Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Expert anser inte att störningen i Olkiluoto var särskilt allvarlig: ''Kraftverket fungerade som det ska''

Från 2020
LUT-yliopiston professori Juhani Hyvärinen esittelemässä pienydinvoimalaa.
Bildtext Professor Juhani Hyvärinen.
Bild: Kalle Purhonen / Yle

En allvarlig störning inträffade vid kärnkraftsverket Olkiluoto i dag vid middagstid. Störningen utlöste en förhöjd strålningsnivå i enheten, vilket fick reaktorn att automatiskt stängas ned.

Störningen verkar ha berott på ett fel i reaktorvattnets rengöringsmekanism. Yle Uutiset har frågat Juhani Hyvärinen som är professor i energiteknik om hur farlig situationen var.

Hur allvarlig är dagens händelse i Olkiluotos enhet i dag?

Den är inte särskilt allvarlig alls. Vattnet som cirkulerar i den här typen av kärnkraftverk är naturligt litet radioaktivt och därför rengörs det.

De radioaktiva ämnena samlas i rengöringssystemets filter precis som de ska göra.

Nu har det tydligen gått så att filtret gått sönder och de radioaktiva ämnena har frigjorts i större omfattning på en gång, vilket fått systemen att reagera och reaktorn att stanna. Det här är ovanliga situationer, men de äventyrar ingens säkerhet.

Alltså fungerar kärnkraftverket som det ska?

Det fungerar precis som det ska, eller så verkar det åtminstone på basis av den information som allmänheten har att tillgå.

Det finns inget som tyder på att det skulle ha funnits andra fel än det som framgick av den ursprungliga händelsen.

Det ser ut som att vi kom undan med blotta förskräckelsen den här gången, eftersom de radioaktiva ämnen som funnits i kraftverket finns bakom slutna system djupt nere i det och på ställen där människor inte måste tillbringa tid.

Händelsen anses ändå vara ett unikt fall i kraftverkets historia

Det har inte skett något liknande någonsin i Finland, vad jag vet. Jag har aktivt följt med sådant här sedan slutet av 80-talet, och jag minns inte att det skulle ha hänt något liknande.

Hurdana farliga situationer har skett i kärnkraftverken i Finland?

Några sådana situationer där strålnivån i kraftverken skulle ha avvikit från det normala kommer jag inte direkt på.

Under de senaste åren har det rätt så regelbundet förstås hänt att strålningsnivå stigit efter mindre och enskilda bränsleskador. Men det är fråga om små händelser som inte ens leder till skyddsåtgärder. Det skadade bränslet avlägsnas bara.

Strålsäkerhetscentralen rapporterar regelbundet om sådana i sina rapporter.

Hur länge tar det innan kraftverket fungerar igen?

Är det fråga om ett system med många likadana delar, av vilka bara en gått sönder? I så fall skulle man kunna använda andra likadana delar till att rengöra.

Nu har reaktorn blivit smutsig, så den måste rengöras. Felet har tydligen skett i rengöringssystemets filter. Jag vet inte om det är lätt.

Det handlar antagligen om dagar eller veckor.

Hur påverkar det här eltillförseln?

Nog blir det ett bortfall på nästan tio procent. Vi konsumerar för tillfället cirka 11 000 megawatt. Nu går vi miste om 900 megawatt i inhemsk produktion.

El ser nog ut att finnas på den nordiska marknaden, så inget kommer att slockna. Finland importerar hela tiden ungefär två och en halv Olkiluoto ett eller två, och nu stiger importen jämfört med normalt.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Asiantuntija ei pidä Olkiluodon häiriötilannetta erityisen vakavana: "Laitos toimi niin kuin pitikin" skriven av Olli-Pekka Lukka. Översättning: Josefin Flemmich

Diskussion om artikeln