Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad: Personalbrist och andra problem på Attendos boende i Karis igen - "Det var problem med renligheten och brister i hanteringen av läkemedel"

Från 2020
Uppdaterad 14.12.2020 07:39.
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Villa Pentby i Karis får kritik av Raseborgs stad och invånare.
Bild: Yle/Minna Almark

Raseborgs stad har upptäckt att det i somras var för få vårdare på plats som skötte de som bor på Villa Pentby i Karis. Det har tidvis varit ganska illa, säger Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborg.

Arbetet med att reda ut hur situationen på Villa Pentby egentligen ser ut började då närstående skickade orosanmälningar till Raseborgs stad. Även Regionförvaltningsverket fick en anmälan.

Dessutom kontaktades Raseborgs stad av personalen som kritiserade ledningen på Villa Pentby.

Brister i bland annat dimensioneringen av personalen upptäcktes då Raseborgs stad gjorde ett oanmält granskningsbesök

Vårdbolaget Attendos personaldirektör Terhi Lindgren är just nu på plats i Villa Pentby för att prata med personalen om situationen.

Lindgren anser att Attendo uppfyller kraven i avtalet mellan Raseborgs stad och vårdbolaget vad gäller antalet vårdare i Villa Pentby, samtidigt säger hon att vårdbolaget inte förnekar att det finns problem.

"En del fick inte göra det de själva ville"

Brister i bland annat dimensioneringen av personalen upptäcktes då Raseborgs stad gjorde ett oanmält granskningsbesök på vårdbolaget Attendos boende i Villa Pentby i september.

Det var chefen för äldreservice, Kirsi Ala-Jaakkola, och Bernadetta Stenström, enhetschef för dygnet runt-boende, som utförde överraskningsbesöket.

Kirsi Ala-Jaakkola ger exempel på brister som upptäcktes vid granskningen: Bland annat fick en del invånare inte vistas ute i somras.

- En del upplevde att de inte fick göra det de själva ville. Några tyckte att maten blivit sämre. Dessutom var det problem med renligheten på boendet och det fanns vissa brister i hanteringen av läkemedel. Dokumenteringen var inte heller på en bra nivå.

Terhi Lindgren säger att det är bra att de fel som gjorts i Villa Pentby lyfts fram.

- Det är enda sättet att kunna göra något åt saken. Vi kommer att notera allt som sagts om Villa Pentby i fortsättningen. Vi kommer till exempel att bjuda in tjänstemännen inom äldrevården för att äta tillsammans med oss så de kan ge respons på maten.

Närstående oroliga över få vårdare på plats

Kirsi Ala-Jaakkola säger att de närstående var oroliga då det verkade vara för lite personal på enheterna i boendet.

Enligt avtalet mellan Raseborgs stad och vårdbolaget Attendo ska det finnas minst 0,6 vårdare per invånare.

- Attendo måste se till att det i alla arbetsturer finns så många personer på jobb att de kan uppfylla invånarnas behov, säger Ala-Jaakkola.

Attendo: Vi uppfyller kraven, men det finns problem

Personaldirektör Terhi Lindgren på Attendo säger att det inte hela tiden är brist på personal på Villa Pentby.

- Vi uppfyller kraven i avtalet med Raseborgs stad. Det är klart att det inte är lätt för någon att rekrytera vårdpersonal. Det tar tid att få ny personal.

Det har kommit kritik över antalet vårdare i somras, hur kommenterar du det?

- Vi hade färre i personalen i somras, så det ledde till att de fast anställda gjorde extra mycket jobb. Men vi klarade av sommaren fint.

Du säger att ni klarade sommaren fint, men ni fick ju kritik?

- Jo, jag förstår att de närstående reagerade, men invånarnas säkerhet var inte hotad. De får bra vård här, det behöver ingen närstående oroa sig för.

Terhi Lindgren anser att Attendo inte förnekar att det varit problem, och att vårdbolaget jobbar för att samma situation inte ska uppstå igen.

"Ibland fanns vikarier och ibland inte"

Just nu bor 45 raseborgare i Villa Pentby. Det bodde flera än så i äldreboendet i somras då de närstående upplevde att det var bekymmer på enheterna.

Raseborgs chef för äldreboendet Kirsi Ala-Jaakkola kan inte säga hur många vårdare per invånare det fanns i somras.

- Det har varierat mycket, ibland fanns vikarier och ibland inte i somras. Vi kollade arbetslistorna för att se hur personalen var fördelad under dygnet och situationen var tidvis ganska illa med tanke på att det är frågan om folk som har ett högt vårdbehov.

Att en vårdenhet inte har personal med tillräckliga kunskaper i läkemedelsvård är en risk

― Kirsi Ala-Jaakkola, Raseborgs stad

Ala-Jaakkola berättar att det till exempel ibland fanns bara en vårdare på en enhet eller så fanns det för få vårdare på plats som hade läkemedelslovet i skick.

Ledde de här bristerna till farliga situationer i somras?

- Det är svårt att säga att det på grund av det här läget ledde till att det och det hände. Men att en vårdenhet inte har personal med tillräckliga kunskaper i till exempel läkemedelsvård är en risksituation.

Villa Pentbys ledning får kritik

Raseborgs stad har också fått ta emot kritik mot ledningen för Villa Pentby. Då är det frågan om den ledning som finns på plats på boendet, inte Attendos ledning.

