Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljöhälsonämnd: Hangö kunde överväga att öppna ABC-macken

Från 2020
En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket
Bildtext Macken ligger på ett känsligt grundvattenområde vid Sandövägen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hangö stad borde noggrant överväga att godkänna Varuboden-Oslas anhållan om att öppna kallmacken vid Sandövägen i Hangö trots en pågående besvärsprocess.

Det anser Sydspetsens miljöhälsonämnd i sitt utlåtande.

Nämnden var inte enig. Det var Katrin Järvinen (SDP) som understödd av Isabella Alén (SFP) föreslog ett tillägg till tjänstemännens förslag.

Där sägs att det ur beredskapssynpunkt kan utgöra ett riskmoment att det endast finns en bränslestation i Hangö. Den ligger söder om järnvägen, är belägen vid en byggarbetsplats och dess användning kan tidvis äventyras.

Eftersom det gäller ett tillfälligt tillstånd bör man noga överväga att godkänna anhållan.

Det här tillägget godkändes med rösterna 4-2. Förutom Järvinen och Alén godkände också Ingrid Träskman (SFP) och Karl Åberg (SFP) förslaget. Karl von Smitten (SFP) och Kalle Niemi (SFP) röstade emot.

von Smitten och Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen, lämnade avvikande åsikt.

Tjänstemännen hade föreslagit att nämnden i sitt utlåtande säger att tillstånd för verksamheten inte ska beviljas ur hälsoskyddssynpunkt.

Samma linje som tidigare

Miljöhälsonämnden beslutade för en dryg månad sedan att inte överklaga Hangö miljönämnds beslut att tillfälligt bevilja tillstånd för kallmacken trots att den ligger på ett känsligt grundvattenområde.

I stället var det den övervakande statliga myndigheten, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, som överklagade miljönämndens beslut.

Det kan ta upp till 1,5 år innan Vasa förvaltningsdomstol avgör frågan. Macken som stängde i slutet av juni ligger på ett känsligt grundvattenområde.

Diskussion om artikeln