Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny studie: Coronakrisen fick finländare att göra mer hållbara val - men företagen släpar efter

Från 2020
Uppdaterad 15.12.2020 08:35.
Porträtt på Markus Terho.
Bildtext Sitras projektchef, Markus Terho säger att finländare vill ha hållbara produkter och tjänster.
Bild: Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Finländare gör mer hållbara val visar en färsk studie. Men företagen släpar efter och den stora efterfrågan på hållbara produkter möts inte.

I våras tvingade covid-19 finländare att omorganisera sina liv och sin vardag.

- Människor har stannat upp och fäst mer uppmärksamhet på de egna levnadsvanorna och hälsan. Samtidigt vill många av oss som konsumenter göra aktivt ansvariga val, säger Sitras projektchef Markus Terho.

Förändringen har lett till att allt fler finländare anammat mer hållbara levnadsvanor. En stor del av befolkningen är även stolta över lokal och finsk knowhow.

- Den finska nationalstoltheten har ökat. Största delen av finländare har upplevt att de är lyckligt lottade som bor i Finland, säger Terho.

Det här framkommer i den nya studien Levnadsvanor efter pandemin, som fonden Sitra utförde i höstas. Enligt Terho har processen mot en mer hållbar livsstil försnabbats på grund av åtgärderna som tagits mot covid-19.

"Finländare litar mer än tidigare på sin förmåga att påverka"

Under pandemin har finländare rört sig mer i naturen, vistats i sina hem och närområden mer och satsat mer på inhemsk, grönsaksbaserad kost.

Samtidigt har privatbilismen ökat. Den offentliga trafiken har minskat på grund av smittspridningen.

- Finländare litar mer än tidigare på sin förmåga att påverka - människor har upptäckt att våra egna små vardagliga val kan ha stora konsekvenser då många av oss gör samma saker.

- Så om vi alla förändrar lite hur vi äter, hur vi rör oss, hur vi lever och vilken typ av varor och tjänster vi använder, så kan vi minska Finlands miljöpåverkan och koldioxidutsläpp avsevärt, säger Terho.

Person vandrar i naturen, närbild på skorna.
Bildtext Finländare har i år spenderat mer tid i naturen än tidigare.

1500 finländare svarade på enkätundersökningen och studien innefattade även expertintervjuer och 20 djupintervjuer med personer som står i frontlinjen av konsumtionsbeteende.

Hållbara upplevelser ersätter varor på årets önskelista

Efterfrågan på upplevelser och tillgången till naturen har blivit större i och med coronakrisen.

I städer har parker och grönområden varit speciellt viktiga, men finländare vill komma närmare det lokala samhället genom gemensamma upplevelser.

- Människor letar aktivt efter till exempel hållbara sätt att resa på, det finns helt klart en efterfrågan på nya upplevelsetjänster, säger Terho.

Enligt Terho är personer med en hållbar livsstil mer nöjda med sin tillvaro, och det finns en stark efterfrågan då det kommer till hållbara produkter och tjänster.

Terho menar ändå att företagen, städerna och andra institutioner släpar efter i den frågan.

- Människorna är redo för förändring. De vill ha - och de önskar att det fanns - produkter och tjänster som hjälper dem att göra hållbara val i vardagen. Det här har företagen kanske inte märkt i tillräckligt stor utsträckning, säger Terho.

Du kan läsa Sitras rapport här.