Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hotell eller tallar - frågan om ett nytt sporthotell vid Casino väckte häftig debatt under budgetmanglingen i Hangö fullmäktige

Från 2020
Uppdaterad 16.12.2020 09:20.
Tegelbyggnad i park
Bildtext Iskällaren i Hangö kan få stryka på foten för ett sporthotell.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Några år efter att den så kallade Casinoplanen i Hangö slogs fast, vill staden ändra den. Tanken är att det skall gå att bygga hotell på den tomt där den gamla iskällaren lutar sig mot Parkbergen.

Många i fullmäktige undrade hur frågan plötsligt blivit aktuell.

Också behovet av ett hotell överlag och mer specifikt ett hotell på just den platsen ventilerades i över en timme.

Underliga prioriteringar

- Under de senaste åren har det varit svårt att riktigt få flyt i planläggningsarbetet, och vi har många områden som väntar på sin detaljplan, inte minst Östra hamnen, som hamnade i skuggan av den sega bataljen på Fabriksudden, sade Birgitta Gran (VF).

Redan i fullmäktigegruppernas tal, slog Birgitta Gran an tonen för den livliga debatt som kom att prägla den senare delen av budgetbehandlingen.

Birgitta Gran
Bildtext Vänsterns Birgitta Gran talade varmt för öppenhet och naturvärden.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

- Därför är det förvånande att den färska Casinoplanen, plötsligt dök upp på nytt i planläggningsprogrammet för nästa år. Vi lyckades få bort den ur programmet i stadsstyrelsen, men vi kommer säkert att rösta om det här i kväll, konstaterade Birgitta Gran.

Och så blev det.

Staden vill riva upp färsk plan som tog år att sy ihop

Den nuvarande planen för Badhusparken godkändes år 2016. Då hade fullmäktige i flera år stött och blött detaljer för att alla skulle vara relativt nöjda.

Orsaken att den smugit sig in bakvägen till stadsstyrelsens senaste möte, var att staden kontaktats av en intressent som vill bygga ett så kallat sporthotell granne med Casino.

För att hotellet skall kunna byggas på den tomt där den gamla iskällaren nu står, måste byggnaden rivas. Iskällaren är inte skyddad av Museiverket.

Hotellet skulle ha mellan 40 och 50 rum.

Finns beslut på att sälja tomten för inkvartering

Iskällaren är en av de fastigheter som finns på stadens försäljningslista. Det finns också ett fullmäktigebeslut på att sälja tomten.

Redan för ett år sedan fanns en köpare som var intresserad av att bygga på tomten, för att kunna driva någon form av inkvartering.

Den gången gick planerna i stöpet.

Sedan dess har frågan inte varit aktuell, förrän nu.

Fel beteckning i planen

Av någon orsak har nämnda tomt, då planen slogs fast, fått en planbeteckning som inte medger inkvarteringsverksamhet.

För att göra det möjligt att bygga ett hotell där, borde beteckningen ändras.

Tomten där den gamla iskällaren nu står, har 1 500 kvadratmeter byggrätt.

Nästan fyra timmar in i mötet tog diskussionen ordentlig fart när fullmäktige behandlade rubriken markanvändning i nästa års budget.

Stadsdirektör Denis Strandell började med att förklara hur frågan om att öppna planen blivit aktuell. Enligt honom är tomten i den nuvarande planen avsedd för inkvartering.

- Tanken var att det skulle ske i symbios med Casino, att näringarna skulle stöda varandra.

Hangö Casino
Bildtext Nybyggen skall smälta in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Badhusparken. Före kriget var Casinos huvudbyggnad omgärdad av flera byggnader.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Mycket har också hänt sedan planen blev klar, medan annat stampat på stället.

- Det är inte speciellt vanligt, men det är inte heller ovanligt att öppna en fem år gammal plan, sade han.

Han återknöt till det anbud som staden fick för ett par år sedan och konstaterade att köpet förföll, bland annat för att det visade sig att tomten av misstag fått en P-beteckning.

Det naturliga hade varit att den haft en KL-beteckning.

P-beteckningen medger olika servicenäringar, men inte inkvartering.

- Vad den här staden behöver är fler hotellrum, inte någon cykelverkstad, sammanfattande han tämligen tillspetsat sin syn på problematiken.

