Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnylands vaccineringar sker åtminstone till en början i Borgå - “Det är en stor operation som måste planeras noggrant”

Från 2020
Uppdaterad 11.12.2020 18:36.
En hälsovårdare vaccinerar en kvinna genom att lägga en spruta i ena armen.
Bildtext Coronavaccinet närmar sig, och när det når Östnyland lagras det i Borgå.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Coronavaccineringarna kommer snart i gång också i östra Nyland.

Borgå stads social- och hälsovårdstjänster inleder vaccineringarna genast då vaccinet finns att tillgå.

Turordningen för vaccineringarna följer den nationella linjen; först vaccineras den personal som deltar i vården av coronapatienter, personal som arbetar med äldre samt äldre personer och personer i riskgrupper.

Också för de här målgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola kommer de första vaccinationerna efter nyår att ges i Borgå.

Till en början centraliseras vaccinationerna till Borgå. Orsaken är att kylförvaringen av de vacciner som används till en början är viktig.

Social- och hälsovårdsministeriet har därför gett sjukvårdsdistrikt och kommuner anvisningar om att vaccineringarna ska arrangeras i tillräckligt stora enheter inom den offentliga hälsovården.

Människor sätter sig en stund efter att ha fått covid-19-vaccin i Storbritannien 8.12.2020
Bildtext Det är så här som vaccineringen kommer att gå till: Långa avstånd och munskydd in i det sista.
Bild: AFP / Lehtikuva

Stora mängder vaccin som kräver varsam hand

Borgå stads chefläkare Kati Liukko säger till Yle Östnyland att det vaccin som kommer först hör till kategorin att transporterna måste minimeras.

- Mängderna som kommer är stora. Vaccinerna kan inte förvaras i rumstemperatur, och vi kan inte ta några transporttekniska risker. Därför måste till exempel sjukvårdare från grannkommunerna komma till vaccinet och inte tvärtom, säger Liukko.

Bild på Kati Liukko
Bildtext Borgå stads chefläkare Kati Liukko säger att den första omgången av vaccinet kräver noggranna transporter.
Bild: Yle/ Jenny Kähärä

Att skjutsa klienter från andra kommuner för vaccination i Borgå är däremot inte realistiskt.

- I det fallet behöver vi få vaccinet till klienterna, men hur långt vi kan köra och till vilka enheter behöver vi fundera på. Det här gäller bara de första vaccinationsomgångarna. Det vaccin som kommer senare från ett annat läkemedelsföretag är inte lika känsligt, säger Liukko.

I hur stora mängder det känsligare vaccinet anländer är tillsvidare okänt.

- Först vaccinerar vi vårdpersonal. Det som blir över vaccinerar vi klienter med i olika serviceboenden, säger Liukko.

En vaccinspruta och liten flaska där det står covid-19.
Bildtext Det första vaccinet är känsligare. Därför krävs centraliserad vaccinering av vårdpersonal.
Bild: AFP / Lehtikuva

Coronavirusvaccineringen är frivillig

Också efter att det andra vaccinet anlänt handlar det om en stor operation för Borgå stad.

- Vi måste planera och arrangera det hela väldigt noggrant. På samma sätt som med vaccineringar för säsongsinfluensa måste också coronavaccineringarna arrangeras med tidsbeställning, så att rusning kan undvikas, säger Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Coronavaccinets effekt och säkerhet har testats hos tiotusentals människor innan det har godkänts för användning.

En läkare i vit rock håller i en arm, i den ena handen har hen en vaccinationsspruta.
Bildtext Det finns de som inte vill uppleva den här situationen.
Bild: YLE/Jessica Edén

Innan vaccinet kan distribueras i Finland måste det ha försäljningstillstånd i Europa. Tillståndet ges av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Innan försäljningstillstånd kan beviljas behöver man konstatera ett godtagbart förhållande mellan vaccinets för- och nackdelar utgående från forskningsresultat.

- Det är viktigt att så många som möjligt låter vaccinera sig, så att det uppstår ett brett skydd mot coronaviruset. Det här görs för att vi ska kunna återgå till ett normalare liv på arbetsplatser och inom hobbyverksamhet. Ändå är vaccineringen frivillig, säger Silvennoinen.

Vaccinkritiskt budskap i Borgåbornas postlådor

I takt med att vaccineringarna närmar sig sprids också alternativ information om vacciner.

En del Borgåbor har under de senaste dagarna hittat vaccinkritiskt material i sina postlådor.

- Jag bor inte i Borgå så jag har inte fått det, men jag har hört om det. Det går i linje med de intervjuer och inslag man kunnat se på olika kanaler den senaste tiden, säger Liukko.

Covid-19-vaccinstudier i laboratorium i Hollywood, Florida 13.8.2020.
Bildtext Coronavaccinerna har testats och varit föremål för forskning.
Bild: AFP / Lehtikuva

Enligt Liukko har vaccinerna testats och varit föremål för forskning, och de godkänns för användning först efter flera faser.

- Risken för eventuella biverkningar är marginell. Vetenskapsmän och forskare inom medicin anser att vaccinet är tryggt, säger Kati Liukko.

Coronarestriktionerna förlängs i Östnyland?

Under de senaste dagarna har smittspridningen avtagit en aning i Nyland, men nivån är fortfarande alltför hög.

Därför förlänger till exempel huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp de nuvarande coronarestriktionerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla till den 10 januari.

Finns det orsak att göra det också i östra Nyland?

- Det diskuteras också här. Egentligen gäller samma rekommendation hela Nyland, säger Liukko.

Diskussion om artikeln