Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stamväg 51 mellan Karis och Ingå får vägbelysning – politiker jublar, men vill på sikt ha belysning längs hela stamvägen

Från 2020
Långtradare som sveper upp ett stort dammoln på stamväg 51.
Bildtext Stamväg 51 är en livligt trafikerad väg med mycket tung trafik. Nu ska en del av stamvägen få belysning för att förbättra trafiksäkerheten.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Lagom till jul kommer riksdagen med en julklapp till Västnyland. Stamväg 51 mellan Karis och Ingå får vägbelysning och en del av Fagervikvägen får ny beläggning.

På fredagen (11.12) offentliggjordes regeringens detaljerade komplettering av budgetpropositionen.

I den ges en 500 000 euro till vägbelysning på 51:an och 700 000 euro till förbättring av Fagervikvägen i Ingå.

Vägbelysningen gäller alltså avsnittet mellan Karis och Ingå, vilket riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) från Ekenäs är glad över.

- På sikt behöver hela stamväg 51 belysning. Det råder älgvarning på hela sträckan som nu blir betydligt säkrare. Alla vi som använder stamväg 51 vet hur mycket tyngre och otryggare det är att köra på sträckorna utan belysning. Nu tänds en betydande del och det är en väldigt bra början, säger Kvarnström i ett pressmeddelande.

Bilar längs stamväg 51. Längst fram en bil med släpvagn.
Bildtext En halv miljon euro är bra, men summan räcker inte till för att hela vägsträckan mellan Karis och Ingå ska få belysning.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Kostar 1,5 miljoner att få belysning längs hela sträckan mellan Karis och Ingå

I Ingå säger kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) att Ingå kammar hem en verklig jackpot med trafikpengar nästa år.

En halv miljon euro för vägbelysning räcker ändå inte till för att få hela sträckan mellan Karis och Ingå upplyst.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har beräknat att belysningen för sträckan mellan Ingå och Karis kostar 1,5 miljoner euro. Därmed så räcker inte anslaget för hela sträckan.

Wickström meddelar att man kommer att vara i kontakt med NTM-centralen för att granska möjligheterna att få hela vägsträckan belyst. Hur realistiskt det är kan han inte nu bedöma.

Förutom vägbelysningen längs stamväg 51 gläds Wickström över att sträckan mellan Oljehamnsvägen och Barösundsvägen i Ingå får ny beläggning.

Den första delen på Fagervikvägen får alltså nästa år en ny beläggning. Trots att vägen inte helt och hållet får en ny beläggning upplever Wickström att utvecklingen är i rätt riktning.

- Flera invånare och sommargäster har gett respons angående vägens dåliga skick. Även kommunen har varit aktiv i frågan. Det känns bra att vägen får en ny beläggning. Den här åtgärden höjer vägens trafiksäkerhet betydligt, säger Henrik Wickström i det pressmeddelande också han har skickat ut.

Också ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Tenalabon Thomas Blomqvist (SFP) sällar sig till skaran politiker som är glada över extra, statliga vägpengar nästa år.

- Stamväg 51 är en mycket livligt trafikerad väg med rätt mycket tung trafik och belysningen har en mycket viktig roll för att förbättra trafiksäkerheten. Fagervikvägen har länge varit i ytterst dåligt skick med hål i beläggningen vilket utgjort en klar säkerhetsrisk. Förbättringsprojekt av den här typen har också en positiv klimatinverkan då trafiken löper smidigare, skriver minister Thomas Blomqvist i sitt pressmeddelande.

Källor: Pressmeddelanden av Johan Kvarnström, Henrik Wickström och Thomas Blomqvist.