Ny typ av hotell för Hangös del

Stadsdirektören kunde under mötet inte yppa vem som vill köpa tomten, men betonade att Hangö har ett skriande behov av fler hotellrum.

- Det är en stor kvarnsten som hindrar turismens utveckling.

Efterfrågan på inkvarteringsmöjligheter hänger samman med att man ännu inte fått till stånd det planerade svithotellet på Fabriksudden.

Vidare berättade Strandell att det nya anbudet handlar om ett så kallat sporthotell, med andra ord ett mer avskalat koncept som riktar sig till andra målgrupper än till exempel Hotell Regatta.

Strandell hade räknat ut det skulle erbjuda 15 000 övernattningar om året, också om bara halva beläggningsgraden utnyttjades.

Försäljningen av tomten skulle uppskattningsvis ge mellan 300 000 - 400 000 euro till stadens kassa, ett välkommet tillskott i dagsläget.

Han påminde också om att hotellet arkitektoniskt skulle smälta in i den kulturhistoriskt värdefulla Badhusparkmiljön.

Brett spektrum av synpunkter

Under diskussionen haglade olika åsikter och synvinklar tätt.

En av de första att ifrågasätta stadsdirektörens uppgifter var socialdemokraternas Tom Rönnblad.

- Det här är första gången jag hör att affären skulle ha annullerats på grund av planbeteckningen. Den enda orsak som kommit mig till kännedom och som framförts i stadsstyrelsen är att priset var för högt förra gången.

Man i stråhatt
Bildtext Tom Rönnblad som själv sommartid jobbar i Östra hamnen undrade hur man prioriterar planarbetet i Hangö.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Rönnblad tog också lyra på Birgitta Grans kritik om att andra för turismen viktiga planer släpar efter.

- Jag representerar den andra generationen i vår familj som väntar på att detaljplanen för Östra hamnen skall bli klar.

Barbro Wikberg (SFP) föreslog inledningsvis att planen rivs upp, men ändrade mot slutet sitt förslag så att det låg i enlighet med partikamraten Yrjö Sahlstedts som fullmäktige röstade om.

Också SDP:s Jorma Nousiainen ville se tydliga satsningar på turismen i form av nya hotellrum.

Birgitta Gran tog igen fasta på stadsnationalparkens betydelse som rekreationsområde.

Parkväg
Bildtext Gamla iskällaren ligger på ett rekreationsområde som är viktigt för Hangöbor och besökare. Den ligger mellan Casino och tennisbanorna och här går vägar som leder upp på Parkbergen och Plagens badstrand.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hon undrade hur ett hotell inklusive parkering och kringutrymme skulle påverka naturen och den fria rörligheten.

- Blir det ett lägenhetshotell så blir det här allmänna området lite som en gårdsplan.

Ett markpolitiskt program kunde klargöra mycket

Rolf Nyström (obunden, Hanko 2016) frågade flera gånger varför staden aldrig får sitt markpolitiska program klart.

Programmet är enligt honom det politiska styrinstrument som skulle göra det möjligt att på sikt planera markanvändningen som en helhet.

- Badhusparken har överlevt krig och träden har fått stå kvar i hundra år, men nu är vår generation på väg att förstöra allt. Det är vår uppgift att spara dessa parker, träd och skogar, som är en del av vår identitet, för kommande generationer.

Tallkronor mot skyn
Bildtext Badhusparken tronar på ett arv ända sedan Konrad Appelgrens tid i form av högresta furor.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Nyström sade att nyckfulla förslag som dyker upp än här än där, omöjliggör en konsekvent markanvändningspolitik.

Marko Niemi (obunden sannfinländare) sade att han förstår dilemmat med för liten inkvarteringskapacitet.

Han sade att han nog litar på att man lyckas hitta en fungerande helhet som tar hänsyn till de kulturhistoriska värderingarna utan att man fäller alla tallar.

Teemu Köppä (De gröna) var starkt emot att man bebygger ett område där den nuvarande detaljplanen är ett resultat av att man också nått konsensus om miljövärden.

Det vinnande förslaget

Det blev till slut SFP:s Yrjö Sahlstedt som kom med ett förslag som majoriteten av fullmäktigeledamöterna efter omröstning (19-12) kunde enas om.

