindrar utbyggnaden av bredband.

– Det kan vara att förenhetliga kommunala byggnadsförordningar, förklarar Elina Ussa vd för FiCom.

Då Svenska Yle frågar om de tre stora teleoperatörernas intresse för att ansöka om stöd för mobilt bredband hänvisar Ussa till affärshemligheter.

Några företag har ändå meddelat att nätutbyggnaden först och främst borde ske marknadsmässigt och teknologineutralt.

Kommunerna stöd behövs också

Kommunerna ska också vara med och stöda bredbandsutbyggnaden. Kommunens andel kan vara upp till en tredjedel av kostnaderna, vilket kan bli svårt för kommuner som kämpar med ekonomiska svårigheter.

Pargas stad har under de senaste två åren varit med i fiberbredbandsprojekt med 600 000 euro.

Stadsdirektör Patrik Nygrén slår fast att det är fibersatsningar som gäller och inget annat.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén är för fiber till glesbygden.
Bildtext Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén är för fiber bredband till glesbygden.andsbygden.
Bild: YLE Axel Rappe

– Fiber har en lång livstid på upp till 50 år medan om vi talar om olika hybridmodeller med 5G så är tidsspannen mycket kortare.

Nu kommer staden inte att kunna delta i fibersatsningar på grund av andra stora investeringar men Nygrén utesluter inte att det blir fler projekt i framtiden.

Kommunernas kostnadsandel bestäms enligt deras betalningsförmåga och har därför delats in i tre klasser där den lägsta är 8 procent och den högsta 33 procent.

– Vi har därför beaktat deras situation. Jag anser det vara rättvist, säger minister Harakka.

Endast fem miljoner i stöd

Totalt har staten med den nya lagen reserverat fem miljoner euro för bredbandsstöd till landsbygden.

– Det är inte någon stor summa med tanke på hur stor uppgift det här är, konstaterar minister Timo Harakka.

Men regeringens målsättning är att 5G utbyggnaden ska få stöd från EU:s återhämtningsfond.

Nu är Wilhelm af Heurlin nöjd med sitt fiber bredband trots att det kostade mera än vad en eventuell 5G anslutning skulle kosta.

– Vi försöker göra ett smart hem med alarm och då är det viktigt att nätet är pålitligt.