Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker i Raseborg är missnöjda med stadens tunga organisation – efterlyser en ny, slimmad organisationsmodell

Från 2020
Huvudbyggnaden på Ekåsenområdet där Raseborgs stads administration finns i dag.
Bildtext Raseborg har en för tung och dyr organisation anser politiker i stadens fullmäktige.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Drygt tjugo fullmäktigeledamöter i Raseborg, med Björn Siggberg (SFP) i spetsen, lämnade på måndagen (14.12) in en motion där de mer eller mindre ger misstroendevotum till stadens tjänstemän.

Motionen har skrivits under av ledamöter från samtliga fullmäktigegrupper i Raseborg.

Staden Raseborg har ej förmått anpassa sin verksamhet till vad staden har råd med, är de inledande orden i motionen där man föreslår att en arbetsgrupp ska bereda en ny, slimmad organisationsmodell för staden.

I fullmäktigemotionen står att staden har en tung organisation som borde ha åtgärdats för flera år sedan.

Ett flertal försök har gjorts, men slutresultatet har blivit magert, står det i motionen.

Vidare konstateras att samarbetsförhandlingar som också berör tjänstemän inte har kunnat genomföras eftersom det antagligen är omöjligt att genomföra personalminskningar innan staden har en ny, mera slimmad organisationsmodell.

Motionens undertecknare menar också att staden inte har förmått satsa på framtiden.

Den föreslagna arbetsgruppen som ska bereda en ny organisationsmodell får inte bestå av personer som har kopplingar till staden, anser de drygt tjugo fullmäktigeledamöter som skrivit under motionen.

Personerna i arbetsgruppen ska också ha god erfarenhet av ledarskap i någon större organisation.

Om en sådan arbetsgrupp inte kan tillsättas av lokala förmågor, uppmanas stadsstyrelsen att anlita en konsult som bereder den nya organisationsmodellen.