Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ojämlikheten bland elever ökade under vårens undantagsläge – stödbehov och brist på motivation gav problem

Från 2020
Uppdaterad 14.12.2020 13:30.
Ett barn sitter vid ett skrivbord och tittar på den finska regeringens presskonferens.
Bildtext Särskilt de elever som varit i behov av stöd sedan tidigare har lidit av distansundervisningen, visar en ny rapport.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Distansundervisningen har orsakat ojämlikhet mellan elever. Särskilt svårt har det varit för dem som sedan tidigare haft svårigheter i lärandet.

I en utredning gjord av Nationella centret för utbildningsutvärdering undersöktes vilken slags påverkan vårens och höstens specialarrangemang haft på jämlikheten i undervisningen och hur väl undervisningen fungerat.

Enligt undersökningen fanns det elever som inte hade förutsättningar att studera på distans och som blev utan stöd.

Det är särskilt de elever som tidigare haft utmaningar med inlärningen som påverkats negativt av distansundervisningen. För dem fanns inte tillräckligt med stöd tillgängligt.

Även hemmets betydelse förstärktes. Enligt undersökningen har skillnaderna i det stöd man fått hemifrån orsakat ojämlikhet mellan eleverna.

Under perioden med distansundervisning upplevde ändå en stor del av alla eleverna att studierna var belastande och många hade problem med sin studiemotivation och studieteknik.

Flexibelt system, men mer stöd efterlyses

Enligt undersökningen visade vårens undantagsläge att flexibilitet är en av det finländska utbildningssystemets styrkor.

På våren gick man snabbt över till verksamhet där man utnyttjade olika digitala lösningar och undervisningsmetoder och de här lösningarna kan man även använda sig av i framtiden.

Hälften av lärarna upplevde att de fått tillräckligt med stöd av sin arbetsgivare under undantagsläget, men en fjärdedel skulle ha velat ha mera stöd i att använda tekniska hjälpmedel.

Cirka en tredjedel skulle ha velat ha mer instruktioner om hur undervisningen på distans borde ordnas.

I utredningen deltog arrangörer av den grundläggande undervisningen, andra stadiet, högskolor, rektorer, lärare och elever.

Deltagarna i utvärderingen betonade behovet att följa upp effekterna av de avvikande undervisningsarrangemangen även i fortsättningen, eftersom eventuella effekter som ännu inte blivit synliga kan komma fram först under nästa läsår.

Diskussion om artikeln