Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa hamnväg får en halv miljon euro: ”Ett resultat av gott samarbete”

Från 2020
Uppdaterad 11.12.2020 19:36.
En pontonkran lyfter betongelement på plats i bassängen i Vasa hamn.
Bildtext Vasa hamn.
Bild: Yle/Anna Wikman

Planeringen av Vasa hamnväg är ett av de projekt som får regeringens så kallade julklappspengar. Riksdagsledamöterna Joakim Strand (SFP), Matias Mäkynen och Kim Berg (SDP) från Vasa är nöjda. Även Korsholms kommundirektör säger att utredningen behövs.

Finansutskottet godkände på fredagen sitt betänkande om nästa års statsbudget. I samma veva fördelades även de så kallade julklappspengarna. I år är det cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Bland annat ger utskottet 500 000 euro till planeringen av Vasa hamnväg. Något som glädjer riksdagsledamoten och Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand (SFP).

– En så stor planeringspeng är ett tecken på att Finlands regering värdesätter Vasaregionen och inser vikten av näringslivets enorma investeringar och arbetsplatser för hela Finland, säger Strand.

– 500 000 euro är en ganska rejäl planeringspeng så vi kommer komma ganska långt med det, tillägger Strand.

Joakim Strand
Bildtext Joakim Strand (SFP) säger att Vasa hamnväg är en viktig framtidsinvestering.
Bild: Yle/Anna Ruda

Även de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Vasa, Kim Berg och Matias Mäkynen, är nöjda.

– Hamnvägen möjliggör att en stor del av den tunga trafiken som idag kör igenom Vasa centrum nu kan styras smidigare till huvudlederna, konstaterar Mäkynen.

– Vasa hamnväg är en viktig framtidsinvestering för Österbotten som förbättrar förbindelserna även till Västerbotten och Sverige, säger Berg.

En omdebatterad satsning

Vasa hamnväg är en långkörare och de olika alternativen för hur man skulle dra vägen har bland annat strandat på grund av olönsamhet och på för stora konsekvenser för fågelbeståndet, jordmånen och kulturmiljöerna.

Det har även funnits oenigheter mellan Vasa och Korsholm. I Korsholm har man till exempel pratat för att i stället utnyttja järnvägen, genom att bygga ett stickspår till logistikcentret.

NTM-centralen avslutade också planeringen av Vasa hamnväg 2017. Utöver att inget av alternativen är lönsamt fanns det då inte heller pengar till att fortsätta planeringen.

Eftersom kommunerna bestämmer över markanvändningen avbröts utredningen också när det inte fanns någon samstämmighet, säger
Anders Östergård, vägdirektör vid Södra Österbottens NTM-central.

Om man tänker och ser bakåt fem, tio år, så när man hörde om hamnvägen tänkte man kanske spontant på att den ska avlasta trafiken i centrum lite, men i dag är det frågan om något helt annat.

Nu menar Joakim Strand att situationen är en annan.

– Vi har under hösten haft flera möten mellan ledande politiker och tjänstemän i Vasa och Korsholm. Och det finns nu en gemensam vilja i både kommunerna att aktivt driva projektet vidare.

Strand säger att mycket har hänt sedan projektet lades på is, mycket som nu i högre grad talar för att hamnvägen behövs. Som exempel nämner han bygget av Wärtsiläs nya teknologicenter på Vasklot, den nya färjan som är på väg och det att kraftverket på Vasklot ska förnyas.

– Om man tänker och ser bakåt fem, tio år, så när man hörde om hamnvägen tänkte man kanske spontant på att den ska avlasta trafiken i centrum lite, men i dag är det frågan om något helt annat.

Skylt som pekar mot Vasa hamn, utanför Wasalandia.
Bildtext Det händer mycket på Vasklot nu. Wärtsiläs teknologicenter byggs och i vår kommer den nya Kvarkenfärjan.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

NTM-centralen konstaterade ju att det inte fanns några lönsamma alternativ för att dra hamnvägen. Gör de nya investeringarna kring hamnen att lönsamheten ökar?

– Ja, den är ju ett måste. Det finns inget alternativ att man inte skulle stärka logistiken till de livsviktiga investeringarna. Det är tvärtom så att den redan borde finnas. För att få ut all potential som finns, vad gäller investeringar och nya arbetsplatser så måste logistiken vara i skick. Så den är garanterat samhällsekonomiskt lönsam, säger Strand.

Korsholms kommundirektör: Utredningar av hamnvägen och andra vägar behövs

Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, håller med om att mer utredningar av hamnvägen behövs.

– Vi har under en längre tid haft dialog med Vasa stad om de förändringar som sker i Vasklot och eventuellt också i batterifabriksområdet. Det betyder att man måste utreda hamnvägen och också andra förbindelser.

Det har ju varit en del oenigheter mellan Vasa och Korsholm, är ni inne på samma spår nu?

– Det har varit ett väldigt stort motstånd i Korsholm mot hamnvägen, och säkert finns det fortfarande ett stort motstånd. Det är en sak man får möta under processen och se vilka alternativ som finns.

– Men när det kommer mer verksamhet till Vasklot och mer trafik skapas via industriella etableringar, är det ganska uppenbart att man måste utreda på vilket vis trafiken ska ledas, säger Ahlberg.

Vad gäller förslaget att utnyttja järnvägen säger Ahlberg att det är en annan utredning och att både den och utredningen av hamnvägen behövs.

Vägdirektör: "Målet är ett dragningsalternativ i slutändan"

Planeringen av hamnvägen kommer att återupptas under det första kvartalet av 2021, säger Anders Östergård vid NTM-centralen.

– En halv miljon euro räcker för att utredningsplanen ska kunna slutföras. Målet är att i slutändan ha ett dragningsalternativ med ett tillförlitligt kostnadsförslag, säger Östergård.

Östergård säger också att planeringen kommer att utgå från de alternativ som redan tagits fram och som genomgått miljökonsekvensbedömningar.

Av dem är alternativen Fladan och Vikby de två huvudalternativen.

Cykelled i Kronoby och Viexpo får också julklappspengar

Förutom hamnvägen i Vasa delas även julklappspengar ut till andra österbottniska projekt och aktörer.

Cykelleden på flygfältsvägen i Kronoby får också en halv miljon euro.
Renoveringsprojektet av skeppet Vega i Jakobstad får 70 000 euro.

Exportbolaget Viexpo och Finsk-Svenska handelskammaren får 150 000 euro var.

Nationalparkerna i Finland får 1,5 miljoner euro för utveckling och där ingår Kvarkens världsnaturarv som får pengar för att bygga ut vandringsleder.

Artikeln uppdaterad 11.12.2020 kl. 13:46 med citat av Joakim Strand.

Artikeln uppdaterad 11.12.2020 kl. 14:50 med citat av Rurik Ahlberg.

Artikeln uppdaterad 11.12.2020 kl. 19:30 med citat av Anders Östergård.

Diskussion om artikeln