Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Man förstår att de behövs, men det är svårt att i vardagen följa alla" - nästan 70 procent anser att restriktionerna är nödvändiga, men under hälften följer dem alla

Från 2020
Uppdaterad 14.12.2020 17:06.
Människor i munskydd går ut ur en metro i Helsingfors.
Bildtext I kollektivtrafiken är munskydden allt mer normala.
Bild: All Over Press

Invånarna i huvudstadsregionen anser att coronarestriktionerna behövs, men trots det är det många som rör sig som förr och under hälften följer alla restriktioner. Det här visar en enkät som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, beställt.

69 procent anser att de rådande coronarestriktionerna är mycket nödvändiga och 23 procent att de är ganska nödvändiga.

Trots det är det under hälften som svarat att de följer alla restriktioner, medan merparten uppger sig följa största delen av dem. Undersökningen visar att 56 procent av kvinnorna följer alla restriktioner, men bara 38 procent av männen gör det samma.

Trots att Nyland befinner sig i spridningsfasen har invånarna fortsatt besöka bland annat restauranger, familjemedlemmar och vänner lika mycket som förr.

58 procent av de som svarat uppgav att de besökt en vän eller släkting eller att de haft besök hemma hos sig under de två gångna veckorna. Av personer i riskgruppen för att insjukna i corona svarade 42 procent så här.

42 procent uppgav att de besökt en restaurang och av personer i riskgruppen har 24 procent gått på restaurang de senaste två veckorna.

De flesta känner till restriktionerna, men det är svårt att helt och hållet isolera sig socialt

― Överläkare Asko Järvinen

Enligt de restriktioner som gäller i huvudstadsregionen ska du inte träffa någon som normalt inte hör din närmaste krets.

Coronakoordineringsgruppen har upprepade gånger lyft fram vikten av att träffa så få som möjligt - speciellt inför jul.

Asko Järvinen, överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, säger att undersökningen bekräftar den bild han har sedan tidigare.

- De flesta känner till restriktionerna, men det är svårt att helt och hållet isolera sig socialt, säger Järvinen.

Vad beror det på att man anser restriktionerna vara nödvändiga men ändå inte följer dem?

- Man förstår att restriktionerna behövs, men det är svårt att i vardagen följa alla. De som svarat har varit ärliga då de svarat att de inte följer alla restriktioner. Man tröttnar på det och det ligger bakom att restriktionerna inte fungerar som de ska, säger Järvinen.

Restriktionerna som gäller i huvudstadsregionen

Munskydden faller bort på arbetsplatsen och i skolan

Järvinen tycker det mest oroväckande i undersökningen är de sociala kontakterna som många har och att få använder munskydd under hobbyer och på arbetsplatsen.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar användning av munskydd i bland annat kollektivtrafiken, på arbetsplatsen och offentliga utrymmen. Eftersom Nyland befinner sig i spridningsfasen rekommenderas munskydd också för högstadieelever.

Av de som svarat på enkäten är det 92 procent som alltid, eller ofta, använder munskydd i kollektivtrafiken och i taxibilar.

Asko Järvinen med ett munskydd tittar rakt in i kameran.
Bildtext Överläkare Asko Järvinen vid HUS är orolig för hur coronasiffrorna i regionen kommer se ut efter julen, ifall många väljer att fira utanför sitt egna hushåll.
Bild: Lotta Laakso / Yle

Användningen av munskydd i offentliga utrymmen och hos privata aktörer är relativt vanligt, men däremot används munskydd minst i skolor, på arbetsplatser och inom hobbyverksamhet.

- Det här är inte överraskande men användningen av munskydd borde öka vid de här tillfällena. Det handlar om situationer då man har längre kontakt med bekanta människor. Ingen kan på förhand veta om man smittar andra. En stor del av dem som har corona kan vara mer eller mindre symptomfria.

Hur kan användningen i skolan öka?

- Man borde skapa ett positivt grupptryck. Det är trånga utrymmen och eleverna är långa tider nära varandra.

Restriktioner har ännu inte lett till färre coronafall

Efter att de strängare restriktionerna trädde i kraft har antalet nya coronafall i huvudstadsregionen inte ökat utan ligger på en stabil nivå.

- I längden borde antalet smittade minska. Det vill säga de strängare restriktionerna har ännu inte haft den effekten, säger Asko Järvinen.

Järvinen ser med oro på coronaläget efter jul.

- Om man samlas under julen och träffar bekanta från olika håll kan viruset spridas. Dessutom kan de som kommer utomlands i från men arbetar i Finland hämta med sig viruset då de återvänder efter jul. Det här kan leda till fler smittade efter jul.

Hälften vill ha coronavaccin genast

Hälften av invånarna i huvudstadsregionen svarade att de kommer ta coronavaccin så snabbt som möjligt. Inom riskgrupperna ligger siffran på 72 procent och bland över 65-åringar på 74 procent.

Ungefär var femte tänker i alla fall vänta en stund innan de funderar på att vaccinera sig.

- Det är ganska bra siffror då man inte vet så mycket om vaccinet. Ju mer information det kommer om vaccinet tror jag att andelen som vaccinerar sig kommer att öka, säger Asko Järvinen.

Om man jämför Nyland med andra områden kan man se en tydlig skillnad i attityden gentemot vaccinet. Många av dem som bor utanför storstadsområdet har tidigare uppgett att de inte tänker ta vaccinet genast då de finns möjlighet.

Under 30-åringar är betydligt mer osäkra över vaccinet än resten av befolkningen. Bara 48 procent av under 30-åringar är positivt inställda till att ta ett coronavaccin.

Undersökningen utfördes av Taloustutkimus den 2-4.12.2020 och besvarades av 755 personer. 401 var från Helsingfors, 204 från övriga huvudstadsregionen och 150 annanstans ifrån.

Diskussion om artikeln