Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stora omställningar inom sysselsättningstjänsterna i Borgå - skräddarsydda planer och verkstäder efter kundernas behov

Från 2020
Däckbyte
Bildtext Verkstäderna i Borgå erbjuder arbete med bilar, metall, konst, hantverk och snickeri. Arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

Aktiveringsgraden vid sysselsättningstjänsternas verkstäder i Borgå har varit låg. Nu byter staden strategi för att hjälpa arbetslösa tillbaka på jobb. Fokus läggs på kundens behov med hjälp av TE-byråns personal.

Sysselsättningstjänsternas verksamhet i Borgå ändras märkbart från och med mars 2021.

- Avsikten är att förändra, koncentrera och minska verksamheten i sysselsättningstjänsternas verkstäder. Det här betyder inte att kunderna får sämre betjäning, utan målet är att de arbetslösa får en betjäning som bättre passar just dem och stöder sysselsättningen, säger Annika Immonen som är servicedirektör med ansvar för tjänster för vuxna vid social- och hälsovårdssektorn i Borgå.

Stadens omställningar sker i mars 2021, samtidigt som man inleder ett kommunförsök med anknytning till sysselsättning, i samarbete med TE-tjänsterna.

I samband med försöket övergår 2 600 kunder från arbets- och näringsförvaltningen till stadens sysselsättningstjänster. 12 anställda vid arbets- och näringsförvaltningen flyttar då till stadens tjänst.

- Det är alltså lika många som nu tar hand om 2 600 vid TE-byrån.

Utgående från planen går vi igenom hurdan service kunden ska ha, på vilket språk och annat som bidrar till att kunden bättre kan nå målet att bli sysselsatt

Servicedirektör Annika Immonen

Enligt Immonen kommer en stor del av socialhandledarna och socialarbetarna vid vuxensocialarbetets, barnfamiljernas service och servicen för utlänningar att också arbeta med sysselsättningsfrågor.

- Deras verktygslåda blir större, de kommer i framtiden att kunna fatta beslut som har med sysselsättning att göra, som bara TE-byrån har kunnat göra hittills, säger Immonen.

Samtidigt planeras en gemensam utbildning inom jobbcoaching för alla dem som arbetar med sysselsättningstjänster. Man ska sedan kunna följa med kundens process från början till slut.

- De ska ha mera tid för kunderna än tidigare och ha en verktygslåda så att de kan göra upp planer tillsammans med dem som passar kunderna.

Inledningsvis ska utbildningen ske inom ramen för Move on! som ordnas av Posintra och Careeria, men den kan eventuellt utvidgas till att också inkludera fältarbete i ett senare skede.

Annika Immonen, chef för barnfamiljearbete i Borgå
Bildtext Servicedirektör Annika Immonen tror på kommunförsöket. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Servicedirektör Annika Immonen tror att kommunförsöket och de interna förändringarna är steg i rätt riktning.

- Min magkänsla är nog att det här kommer att bli bra. Till utbildningen är jag själv socialarbetare och fungerar ganska holistiskt. Jag tror att man fattar bättre beslut och får bättre resultat när man beaktar helheter och kan lyfta kunden i fokus.

Skräddarsydda planer för den arbetslösa

I vår ändras också de anställdas arbetsbeskrivningar och kraven på kompetens. Några befattningar som verkstadshandledare ändras till socialhandledare.

Istället för att försöka anpassa kunderna efter nuvarande verksamhetsformer, ska handledarna följa med kunden från en inledande kartläggning till en potentiell anställningsintervju.

- Vi gör en kartläggning med kunderna som ger en plan som kan verkställas. Planen skräddarsys åt varje kund. Utgående från planen går vi igenom hurdan service kunden ska ha, på vilket språk och annat som bidrar till att kunden bättre kan nå målet att bli sysselsatt, säger Immonen.

Hög tid för förändring

Enligt Annika Immonen har staden redan en längre tid funderat över sysselsättningstjänsterna och jämfört Borgå med andra kommuner.

Kostnaderna för sysselsättningen i Borgå var i fjol över 40 procent högre än i de övriga mellanstora kommunerna.

I Borgå är aktiveringsprocessen samtidigt längre än andra i övriga delar av Nyland och staden upplever verksamhetsmodellen som föråldrad och ineffektiv.

- Nu är tanken att vi omformar vår verksamhet så att vi ska utgå från kunderna, de arbetslösa, att vi ska få en process som leder till att de lättare blir anställda och hittar ett jobb, säger Immonen.

Restaurerad barnstol i verkstaden
Bildtext Möbelrestauration vid sysselsättningsverkstaden Akseli i Lovisa. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Paavola

- Varje verkstad tar vissa kunder eller ett antal kunder och vi har inte kunnat fylla alla kundplatser. Vi har sökt passliga kunder till verkstäderna, medan tanken är att vi nu ska utgå från kundens situation och söka efter passlig service. Då betyder det att vi inte har så strikt och fastspikade verkstäder utan det ska finnas fler valmöjligheter.

Fyra tjänster sades upp

De planerade förändringarna har också inneburit att staden fört samarbetsförhandlingar med personalen i november-december.

Samarbetsförhandlingarna resulterade i att fyra befattningar som verkstadshandledare dras in. Två finskspråkiga och två svenskspråkiga verkstadshandledare får gå.

- Tanken är ju att vi kommer att omforma verkstäderna till en viss del, men det kommer nog att finnas svenskspråkig handledning, garanterar Immonen.

Borgå stad strävar efter att de nu uppsagda erbjuds arbete som motsvarar deras utbildning och kompetens samt att hjälpa till att söka arbete,

- Avsikten är att vi ska kunna placera dem någon annanstans i Borgå stad, att de ska få ett nytt jobb, säger servicedirektör Annika Immonen.

Coronapandemin utmanar personalens krafter

Coronapandemin har drabbat många branscher och även i Östnyland har många arbetstagare permitterats eller sagts upp.

- Nog syns coronan på alla möjliga sätt. Den har ökat enormt på antalet arbetslösa. Det har också påverkat oss så att mycket service vi ger är på distans, allt har inte funnits på plats.

Tanken är ju att vi kommer att omforma verkstäderna till en viss del, men det kommer nog att finnas svenskspråkig handledning

Servicedirektör Annika Immonen

Hur pandemin kommer att inverka på nystarten i mars och hur servicetjänsterna ska organisera sitt arbete på våren omges fortfarande av många frågetecken.

Sysselsättningstjänsterna får visserligen förstärkning från TE-byrån, men kommer personalen vid Borgå stads sysselsättningstjänster att orka med alla förändringar?

- Vi kommer att klara oss helt bra. Det här är också en fråga som vi måste prioritera och uppleva som viktig att ta itu med för att vi ska få resultat. Vi har inte extra resurser och coronan ställer ju till det också så att vi kommer att se ett ökat kundantal även inom socialt arbete under vårens lopp.

Diskussion om artikeln