- Personalen säger att de inte har tillit till ledningen. Vi har fått den uppfattningen att ledningen inte fungerar så att den bidrar till bästa möjliga vardag och vård för de äldre.

Kirsi Ala-Jaakkola konstaterar att det är utmanande att leda ett så stort boende som Villa Pentby.

- Då behöver man stöd och hjälp i arbetet uppifrån. Det har en stor betydelse för ledningen på en sådan här enhet.

Har Attendo kunnat ge det stöd som behövs?

- På basis av det vi observerat så har Attendo inte kunnat ge tillräckligt med stöd.

"Det har aldrig riktats kritik mot ledningen förut"

Attendos personaldirektör Terhi Lindgren är förvånad över att ledningen på Villa Pentby får kritik.

- Vi har haft samma chef i tio år och det har aldrig riktats kritik mot ledningen förut. Det är ett mysterium för oss vad det beror på.

Lindgren tror att problemen beror på brister i kommunikationen

- Det är antagligen många små saker som lett till att personalen börjat fundera på om ledningen fungerar som den ska.

Då det är bråttom så kan det hända att ledningen glömt berätta att saker åtgärdats, funderar Lindgren vidare.

- Det kan också uppstå situationer där personalen har en önskan som inte kan uppfyllas på grund av avtalet och ledningen har kanske glömt att berätta det. Då får man en känsla av att ingenting händer.

Terhi Lindgren ser att lösningen är att förbättra kommunikationen så att alla vet vad som händer.

De får bra vård här, det behöver ingen närstående oroa sig för

― Terhi Lindgren, Attendo

I januari ska vårdbolaget samla personalen på Villa Pentby för att informera om Regionförvaltningsverkets beslut och hur man går vidare.

- Jag tror att bästa sättet att lösa problem är att ingripa och göra en plan för hur man går vidare.

Attendo ska dessutom starta en utbildning för vårdbolagets chefer.

- Vi har en plan för att förbättra ledarskapet. Vi håller på att göra mycket för den saken inom hela Attendo, inte bara i Villa Pentby.

Ala-Jaakkola: Läget är bättre nu

Kirsi Ala-Jaakkola säger att läget med vårdpersonalen varit bättre under hösten. Attendo uppfyller nu avtalet om antal vårdare per invånare.

De som bor där har samma behov på en söndag som på en måndag. Man måste se till att invånarna får tillräckligt med hjälp alla tider på dygnet

― Kirsi Ala-Jaakkola, Raseborgs stad

- Ja, det gör man, men den ojämna dimensioneringen är fortfarande ett problem. Det finns mycket vårdare på plats på vardagsmorgnar, men för lite på kvällar och veckoslut. De som bor där har samma behov på en söndag som på en måndag. Man måste se till att invånarna får tillräckligt med hjälp alla tider på dygnet.

"Övervakning är inte oroväckande"

Kirsi Ala-Jaakkola säger att staden hela tiden haft en dialog med Regionförvaltningsverket som är en övervakande myndighet. Dessutom förs diskussioner med Valvira som är det organ som beviljar tillstånd för företag med vårdverksamhet.

- Vi tog kontakt med Regionförvaltningsverket som i sin tur kontaktade Valvira. Vi har fått handledning och råd hur vi ska gå vidare och rapporterat vad vi lagt märke till.

Hur allvarligt är det att statliga myndigheter är inkopplade?

- Det är deras uppgift att övervaka, så det är inte oroväckande. Regionförvaltningsverket tar ställning till om de åtgärder som Attendo gjort är tillräckliga och fattar beslut om fortsättningen.

Hur ser du på det som hänt?

- Jag ser med stor oro och stort allvar på det här. Jag är också förvånad eftersom det inte är första gången som dimensioneringen av personalen diskuteras. Det har inte lett till bestående förändringar trots att missförhållandena flera gånger lett till sanktioner. Det är inte bra att det ännu pågår.

Hur tänker du dig att Raseborg borde agera framöver?

- Vi följer med situationen och följer de beslut som Regionförvaltningsverket kommer med.

Ala-Jaakkola säger att de som har anhöriga på Villa Pentby inte behöver vara oroliga.

- Vi håller koll på läget och man får gärna kontakta oss om man har frågor.

Lindgren: Stämningen är bra på Villa Pentby

Lindgren från vårdbolagets ledning besöker Villa Pentby den här veckan och även några dagar nästa vecka. Hon anser att stämningen är bra på dygnet runt-boendet i Karis.

- Vi har bra fast anställd personal som är engagerade i sitt jobb och vi har fått många nya vårdare i höst. De säger att de har tagits väl emot.

- Det har förstås känts obehagligt för personalen att bli intervjuad av myndigheterna och de väntar spänt på resultatet.

Artikeln uppdaterades efter klockan 13 med kommentarer av Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreboendet i Raseborg. Också rubriken ändrades. Tidigare var rubriken: "Raseborgs stad: Brister i äldreboendet Villa Pentby i Karis"

Artikeln uppdateras strax före klockan 15 med kommentarer av Attendos personaldirektör Terhi Lindgren.

Källor: Pressmeddelande från Raseborgs stad, intervjuer med Kirsi Ala-Jaakkola och Terhi Lindgren.

Texten korrigerades 14.12 klockan 7.38. Kirsi Ala-Jaakkola är chef för äldreservice i Raseborg inte chef för äldreboendet.

Diskussion om artikeln