Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya kommendören vid Nylands brigad vill öka samarbetet inom marinen: "Vi ska använda resurserna effektivare"

Från 2020
Porträttbild av Juha Kilpi.
Bildtext Kommodor Juha Kilpi tar över kommendörsskapet vid Nylands brigad vid årsskiftet.
Bild: Yle/Minna Almark

Nylands brigads nya kommendör, kommodor Juha Kilpi, vill att samarbetet inom marinen ska öka. På det sättet kan resurserna användas effektivare, säger han.

Vid årsskiftet lämnar kommodor Arvi Tavaila över kommendörsskapet för Nylands brigad åt kommodor Juha Kilpi.

Kilpi har en bakgrund inom logistik och är för tillfället underhållschef i marinstaben. Det här är första gången han tjänstgör vid Nylands brigad.

- Det är en fin enhet med fina traditioner. Om jag bara använde ett ord för att beskriva den, skulle det vara yrkeskunnighet.

Vilka är brigadens största utmaningar?

- Det är de samma som för hela försvarsmakten. Det är nog coronaepidemin och alla de saker man måste göra runt den.

Kommodor Juha Kilpi och kommodor Arvi Tavaila vid Nylands brigad.
Bildtext På fredagen (11.12) ordnades en överlåtelseceremoni vid Nylands brigad.
Bild: Yle/Minna Almark

Juha Kilpis ledord är de samma som marinen har: beredskap, aktivitet och samarbete. I praktiken innebär det att samarbetet inom marinen ytterligare ska fördjupas.

- Vi måste förbättra samarbetet så att det blir effektivare, säger han.

Det betyder bland annat att man kunde spara resurser genom att ha samma personal, öva tillsammans i Syndalen och göra logistikunderhåll tillsammans.

Innan Juha Kilpi gör några större linjedragningar vill han bekanta sig med brigaden och följa med hur de värnpliktiga fungerar.

"Sammanhållningen har varit fin"

Kommodor Arvi Tavaila lämnar nu Nylands brigad efter lite på tre års tjänstgöring. Det sker med blandade känslor, säger han.

- Det är alltid trevligt med nya utmaningar, men jag vet att jag högst sannolikt aldrig får uppleva en likadan sammanhållning som vi har haft på brigaden.

Då Arvi Tavaila tillträdde ville han fortsätta jobba för beredskap och internationellt samarbete, precis som resten av försvarsmakten strävar efter.

Det här tycker han att brigaden har lyckats bra med under de senaste tre åren.

- Vi har redan tidigare haft ett mycket bra samarbete med det svenska amfibieregementet. Så det har kanske varit lättare för Nylands brigad att fördjupa samarbetet än för andra truppförband, säger han.

Coronapandemi på gott och ont

Coronapandemin präglar naturligtvis kommendörsbytet och tjänstgöringen som kommendör. Ett resultat av pandemin är att brigaden inte har kunnat genomföra sina planerade övningar, varken inom Finland eller med svenskarna.

- Det är naturligtvis synd. När coronatiden är över så får vi hoppas på att vi så småningom når upp till samma nivå på övningarna och högre, säger Arvi Tavaila.

Porträttbild av kommodor Arvi Tavaila.
Bildtext Kommodor Arvi Tavaila tillträdde som kommendör vid Nylands brigad år 2017.
Bild: Yle/Minna Almark

Även om coronapandemin har medfört många utmaningar har många beväringar uttryckt att de är nöjda med att de tjänstgör just nu, fortsätter Tavaila.

- Inom coronabubblorna på brigaden har det inte varit likadana restriktioner som det har varit där ute i det civila eftersom man hela tiden har varit isolerad från de övriga. Med tanke på det har många sagt att det egentligen har varit en bra tid att utföra sin värnplikt just nu.

Oro över att försvarsviljan är låg

En färsk rapport visar att bara hälften av finländarna stöder värnplikten i sin nuvarande form. Juha Kilpi vill inte alls kommentera undersökningen, medan Arvi Tavaila har funderat en hel på den.

Tavaila är å ena sidan inte speciellt orolig för det låga intresset för värnplikten i dess nuvarande form.

- En parlamentarisk grupp jobbar för tillfället med olika förslag hur man kan utveckla värnplikten i framtiden. Något slags värnplikt kommer det att kvarstå, det är klart.

Å andra sidan oroar det honom att försvarsviljan är betydligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män. Det kan bero på att män i högre grad utför värnplikt och därför har en större förståelse för saken.

- Men jag är lite rädd för att det också kan bero på det att människor i allmänhet inte förstår att försvarsviljan också behövs för mycket annat än för det militära försvaret av landet. Den behövs också för att skydda vardagliga goda saker som vi har i det finska samhället; välfärdssystemet, fungerande hälsovård, möjlighet att gå i skolan och att kunna uttrycka sin egen åsikt utan rädsla.

Egentligen var det meningen att Arvi Tavaila skulle gå i pension vid årsskiftet. Men det blev ändrade planer efter att han blev tillfrågad om han frivilligt kan fortsätta inom försvarsmakten. Vilket han självklart tackade ja till.

- Jag ska börja med en specialuppgift vid huvudstaben och planen är att jag på sommaren ska åka till en utlandstjänst. Men i och med att den planen inte är färdig och officiell, så får vi avvakta och se hur det blir.

Diskussion om artikeln