Hans förslag var att fullmäktige ser över om beteckningen för iskällarens tomt kan ändras så att den tillåter inkvarteringsverksamhet.

- Det rätta vore att ändra endast den här tomtens beteckning, så att vi inte igen behöver gå alla de ronder på nytt, om skogar och annat, som kvällens diskussion vittnar om kan dyka upp ifall vi öppnar hela planen.

Porträttbild på Yrjö Sahlstedt.
Bildtext Yrjö Sahlstedt var lugnet själv under debatten.
Bild: Johanna Lindholm/ YLE

Innan han kom fram till själva förslaget, friskade han upp ledamöternas minne med en redogörelse över processen bakom den i kraft varande planen.

- Det verkar som om folk glömt att vi redan en gång via en lång process och många diskussioner kommit fram till en kompromiss där vi kommit överens om tomtens användning och vad som reglerar den.

Gammal iskällare
Bildtext Den gamla iskällaren väntar på sitt öde.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Sahlstedt poängterade också att den nuvarande planen ger utrymme för att besluta om frågor som parkering i samband med stora evenemang.

Han levererade också en försynt pik till stadsdirektören om att han inte anser det passande att nedvärdera andra former av servicenäringar.

Han menade att staden behöver alla former av företagsamhet den kan få. Det här instämde partikamraten Sture Söderholm i.

Söderholm backade även upp Tom Rönnblads kritik om hur stadsstyrelsen informerats om varför den föregående affären “bestående av ett konsortium med Risto Kyhälä” i spetsen gick i stöpet.

Risto Kyhälä fungerade under några år som vd för bolaget Regatta Resorts som byggt först på Fabriksudden och snart på Drottningberg.

Därtill fann han det lite märkligt att staden missat i fråga om planbeteckningen.

- Jag tycker det är planläggningen som skall styra utvecklingen och inte tvärtom.

Röstresultat över partilinjen

Eftersom diskussionerna böljade häftigt fram och tillbaka och det kom olika varianter av förslag, bad fullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP) ännu en gång Yrjö Sahlstedt att precisera sitt förslag.

Det fick stöd av fem ledamöter.

Slutligen röstade man om stadsstyrelsens förslag att öppna hela planen och Sahlstedts.

Resultatet blev 19-12 till motförslagets favör.

Följande ledamöter röstade för Sahlstedts förslag (partivis):

SFP: Torbjörn Ekholm, Stephan Horn, Britta Idman, Helena Lesch-Saarinen, Johanna Bäckman (ersättare för Björn Peltonen), Yrjö Sahlstedt, Barbro Wikberg, Johan Wikström.

Saml: Jari Karvinen, Tarmo Sander.

SDP: Jouko Kavander, Jorma Nousiainen, Kirsi Nylund, Jaana Pulkkinen, Aila Pääkkö, Marko Reitamaa.

Sannf: Marko Niemi (obunden), Pertti Ruuska, Tony Särs.

Följande ledamöter röstade för stadsstyrelsens förslag att inte öppna planen (partivis):

SFP: Christian Mattson, Sture Söderholm.

SDP: Bernt Förström, Lars Nyberg, Tom Rönnblad.

VF: Birgitta Gran, Urpo Hyttinen, Hanna Varpalahti, Raili Peni.

Obundna: Eero Koli, Rolf Nyström.

Gröna: Teemu Köppä.

Här kan ni höra vad som sades i sin helhet:
Hangö fullmäktige 8.12

Bernt Förström, Eero Koli, Teemu Köppä, Lars Nyberg och Tom Rönnblad anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Kan hända att tomten ännu går på öppet anbud

Stadsdirektör Denis Strandell säger efter mötet att det ännu inte är offentligt vem som är intresserad av att bygga sporthotellet eftersom man ännu bara fört inledande diskussioner.

Under mötet dök också frågan upp hur man skall gå tillväga med försäljningsprocessen.

- Förmodligen vore det bästa att alla som är intresserade att söka den ges möjlighet till det. Det kan också vara en möjlighet att staden själv underhandlar med möjliga kandidater om det inte finns någon som ger anbud, funderade han.

16.12 kl 9.21: Texten uppdaterades med ett "inte" som fallit bort i meningen "Följande ledamöter röstade för stadsstyrelsens förslag att INTE öppna planen (partivis)."

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln